Znanost

Zaposlenici Fakulteta hrvatskih studija istražuju različite teme u područjima humanističkih, društvenih i interdisciplinarnih znanosti, točnije u poljima filozofije, povijesti, psihologije, sociologije, komunikologije, edukacijskih znanosti, hrvatskog latiniteta i kroatologije. Većina zaposlenika bili su, ili još uvijek jesu, uključeni u istraživačke projekte na nacionalnoj ili Sveučilišnoj razini, a neki od njih bili su voditelji istraživačkih projekata. Rezultate svojih istraživanja zaposlenici iznose na znanstvenim i stručnim skupovima koje organizira ili suorganizira Fakultet, kao i na ostalim domaćim i inozemnim znanstvenim i stručnim skupovima. Također, Fakultet hrvatskih studija izdaje interdisciplnarni znanstveno-stručni časopis Kroatologija.

Za sve upite u vezi sa znanstvenom i stručnom djelatnošću Fakulteta hrvatskih studija, možete se obratiti 


Objavljeno: 11. 10. 2022. u 10:20
Goran Dejanović

Rezultati

Natječaja za raspodjelu potpora institucionalnom financiranju znanstvene djelatnosti u 2022. godini

Temeljem Odluke o rezultatima natječaja za raspodjelu potpora institucionalnom financiranju znanstvene djelatnosti u 2022. godini Povjerenstva za znanstvene pothvate Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu od 13. rujna 2022. godine i potvrde Dekanskog kolegija od 29. rujna 2022., za institucionalno financiranje znanstvene djelatnosti u 2022. godini  prihvaćeni su znanstveni projekti:

 1. Iskustva i značenje domoljublja u Republici Hrvatkoj (voditelj: doc. dr. sc. Erik Brezovec)
 2. Društveni položaj i uloga hrvatskih branitelja (voditelj: prof. dr. sc. Renato Matić)
 3. Svijet u filozofiji (voditelj: prof. dr. sc. Pavo Barišić)
 4. Uloga društvenih mreža u oblikovanju vrijednosnih orijentacija mladih (voditeljica: doc. dr. sc. Sandra Car)
 5. Suvremeni trendovi vanjske migracije stanovništva Hrvatske i demografsko-sigurnosni izazovi depopulacijskih prostora (voditeljica: doc. dr. sc. Monika Komušanac)
 6. Sociolingvističko istraživanje govora gradišćanskih Hrvata u Beču (voditeljica: prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković)
 7. Uloga jezične svjesnosti u razumijevanju i tumačenju medijskih i književnih tekstova (voditeljica: dr. sc. Lucia Miškulin Saletović, v. pred.)
 8. Latinistička baština u komparativnoj perspektivi (voditelj: izv. prof. dr. sc. Šime Demo)
 9. Norme i autoriteti u hrvatskim i europskim redovničkim zajednicama (voditelj: doc. dr. sc. Marko Jerković)
 10. Osobitosti hrvatske nastave u Republici Srbiji (voditeljica: doc. dr. sc. Antonia Ordulj)
 11. Inovativni didaktički pristupi u visokoškolskoj nastavi - mišljenja studenata o primjeni igrifikacije (voditeljica: doc. dr. sc. Iva Ivanković)
 12. Potencijal sportskih udruga Grada Zagreba u promicanju razvojnih i participativnih prava djeteta (voditeljica: izv. prof. dr. sc. Irena Cajner Mraović)
 13. Znanstveni skup "Intelektualna povijest i hrvatska historiografija: stanje i perspektive" (voditelj: akademik Stjepan Ćosić)
 14. Hrvatski branitelji i njihove obitelji - prošlost, sadašnjost, budućnost (voditeljica: doc. dr. sc. Lovorka Brajković)
 15. Moralne i etičke dimenzije prakticiranja kulturnih djelatnosti (voditelj: doc. dr. sc. Matija Mato Škerbić)
Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic