Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja
Šifra: 217042
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Neven Hrvatić
Izvođači: prof. dr. sc. Neven Hrvatić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Uvođenje studenata u područje pedagogije, utemeljenja i osnovnih terminoloških određenja: polazišta, teorijski okviri i praktična provedba, važni za nastavničku izobrazbu.
Ostvarivanje sadržaja kolegija treba osigurati cjelovit i sustavan uvid u odrednice suvremenoga odgoja i obrazovanja.

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
Vještine kritičkoga promišljanja međunarodnih procesa i procesa globalizacije.
Poznavanje i razumijevanje područja ekonomskih, kulturnih i političkih društvenih procesa, prevladavajućih društvenih vrijednosti, aktualnih oblika društvenoga djelovanja te načina funkcioniranja i konstitucije različitih oblika društvenosti.
Vještine pisanoga i usmenoga izvještavanja te javnoga prezentiranja sadržaja.
Upoznavanje i osposobljavanje za samostalni računalni rad pri pisanju i obradi tekstova, radu s bazama podataka.
Sposobnost učinkovitoga, samostalnoga i timskoga djelovanja te usmenoga i pisanoga predstavljanja rezultata rada.
Sposobnost prezentacije rezultata istraživanju pojedinih društvenih pojava i problema za stručnu i širu javnost.
Sposobnost etičkoga razumijevanja i provođenje profesionalne etike.
Prepoznavanje potrebe i spremnost za uključenje u cjeloživotno učenje.
Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
1. Sažeti temeljna znanja, opisati cjelovitu strukturu i terminologiju pedagogijske znanosti.
2. Kritički analizirati stanje i probleme suvremene pedagogijske teorije, pedagoške prakse i nastavničke izobrazbe.
3. Definirati i objasniti smisao, strukturu i proširenu djelatnost odgoja, obrazovanja i škole u suvremenom kontekstu.
4. Izdvojiti i usporediti pedagoške modele odgoja i obrazovanja s aspekta djece/učenika s posebnim potrebama.
Ishodi učenja:
Literatura:
1. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.) - Redovni studij - Sociologija

2. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.) - Redovni studij - Sociologija

3. semestar Ne predaje se
FIL (17084) : Izborni TZP - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (17099) - Izborni kolegiji (2.godina) - Redovni studij - Sociologija
SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.) - Redovni studij - Sociologija

4. semestar
FIL (17084) : Izborni TZP - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (17099) - Izborni kolegiji (2.godina) - Redovni studij - Sociologija
SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.) - Redovni studij - Sociologija

5. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.) - Redovni studij - Sociologija

6. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.) - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic