Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Facebook stranica FHS-a
YouTube kanal FHS-a
LinkedIn stranica FHS-a
Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@fhs.hr
Preddiplomski studij psihologije

Odsjek za psihologiju

Preddiplomski studij psihologije traje tri godine (šest semestara), ima opterećenje od 180 ECTS bodova, a izvodi se kao jednopredmetni studij. Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišnog prvostupnika / sveučilišne prvostupnice (baccalaureus / baccalaurea) psihologije. Nakon završetka ovog preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa, student/ica stječe pravo kandidiranja za upis na diplomski sveučilišni studij psihologije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, pri čemu je uvjet za upis prosječna ocjena na preddiplomskom studiju od minimalno 3.5.

Studij je zasnovan na temeljnim znanjima iz opće i kognitivne psihologije, statistike, metodologije društvenih znanosti, razvojne psihologije, biološke psihologije, socijalne psihologije, psihologije ličnosti, emocija i motivacije, psihologije rada, psihopatologije te psihologijske etike i primjene psihologijskih instrumenata. Preddiplomski studij psihologije obuhvaća dva modula: (1.) Opća psihologija, i (2.) Psihologija i kognitivna neuroznanost. Prilikom upisa na studija, a nakon razredbenoga postupka, studenti odmah odabiru modul. Preddiplomskim sveučilišnim studijem psihologije na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu student stječe orijentaciju u različitim područjima psihologije te upoznaje sadržaje iz srodnih i komplementarnih znanstvenih disciplina.

Odsjek za psihologiju Fakulteta hrvatskih studija se ipak razlikuje od ostalih u Hrvatskoj.

Naglasak na praktičnoj usmjerenosti

Bliska suradnja s velikim brojem institucija te brojni vanjski suradnici praktičnim znanjima doprinose kvaliteti obrazovanja psihologa na preddiplomskoj i diplomskoj razini studija.

Velik broj vanjskih suradnika, stručnjaka u svojim područjima.

Nastava se odvija i na klinikama, poliklinikama i institutima.

Studentima je omogućeno stjecanje specifičnih iskustava, npr. na Hrvatskom institutu za mozak.

Naglasak na interdisciplinarnosti

Na preddiplomskom studiju velik broj temeljnih zajedničkih predmeta (TZP) omogućuje stjecanje širega uvida u predmete društveno-humanističkoga područja kroz redovite i izborne predmete (demografija, komunikologija, pedagogija, filozofija, povijest, sociologija, kroatologija, akademski engleski, akademska pismenost) i priprema studente za tržište rada u kojem će surađivati s različitim strukama. U kontekstu interdisciplinarnosti važno je istaknuti i povezanost našega studija psihologije s područjem neuroznanosti.

Mobilnost

Studente se potiče na mobilnost. Postoji ponuda predmeta koji se održavaju na engleskom jeziku pa studenti koji planiraju mobilnost tijekom studija unaprjeđuju znanja jezika iz područja psihologije.


Predmeti
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Akademska pismenost (129992)
Kardum, M.; Hrvatić, N.
1,0,0
45
(15P+30LK)
1 INFO
4.0 Akademski engleski (45642)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1 INFO
3.0 Osnove stanične biologije i genetike (115576)
Darmopil, S.
1,0,0
45
(30P+15E)
1 INFO
5.0 Percepcija (37796)
Maričić, J.
1,0,0
45
(30P+15PK)
1 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 1 (165536)
Šupljika Gabelica, L.
1,0,0
30
(30TJ)
1 INFO
5.0 Uvod u psihologiju i psihologijske teorijske sustave (200121)
Brajković, L.
0,0,0
60
(15P+45S)
1 INFO
3.0 Uvod u znanstvenoistraživački rad (37789)
Žebec, M.
1,0,0
30
(30P)
1 INFO
ECTS PSI (1860) - Izborni kolegiji-Opća psihologija (Modul 1) i Psihologija i kognitivne neuroznanosti (Modul 2)
=> Izborni kolegiji na Studiju psihologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Antropologija odgoja i obrazovanja (226188)
Džinić, I.
- 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Bioetika i etika u odgoju i obrazovanju (226192)
Škerbić, M.
- 30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Developmental neurobiology (144873)
Petanjek, Z.; Darmopil, S.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Medijska psihologija (234349)
Vučenović, D.
- 30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Modeli analize varijance (214080)
Žebec, M.
1,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Mozak, spoznaja, odgoj i obrazovanje (200154)
Žebec, M.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Neurobiology of behavioral disturbances and psychiatric disorders (144875)
Petanjek, Z.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Neurofarmakologija (200162)
Tvrdeić, A.
1,1,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Opća pedagogija (226941)
Hrvatić, N.
- 60
(30P+15M+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Opća povijest pedagogije (226195)
Bušljeta Kardum, R.
- 45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Pedagogija djetinjstva (226199)
Dadić, K.
- 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Povijest hrvatske pedagogije i školstva (226201)
- 30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Psihofizika i biofizika (200152)
Žebec, M.; Sušac, A.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Psihologija komunikacije (79402)
Despot Lučanin, J.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Psihologija ovisnosti (51161)
Glavak Tkalić, R.
1,1,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Psihologija spolnosti (38648)
Brajković, L.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Psihologija športa i vježbanja (144872)
Greblo Jurakić, Z.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Razvoj hrvatske psihologije u europskom kontekstu (181140)
Matešić, K.; Žebec, M.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Sustavna pedagogija (226202)
Hrvatić, N.
- 45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (86437)
0,0,0
120
(15P+105PK)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS PSI (2980) - izborni TZP
=> Izborni zajednički predmeti za Studij psihologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akademski francuski (209486)
Vulić Vranković, S.; Michel, S.
0,0,0
60
(15P+45SJ)
1, 2 INFO
4.0 Akademski njemački (45829)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2 INFO
4.0 Akademski talijanski (226939)
Dubravec Labaš, D.
- 60
(15P+45SJ)
1, 2 INFO
2.0 Alternativni odgoj i obrazovanje (227644)
Car, S.
0,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
3.0 Bosna i Hercegovina u sastavu Austro-Ugarske (227721)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Diplomatika s egdotikom i kronologijom (214650)
Matijević-Sokol, M.
1,0,0
30
(30S)
1, 2 INFO
3.0 Društveni menadžment (215089)
Vučenović, D.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Društveni vidovi turizma i religioznosti (209489)
Nimac, D.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Državnici XX. stoljeća (234340)
Šumanović, V.
0,0,0
30
(30S)
1, 2 INFO
3.0 Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi (188082)
Čuljak, Z.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
4.0 Etika (214834)
Kukoč, M.; Škerbić, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 2 INFO
4.0 Filozofija 19. stoljeća (213953)
Greguric, I.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 2 INFO
4.0 Filozofija kulture (214828)
Džinić, I.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 2 INFO
3.0 Filozofija povijesti (187889)
Kukoč, M.
0,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
4.0 Filozofija prosvjetiteljstva (214835)
Čuljak, Z.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 2 INFO
2.0 Filozofija renesanse (227465)
Metesi Deronjić, Ž.
- 30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Filozof prava i države Ante Starčević (213954)
Barišić, P.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
4.0 Filozofska kulturna antropologija (214823)
Džinić, I.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 2 INFO
3.0 Filozofski temelji govora o Bogu (213956)
Gavrić, A.
- 30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Filozofsko-teološki pristup stanovništvu (214008)
Džinić, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti (217040)
Franić, I.; Michel, S.
- 30
(15P+15S)
1, 2 INFO
2.0 Geopolitika i geostrategija (226936)
Lozančić, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
2.0 Globalna strategija (226637)
Lozančić, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Glotodidaktika (223567)
0,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
3.0 Grci na Jadranu (213988)
Jeličić-Radonić, J.
0,0,0
30
(30S)
1, 2 INFO
5.0 Grčki jezik (185331)
Demo, Š.
1,0,0
60
(45SJ+15S)
1, 2 INFO
3.0 Grčki utjecaj na rimsku kulturu (86146)
Matasović, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Grčko-rimska religija (37562)
Matasović, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Hrvati u Bosni i Hercegovini (226638)
Milićević, M.
0,0,0
45
(30P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Hrvatska enciklopedika (213971)
Kresnik, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Hrvatska etnologija (188075)
Vuković, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
2.0 Hrvatska gastronomija i enologija (188083)
Marković, K.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
2.0 Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture (188084)
Jurić Janjik, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Hrvatska hagiografija (228732)
Krešić Nacevski, L.
0,0,0
30
(30S)
1, 2 INFO
4.0 Hrvatska heraldika i semiotika grbovlja (200603)
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
3.0 Hrvatska iseljenička umjetnost i kultura (214009)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
45
(30P+15S)
1, 2 INFO
5.0 Hrvatska književnost humanizma i renesanse (188076)
Zima, D.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
5.0 Hrvatska kulturna i politička povijest 20. stoljeća (37456)
Ćosić, S.
1,0,0
45
(30P+15S)
1, 2 INFO
5.0 Hrvatska latinistička historiografija (38057)
Matijević-Sokol, M.
1,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
4.0 Hrvatska likovna umjetnost (37464)
Jeličić-Radonić, J.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
5.0 Hrvatska povijest (16.-18.st.) (38056)
Vitek, D.
1,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
5.0 Hrvatska povijest u 19. st. (38059)
Milković, K.
1,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
3.0 Hrvatska reformacijska književnost (215162)
Jembrih, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
5.0 Hrvatska u drugoj polovici 20. stoljeća (38067)
Šumanović, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
4.0 Hrvatska usmena književnost (45833)
Marks, L.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
2.0 Hrvatske civilizacijske vrijednosti (226200)
Šterc, S.; Komušanac, M.
- 30
(30P)
1, 2 INFO
3.0 Hrvatske manjinske zajednice (194398)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
5.0 Hrvatski identitet u europskom kontekstu (84454)
Tadić, S.
1,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
2.0 Hrvatski iseljenički mediji (214020)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Hrvatski jezik u XIX. stoljeću (215163)
Grčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
4.0 Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo (52318)
Brozović, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Hrvatski kulturni turizam (213951)
Curić, Z.
0,0,0
30
(30S)
1, 2 INFO
5.0 Hrvatski narod u prvoj polovini 20. stoljeća (188122)
Šumanović, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
3.0 Hrvatski pravopis (213973)
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(30S)
1, 2 INFO
3.0 Hrvatski umjetnici u Europi XV.-XVIII. stoljeća (213968)
Pelc, M.
1,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
3.0 Hrvatski velikani u iseljeništvu (214014)
Krašić, W.
0,0,0
45
(15P+30S)
1, 2 INFO
3.0 Hrvatsko brodovlje u novom vijeku (223531)
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Hrvatsko društvo i vjerske slobode (215033)
Savić, V.
- 30
(30P)
1, 2 INFO
3.0 Hrvatsko građansko društvo 1848.- 1914. (214676)
1,0,0
30
(30S)
1, 2 INFO
3.0 Hrvatsko iseljeništvo i ukupni razvoj (214010)
Šterc, S.
0,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
3.0 Iliri (213990)
Jeličić-Radonić, J.
0,0,0
30
(30S)
1, 2 INFO
4.0 Informativni sustav Republike Hrvatske (28468)
Jurišić, J.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
2.0 Institucije hrvatskoga naroda, društva i države (188079)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Integracija Hrvatske i iseljeništva (226639)
Šterc, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
2.0 Integrativna bioetika (214015)
Čović, A.; Škerbić, M.
0,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
3.0 Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja (217042)
Hrvatić, N.; Ivanković, I.
- 30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Izbori i društvene zakonitosti (214838)
Šterc, S.
0,0,0
30
(30S)
1, 2 INFO
3.0 Javni nastup (213962)
Labaš, D.; Poropat Darrer, J.
- 30
(15P+15S)
1, 2 INFO
2.0 Javni sustavi i stanovništvo (194399)
Šterc, S.; Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Jeronim Dalmatinac (213975)
Prosperov Novak, S.
0,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
2.0 Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini (188089)
Grčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Jugoslavenski komunistički zločini (213991)
0,0,0
30
(30S)
1, 2 INFO
3.0 Kiborgoetika i robotoetika (227470)
Greguric, I.
- 30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Komunikacijsko-medijske teorije (228067)
Greguric, I.
- 30
(15P+15S)
1, 2 INFO
2.0 Kulturni identiteti hrvatskoga iseljeništva (214011)
Krašić, W.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
4.0 Logika 1 (187819)
Kardum, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 2 INFO
2.0 Ljudska prava (177435)
Savić, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
3.0 Marija Terezija i Josip II. kao europski vladari (213985)
Buczynski, A.
0,0,0
30
(30S)
1, 2 INFO
3.0 Mediji i Domovinski rat (202401)
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30S)
1, 2 INFO
2.0 Medijski odgoj i obrazovanje (227645)
Car, S.
0,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
2.0 Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika (190408)
Marotti, B.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Međukulturni odgoj (217041)
Hrvatić, N.
- 30
(15P+15S)
1, 2 INFO
4.0 Metafizika (214830)
Barišić, P.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 2 INFO
2.0 Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva (194389)
Perić Kaselj, M.
0,0,0
30
(15P+15PK)
1, 2 INFO
3.0 Nova etička kultura (187891)
Čović, A.; Škerbić, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Novi koncept države (214016)
Šterc, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
4.0 Novinarska etika (28470)
Labaš, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
5.0 Opća povijest 20. stoljeća (38065)
Šumanović, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
5.0 Opća povijest medija i komunikacije (38003)
Stipančević, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) (188068)
Kresnik, I.
0,0,0
45
(15P+30S)
1, 2 INFO
5.0 Osnove komunikologije (86090)
Labaš, D.
1,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
3.0 Pedagogija mladosti (227722)
Car, S.
0,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
3.0 Percepcija drugoga / Die Wahrnehmung des Anderen (213964)
Gehrmann, Z.
- 30
(30P)
1, 2 INFO
4.0 Politička geografija (200712)
Pokos, N.
1,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
3.0 Poučavanje hrvatskoga kao inoga jezika (234350)
Ordulj, A.
- 30
(15P+15S)
1, 2 INFO
5.0 Povijest Hrvatske (7.-16.st.) (38053)
Popić, T.
1,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
5.0 Povijest hrvatske filozofije (38842)
Metesi Deronjić, Ž.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga iseljeništva (194392)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
5.0 Povijest hrvatskoga kazališta (37469)
Zima, D.
1,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga književnoga jezika (188081)
Grčević, M.
1,0,0
45
(30P+15S)
1, 2 INFO
4.0 Povijest i kultura grčkoga i rimskoga svijeta (93908)
Vukelić, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
4.0 Povijest medijske komunikacije u Hrvatskoj (28467)
Stipančević, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Prapovijest i prve civilizacije (93907)
Glazer, E.
1,1,0
30
(30P)
1, 2 INFO
2.0 Pravni aspekti iseljeništva i povratništva (214017)
Rupčić, D.
0,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
3.0 Pravogovor (188077)
Vrban Zrinski, K.
1,0,0
45
(15P+30S)
1, 2 INFO
3.0 Psihijatrija i društvo (215091)
Brajković, L.; Janeš, L.
1,0,0
30
(30S)
1, 2 INFO
4.0 Racionalizam i empirizam (214832)
Kardum, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 2 INFO
3.0 Rimska komedija (38874)
Matasović, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Ruđer Bošković (213978)
Čuljak, Z.
0,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
3.0 Semiotika kulture (214024)
Žižić, I.
- 30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Socijalna filozofija (214837)
Kukoč, M.
1,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
4.0 Sociologija hrvatskoga društva 1 - Sociologija hrvatskih regija (215026)
Balabanić, I.; Marinović Golubić, M.
1,0,0
45
(15P+30S)
1, 2 INFO
4.0 Sociologija hrvatskoga društva 2 (37769)
Tadić, S.
1,0,0
30
(30S)
1, 2 INFO
4.0 Sociologija hrvatskoga društva 3 (46281)
Tadić, S.
0,0,0
30
(30S)
1, 2 INFO
4.0 Sociologija morala (177708)
Tadić, S.
1,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
4.0 Sociologija religije (28883)
Tadić, S.
1,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
3.0 Sociologija zdravlja i bolesti (215116)
Tadić, S.
0,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
2.0 Srednjovjekovna filozofija (227453)
Gavrić, A.
- 30
(30P)
1, 2 INFO
3.0 Srednjovjekovni latinski natpisi (214652)
Matijević-Sokol, M.
- 30
(30P)
1, 2 INFO
3.0 Stanovništvo svijeta (215117)
Pokos, N.
1,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
3.0 Suvremena rodoslovna istraživanja (213987)
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Suvremeni duhovni izazovi (214839)
Tadić, S.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Suvremeni izazovi društvene obnove (215147)
Šterc, S.
- 30
(30S)
1, 2 INFO
3.0 Svakodnevnica Rimljana (33169)
Matasović, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
2.0 Teorija migracija (194394)
Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Terapijska pedagogija 1 (201466)
Dadić, K.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Terapijska pedagogija 2 (201485)
Ivanković, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
2.0 Tipologija iseljavanja (194401)
Jurić, T.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo (215028)
Ćosić, S.
1,0,0
30
(30S)
1, 2 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (214818)
Škerbić, M.
0,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
5.0 Uvod u kroatologiju (144284)
Piskač, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Uvod u kulturologiju (214820)
Džinić, I.
1,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
5.0 Uvod u metode društvenih istraživanja i statistiku (28462)
Burić, I.
1,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
5.0 Uvod u novinarstvo (86089)
Jurišić, J.
1,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
5.0 Uvod u sociologiju (172495)
Marinović Golubić, M.
1,0,0
45
(30P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Uvod u umjetnu inteligenciju (227468)
Skansi, S.
- 30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Vukovarska bitka - vojni i politički aspekti (86951)
Jurčević, J.
1,0,0
30
(30S)
1, 2 INFO
2.0 Zemljopisna obilježja Hrvatske (188087)
Komušanac, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
2.0 Znameniti Hrvati u svijetu (226933)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Deskriptivna statistika (186022)
Žebec, M.
1,0,0
60
(30P+30PK)
2 INFO
3.0 Osnove biološke psihologije (94507)
Brajković, L.
1,0,0
45
(30P+15PK)
2 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 2 (165537)
Šupljika Gabelica, L.
1,0,0
30
(30TJ)
2 INFO
ECTS PSI (1860) - Izborni kolegiji-Opća psihologija (Modul 1) i Psihologija i kognitivne neuroznanosti (Modul 2)
=> Izborni kolegiji na Studiju psihologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Antropologija odgoja i obrazovanja (226188)
Džinić, I.
- 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Bioetika i etika u odgoju i obrazovanju (226192)
Škerbić, M.
- 30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Developmental neurobiology (144873)
Petanjek, Z.; Darmopil, S.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Medijska psihologija (234349)
Vučenović, D.
- 30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Modeli analize varijance (214080)
Žebec, M.
1,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Mozak, spoznaja, odgoj i obrazovanje (200154)
Žebec, M.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Neurobiology of behavioral disturbances and psychiatric disorders (144875)
Petanjek, Z.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Neurofarmakologija (200162)
Tvrdeić, A.
1,1,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Opća pedagogija (226941)
Hrvatić, N.
- 60
(30P+15M+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Opća povijest pedagogije (226195)
Bušljeta Kardum, R.
- 45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Pedagogija djetinjstva (226199)
Dadić, K.
- 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Povijest hrvatske pedagogije i školstva (226201)
- 30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Psihofizika i biofizika (200152)
Žebec, M.; Sušac, A.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Psihologija komunikacije (79402)
Despot Lučanin, J.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Psihologija ovisnosti (51161)
Glavak Tkalić, R.
1,1,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Psihologija spolnosti (38648)
Brajković, L.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Psihologija športa i vježbanja (144872)
Greblo Jurakić, Z.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Razvoj hrvatske psihologije u europskom kontekstu (181140)
Matešić, K.; Žebec, M.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Sustavna pedagogija (226202)
Hrvatić, N.
- 45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (86437)
0,0,0
120
(15P+105PK)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS PSI (2980) - izborni TZP
=> Izborni zajednički predmeti za Studij psihologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akademski francuski (209486)
Vulić Vranković, S.; Michel, S.
0,0,0
60
(15P+45SJ)
1, 2 INFO
4.0 Akademski njemački (45829)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2 INFO
4.0 Akademski talijanski (226939)
Dubravec Labaš, D.
- 60
(15P+45SJ)
1, 2 INFO
2.0 Alternativni odgoj i obrazovanje (227644)
Car, S.
0,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
3.0 Bosna i Hercegovina u sastavu Austro-Ugarske (227721)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Diplomatika s egdotikom i kronologijom (214650)
Matijević-Sokol, M.
1,0,0
30
(30S)
1, 2 INFO
3.0 Društveni menadžment (215089)
Vučenović, D.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Društveni vidovi turizma i religioznosti (209489)
Nimac, D.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Državnici XX. stoljeća (234340)
Šumanović, V.
0,0,0
30
(30S)
1, 2 INFO
3.0 Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi (188082)
Čuljak, Z.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
4.0 Etika (214834)
Kukoč, M.; Škerbić, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 2 INFO
4.0 Filozofija 19. stoljeća (213953)
Greguric, I.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 2 INFO
4.0 Filozofija kulture (214828)
Džinić, I.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 2 INFO
3.0 Filozofija povijesti (187889)
Kukoč, M.
0,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
4.0 Filozofija prosvjetiteljstva (214835)
Čuljak, Z.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 2 INFO
2.0 Filozofija renesanse (227465)
Metesi Deronjić, Ž.
- 30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Filozof prava i države Ante Starčević (213954)
Barišić, P.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
4.0 Filozofska kulturna antropologija (214823)
Džinić, I.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 2 INFO
3.0 Filozofski temelji govora o Bogu (213956)
Gavrić, A.
- 30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Filozofsko-teološki pristup stanovništvu (214008)
Džinić, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti (217040)
Franić, I.; Michel, S.
- 30
(15P+15S)
1, 2 INFO
2.0 Geopolitika i geostrategija (226936)
Lozančić, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
2.0 Globalna strategija (226637)
Lozančić, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Glotodidaktika (223567)
0,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
3.0 Grci na Jadranu (213988)
Jeličić-Radonić, J.
0,0,0
30
(30S)
1, 2 INFO
5.0 Grčki jezik (185331)
Demo, Š.
1,0,0
60
(45SJ+15S)
1, 2 INFO
3.0 Grčki utjecaj na rimsku kulturu (86146)
Matasović, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Grčko-rimska religija (37562)
Matasović, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Hrvati u Bosni i Hercegovini (226638)
Milićević, M.
0,0,0
45
(30P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Hrvatska enciklopedika (213971)
Kresnik, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Hrvatska etnologija (188075)
Vuković, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
2.0 Hrvatska gastronomija i enologija (188083)
Marković, K.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
2.0 Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture (188084)
Jurić Janjik, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Hrvatska hagiografija (228732)
Krešić Nacevski, L.
0,0,0
30
(30S)
1, 2 INFO
4.0 Hrvatska heraldika i semiotika grbovlja (200603)
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
3.0 Hrvatska iseljenička umjetnost i kultura (214009)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
45
(30P+15S)
1, 2 INFO
5.0 Hrvatska književnost humanizma i renesanse (188076)
Zima, D.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
5.0 Hrvatska kulturna i politička povijest 20. stoljeća (37456)
Ćosić, S.
1,0,0
45
(30P+15S)
1, 2 INFO
5.0 Hrvatska latinistička historiografija (38057)
Matijević-Sokol, M.
1,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
4.0 Hrvatska likovna umjetnost (37464)
Jeličić-Radonić, J.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
5.0 Hrvatska povijest (16.-18.st.) (38056)
Vitek, D.
1,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
5.0 Hrvatska povijest u 19. st. (38059)
Milković, K.
1,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
3.0 Hrvatska reformacijska književnost (215162)
Jembrih, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
5.0 Hrvatska u drugoj polovici 20. stoljeća (38067)
Šumanović, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
4.0 Hrvatska usmena književnost (45833)
Marks, L.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
2.0 Hrvatske civilizacijske vrijednosti (226200)
Šterc, S.; Komušanac, M.
- 30
(30P)
1, 2 INFO
3.0 Hrvatske manjinske zajednice (194398)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
5.0 Hrvatski identitet u europskom kontekstu (84454)
Tadić, S.
1,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
2.0 Hrvatski iseljenički mediji (214020)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Hrvatski jezik u XIX. stoljeću (215163)
Grčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
4.0 Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo (52318)
Brozović, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Hrvatski kulturni turizam (213951)
Curić, Z.
0,0,0
30
(30S)
1, 2 INFO
5.0 Hrvatski narod u prvoj polovini 20. stoljeća (188122)
Šumanović, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
3.0 Hrvatski pravopis (213973)
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(30S)
1, 2 INFO
3.0 Hrvatski umjetnici u Europi XV.-XVIII. stoljeća (213968)
Pelc, M.
1,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
3.0 Hrvatski velikani u iseljeništvu (214014)
Krašić, W.
0,0,0
45
(15P+30S)
1, 2 INFO
3.0 Hrvatsko brodovlje u novom vijeku (223531)
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Hrvatsko društvo i vjerske slobode (215033)
Savić, V.
- 30
(30P)
1, 2 INFO
3.0 Hrvatsko građansko društvo 1848.- 1914. (214676)
1,0,0
30
(30S)
1, 2 INFO
3.0 Hrvatsko iseljeništvo i ukupni razvoj (214010)
Šterc, S.
0,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
3.0 Iliri (213990)
Jeličić-Radonić, J.
0,0,0
30
(30S)
1, 2 INFO
4.0 Informativni sustav Republike Hrvatske (28468)
Jurišić, J.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
2.0 Institucije hrvatskoga naroda, društva i države (188079)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Integracija Hrvatske i iseljeništva (226639)
Šterc, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
2.0 Integrativna bioetika (214015)
Čović, A.; Škerbić, M.
0,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
3.0 Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja (217042)
Hrvatić, N.; Ivanković, I.
- 30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Izbori i društvene zakonitosti (214838)
Šterc, S.
0,0,0
30
(30S)
1, 2 INFO
3.0 Javni nastup (213962)
Labaš, D.; Poropat Darrer, J.
- 30
(15P+15S)
1, 2 INFO
2.0 Javni sustavi i stanovništvo (194399)
Šterc, S.; Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Jeronim Dalmatinac (213975)
Prosperov Novak, S.
0,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
2.0 Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini (188089)
Grčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Jugoslavenski komunistički zločini (213991)
0,0,0
30
(30S)
1, 2 INFO
3.0 Kiborgoetika i robotoetika (227470)
Greguric, I.
- 30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Komunikacijsko-medijske teorije (228067)
Greguric, I.
- 30
(15P+15S)
1, 2 INFO
2.0 Kulturni identiteti hrvatskoga iseljeništva (214011)
Krašić, W.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
4.0 Logika 1 (187819)
Kardum, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 2 INFO
2.0 Ljudska prava (177435)
Savić, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
3.0 Marija Terezija i Josip II. kao europski vladari (213985)
Buczynski, A.
0,0,0
30
(30S)
1, 2 INFO
3.0 Mediji i Domovinski rat (202401)
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30S)
1, 2 INFO
2.0 Medijski odgoj i obrazovanje (227645)
Car, S.
0,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
2.0 Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika (190408)
Marotti, B.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Međukulturni odgoj (217041)
Hrvatić, N.
- 30
(15P+15S)
1, 2 INFO
4.0 Metafizika (214830)
Barišić, P.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 2 INFO
2.0 Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva (194389)
Perić Kaselj, M.
0,0,0
30
(15P+15PK)
1, 2 INFO
3.0 Nova etička kultura (187891)
Čović, A.; Škerbić, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Novi koncept države (214016)
Šterc, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
4.0 Novinarska etika (28470)
Labaš, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
5.0 Opća povijest 20. stoljeća (38065)
Šumanović, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
5.0 Opća povijest medija i komunikacije (38003)
Stipančević, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) (188068)
Kresnik, I.
0,0,0
45
(15P+30S)
1, 2 INFO
5.0 Osnove komunikologije (86090)
Labaš, D.
1,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
3.0 Pedagogija mladosti (227722)
Car, S.
0,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
3.0 Percepcija drugoga / Die Wahrnehmung des Anderen (213964)
Gehrmann, Z.
- 30
(30P)
1, 2 INFO
4.0 Politička geografija (200712)
Pokos, N.
1,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
3.0 Poučavanje hrvatskoga kao inoga jezika (234350)
Ordulj, A.
- 30
(15P+15S)
1, 2 INFO
5.0 Povijest Hrvatske (7.-16.st.) (38053)
Popić, T.
1,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
5.0 Povijest hrvatske filozofije (38842)
Metesi Deronjić, Ž.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga iseljeništva (194392)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
5.0 Povijest hrvatskoga kazališta (37469)
Zima, D.
1,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga književnoga jezika (188081)
Grčević, M.
1,0,0
45
(30P+15S)
1, 2 INFO
4.0 Povijest i kultura grčkoga i rimskoga svijeta (93908)
Vukelić, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
4.0 Povijest medijske komunikacije u Hrvatskoj (28467)
Stipančević, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Prapovijest i prve civilizacije (93907)
Glazer, E.
1,1,0
30
(30P)
1, 2 INFO
2.0 Pravni aspekti iseljeništva i povratništva (214017)
Rupčić, D.
0,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
3.0 Pravogovor (188077)
Vrban Zrinski, K.
1,0,0
45
(15P+30S)
1, 2 INFO
3.0 Psihijatrija i društvo (215091)
Brajković, L.; Janeš, L.
1,0,0
30
(30S)
1, 2 INFO
4.0 Racionalizam i empirizam (214832)
Kardum, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 2 INFO
3.0 Rimska komedija (38874)
Matasović, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Ruđer Bošković (213978)
Čuljak, Z.
0,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
3.0 Semiotika kulture (214024)
Žižić, I.
- 30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Socijalna filozofija (214837)
Kukoč, M.
1,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
4.0 Sociologija hrvatskoga društva 1 - Sociologija hrvatskih regija (215026)
Balabanić, I.; Marinović Golubić, M.
1,0,0
45
(15P+30S)
1, 2 INFO
4.0 Sociologija hrvatskoga društva 2 (37769)
Tadić, S.
1,0,0
30
(30S)
1, 2 INFO
4.0 Sociologija hrvatskoga društva 3 (46281)
Tadić, S.
0,0,0
30
(30S)
1, 2 INFO
4.0 Sociologija morala (177708)
Tadić, S.
1,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
4.0 Sociologija religije (28883)
Tadić, S.
1,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
3.0 Sociologija zdravlja i bolesti (215116)
Tadić, S.
0,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
2.0 Srednjovjekovna filozofija (227453)
Gavrić, A.
- 30
(30P)
1, 2 INFO
3.0 Srednjovjekovni latinski natpisi (214652)
Matijević-Sokol, M.
- 30
(30P)
1, 2 INFO
3.0 Stanovništvo svijeta (215117)
Pokos, N.
1,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
3.0 Suvremena rodoslovna istraživanja (213987)
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Suvremeni duhovni izazovi (214839)
Tadić, S.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Suvremeni izazovi društvene obnove (215147)
Šterc, S.
- 30
(30S)
1, 2 INFO
3.0 Svakodnevnica Rimljana (33169)
Matasović, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
2.0 Teorija migracija (194394)
Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Terapijska pedagogija 1 (201466)
Dadić, K.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Terapijska pedagogija 2 (201485)
Ivanković, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
2.0 Tipologija iseljavanja (194401)
Jurić, T.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo (215028)
Ćosić, S.
1,0,0
30
(30S)
1, 2 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (214818)
Škerbić, M.
0,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
5.0 Uvod u kroatologiju (144284)
Piskač, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Uvod u kulturologiju (214820)
Džinić, I.
1,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
5.0 Uvod u metode društvenih istraživanja i statistiku (28462)
Burić, I.
1,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
5.0 Uvod u novinarstvo (86089)
Jurišić, J.
1,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
5.0 Uvod u sociologiju (172495)
Marinović Golubić, M.
1,0,0
45
(30P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Uvod u umjetnu inteligenciju (227468)
Skansi, S.
- 30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Vukovarska bitka - vojni i politički aspekti (86951)
Jurčević, J.
1,0,0
30
(30S)
1, 2 INFO
2.0 Zemljopisna obilježja Hrvatske (188087)
Komušanac, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
2.0 Znameniti Hrvati u svijetu (226933)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Inferencijalna statistika (200127)
Žebec, M.
1,0,0
60
(30P+30PK)
3 INFO
6.0 Mjerenje u psihologiji (200130)
Greblo Jurakić, Z.
1,0,0
60
(30P+30PK)
3 INFO
5.0 Neurobiologija normalnoga ponašanja (37801)
Braš, M.
0,0,0
45
(30P+15PK)
3 INFO
4.0 Praktikum biološke psihologije (37803)
Petanjek, Z.; Darmopil, S.
0,0,0
60
(15P+45PK)
3 INFO
6.0 Psihologija pamćenja (200126)
Ćurković, N.
1,0,0
45
(30P+15S)
3 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 3 (185308)
Šupljika Gabelica, L.
0,0,0
30
(30TJ)
3 INFO
3.0 Uvod u razvojnu psihologiju (37808)
Vučenović, D.
0,0,0
30
(30P)
3 INFO
ECTS PSI (1860) - Izborni kolegiji-Opća psihologija (Modul 1) i Psihologija i kognitivne neuroznanosti (Modul 2)
=> Izborni kolegiji na Studiju psihologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Antropologija odgoja i obrazovanja (226188)
Džinić, I.
- 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Bioetika i etika u odgoju i obrazovanju (226192)
Škerbić, M.
- 30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Developmental neurobiology (144873)
Petanjek, Z.; Darmopil, S.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Medijska psihologija (234349)
Vučenović, D.
- 30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Modeli analize varijance (214080)
Žebec, M.
1,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Mozak, spoznaja, odgoj i obrazovanje (200154)
Žebec, M.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Neurobiology of behavioral disturbances and psychiatric disorders (144875)
Petanjek, Z.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Neurofarmakologija (200162)
Tvrdeić, A.
1,1,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Opća pedagogija (226941)
Hrvatić, N.
- 60
(30P+15M+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Opća povijest pedagogije (226195)
Bušljeta Kardum, R.
- 45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Pedagogija djetinjstva (226199)
Dadić, K.
- 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Povijest hrvatske pedagogije i školstva (226201)
- 30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Psihofizika i biofizika (200152)
Žebec, M.; Sušac, A.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Psihologija komunikacije (79402)
Despot Lučanin, J.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Psihologija ovisnosti (51161)
Glavak Tkalić, R.
1,1,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Psihologija spolnosti (38648)
Brajković, L.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Psihologija športa i vježbanja (144872)
Greblo Jurakić, Z.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Razvoj hrvatske psihologije u europskom kontekstu (181140)
Matešić, K.; Žebec, M.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Sustavna pedagogija (226202)
Hrvatić, N.
- 45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (86437)
0,0,0
120
(15P+105PK)
1, 2, 3, 4 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Eksperimentalne metode (200133)
Milas, G.
1,0,0
45
(30P+15S)
4 INFO
5.0 Motivacija (37810)
Greblo Jurakić, Z.
1,0,0
45
(30P+15S)
4 INFO
5.0 Psihologija djetinjstva i adolescencije (37809)
Vučenović, D.
1,0,0
45
(30P+15S)
4 INFO
5.0 Psihologija učenja (38843)
Ćurković, N.
1,0,0
45
(30P+15S)
4 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 4 (185309)
Šupljika Gabelica, L.
0,0,0
30
(30TJ)
4 INFO
ECTS PSI (1860) - Izborni kolegiji-Opća psihologija (Modul 1) i Psihologija i kognitivne neuroznanosti (Modul 2)
=> Izborni kolegiji na Studiju psihologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Antropologija odgoja i obrazovanja (226188)
Džinić, I.
- 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Bioetika i etika u odgoju i obrazovanju (226192)
Škerbić, M.
- 30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Developmental neurobiology (144873)
Petanjek, Z.; Darmopil, S.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Medijska psihologija (234349)
Vučenović, D.
- 30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Modeli analize varijance (214080)
Žebec, M.
1,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Mozak, spoznaja, odgoj i obrazovanje (200154)
Žebec, M.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Neurobiology of behavioral disturbances and psychiatric disorders (144875)
Petanjek, Z.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Neurofarmakologija (200162)
Tvrdeić, A.
1,1,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Opća pedagogija (226941)
Hrvatić, N.
- 60
(30P+15M+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Opća povijest pedagogije (226195)
Bušljeta Kardum, R.
- 45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Pedagogija djetinjstva (226199)
Dadić, K.
- 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Povijest hrvatske pedagogije i školstva (226201)
- 30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Psihofizika i biofizika (200152)
Žebec, M.; Sušac, A.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Psihologija komunikacije (79402)
Despot Lučanin, J.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Psihologija ovisnosti (51161)
Glavak Tkalić, R.
1,1,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Psihologija spolnosti (38648)
Brajković, L.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Psihologija športa i vježbanja (144872)
Greblo Jurakić, Z.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Razvoj hrvatske psihologije u europskom kontekstu (181140)
Matešić, K.; Žebec, M.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Sustavna pedagogija (226202)
Hrvatić, N.
- 45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (86437)
0,0,0
120
(15P+105PK)
1, 2, 3, 4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Diferencijalna psihologija (28722)
Mlačić, B.
0,0,0
45
(30P+15S)
5 INFO
5.0 Emocije (37811)
Maričić, J.
1,1,0
45
(30P+15S)
5 INFO
4.0 Neeksperimentalne metode (86410)
Milas, G.
1,0,0
45
(30P+15S)
5 INFO
5.0 Opća psihopatologija (38642)
Brečić, P.; Vidović, D.
1,0,0
45
(30P+15S)
5 INFO
5.0 Psihologija odrasle dobi i starenja (38640)
Despot Lučanin, J.
1,0,0
45
(30P+15S)
5 INFO
2.0 Psihologijska etika (28713)
Despot Lučanin, J.
1,0,0
30
(30P)
5 INFO
4.0 Uvod u socijalnu psihologiju (172428)
Greblo Jurakić, Z.
1,0,0
45
(30P+15S)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Kvalitativne metode (86411)
Maričić, J.
1,0,0
45
(30P+15S)
6 INFO
4.0 Osnove socijalnoga ponašanja (201191)
Greblo Jurakić, Z.
1,0,0
45
(30P+15S)
6 INFO
5.0 Praktikum iz istraživačkih metoda (209647)
Maričić, J.
1,0,0
60
(60S)
6 INFO
5.0 Psihologija rada (28729)
Greblo Jurakić, Z.
1,0,0
45
(30P+15S)
6 INFO
4.0 Specifična psihopatologija (28732)
Brečić, P.; Vidović, A.
1,0,0
45
(30P+15S)
6 INFO
5.0 Teorijski sustavi i modeli u psihologiji ličnosti (38643)
Mlačić, B.
0,0,0
45
(30P+15S)
6 INFO
3.0 Uvod u kliničku psihologiju (38645)
Vučenović, D.
1,0,0
30
(30P)
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Akademska pismenost (129992)
Kardum, M.; Hrvatić, N.
1,0,0
45
(15P+30LK)
1 INFO
4.0 Akademski engleski (45642)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1 INFO
3.0 Osnove stanične biologije i genetike (115576)
Darmopil, S.
1,0,0
45
(30P+15E)
1 INFO
5.0 Percepcija (37796)
Maričić, J.
1,0,0
45
(30P+15PK)
1 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 1 (165536)
Šupljika Gabelica, L.
1,0,0
30
(30TJ)
1 INFO
5.0 Uvod u psihologiju i psihologijske teorijske sustave (200121)
Brajković, L.
0,0,0
60
(15P+45S)
1 INFO
3.0 Uvod u znanstvenoistraživački rad (37789)
Žebec, M.
1,0,0
30
(30P)
1 INFO
ECTS PSI (1860) - Izborni kolegiji-Opća psihologija (Modul 1) i Psihologija i kognitivne neuroznanosti (Modul 2)
=> Izborni kolegiji na Studiju psihologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Antropologija odgoja i obrazovanja (226188)
Džinić, I.
- 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Bioetika i etika u odgoju i obrazovanju (226192)
Škerbić, M.
- 30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Developmental neurobiology (144873)
Petanjek, Z.; Darmopil, S.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Medijska psihologija (234349)
Vučenović, D.
- 30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Modeli analize varijance (214080)
Žebec, M.
1,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Mozak, spoznaja, odgoj i obrazovanje (200154)
Žebec, M.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Neurobiology of behavioral disturbances and psychiatric disorders (144875)
Petanjek, Z.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Neurofarmakologija (200162)
Tvrdeić, A.
1,1,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Opća pedagogija (226941)
Hrvatić, N.
- 60
(30P+15M+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Opća povijest pedagogije (226195)
Bušljeta Kardum, R.
- 45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Pedagogija djetinjstva (226199)
Dadić, K.
- 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Povijest hrvatske pedagogije i školstva (226201)
- 30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Psihofizika i biofizika (200152)
Žebec, M.; Sušac, A.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Psihologija komunikacije (79402)
Despot Lučanin, J.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Psihologija ovisnosti (51161)
Glavak Tkalić, R.
1,1,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Psihologija spolnosti (38648)
Brajković, L.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Psihologija športa i vježbanja (144872)
Greblo Jurakić, Z.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Razvoj hrvatske psihologije u europskom kontekstu (181140)
Matešić, K.; Žebec, M.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Sustavna pedagogija (226202)
Hrvatić, N.
- 45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (86437)
0,0,0
120
(15P+105PK)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS PSI (2980) - izborni TZP
=> Izborni zajednički predmeti za Studij psihologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akademski francuski (209486)
Vulić Vranković, S.; Michel, S.
0,0,0
60
(15P+45SJ)
1, 2 INFO
4.0 Akademski njemački (45829)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2 INFO
4.0 Akademski talijanski (226939)
Dubravec Labaš, D.
- 60
(15P+45SJ)
1, 2 INFO
2.0 Alternativni odgoj i obrazovanje (227644)
Car, S.
0,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
3.0 Bosna i Hercegovina u sastavu Austro-Ugarske (227721)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Diplomatika s egdotikom i kronologijom (214650)
Matijević-Sokol, M.
1,0,0
30
(30S)
1, 2 INFO
3.0 Društveni menadžment (215089)
Vučenović, D.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Društveni vidovi turizma i religioznosti (209489)
Nimac, D.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Državnici XX. stoljeća (234340)
Šumanović, V.
0,0,0
30
(30S)
1, 2 INFO
3.0 Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi (188082)
Čuljak, Z.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
4.0 Etika (214834)
Kukoč, M.; Škerbić, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 2 INFO
4.0 Filozofija 19. stoljeća (213953)
Greguric, I.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 2 INFO
4.0 Filozofija kulture (214828)
Džinić, I.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 2 INFO
3.0 Filozofija povijesti (187889)
Kukoč, M.
0,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
4.0 Filozofija prosvjetiteljstva (214835)
Čuljak, Z.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 2 INFO
2.0 Filozofija renesanse (227465)
Metesi Deronjić, Ž.
- 30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Filozof prava i države Ante Starčević (213954)
Barišić, P.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
4.0 Filozofska kulturna antropologija (214823)
Džinić, I.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 2 INFO
3.0 Filozofski temelji govora o Bogu (213956)
Gavrić, A.
- 30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Filozofsko-teološki pristup stanovništvu (214008)
Džinić, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti (217040)
Franić, I.; Michel, S.
- 30
(15P+15S)
1, 2 INFO
2.0 Geopolitika i geostrategija (226936)
Lozančić, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
2.0 Globalna strategija (226637)
Lozančić, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Glotodidaktika (223567)
0,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
3.0 Grci na Jadranu (213988)
Jeličić-Radonić, J.
0,0,0
30
(30S)
1, 2 INFO
5.0 Grčki jezik (185331)
Demo, Š.
1,0,0
60
(45SJ+15S)
1, 2 INFO
3.0 Grčki utjecaj na rimsku kulturu (86146)
Matasović, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Grčko-rimska religija (37562)
Matasović, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Hrvati u Bosni i Hercegovini (226638)
Milićević, M.
0,0,0
45
(30P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Hrvatska enciklopedika (213971)
Kresnik, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Hrvatska etnologija (188075)
Vuković, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
2.0 Hrvatska gastronomija i enologija (188083)
Marković, K.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
2.0 Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture (188084)
Jurić Janjik, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
3.0 Hrvatska hagiografija (228732)
Krešić Nacevski, L.
0,0,0
30
(30S)
1, 2 INFO
4.0 Hrvatska heraldika i semiotika grbovlja (200603)
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
3.0 Hrvatska iseljenička umjetnost i kultura (214009)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
45
(30P+15S)
1, 2 INFO
5.0 Hrvatska književnost humanizma i renesanse (188076)
Zima, D.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
5.0 Hrvatska kulturna i politička povijest 20. stoljeća (37456)
Ćosić, S.
1,0,0
45
(30P+15S)
1, 2 INFO
5.0 Hrvatska latinistička historiografija (38057)
Matijević-Sokol, M.
1,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
4.0 Hrvatska likovna umjetnost (37464)
Jeličić-Radonić, J.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
5.0 Hrvatska povijest (16.-18.st.) (38056)
Vitek, D.