Projekt E-tandem

Projekt E-tandem je online metoda učenja kroz suradnju putem chat rooma i Skypea kojoj je svrha olakšati razvoj ispitivačkih vještina kod učenika i njihovo razumijevanje karakternih crta povezanih s razvojem radnje u narativima. Projekt će trajati 13 tjedana kroz koje će se provoditi aktivnosti za svaku tandem grupu uključenu u projekt. Ovaj projekt specifično istražuje koristi uporabe E-tandem metode za razvoj učeničkih ispitivačkih vještina i razumijevanja karakternih crta povezanih sa sadržajem radnje u pričama. Osnovne škole (u Vukovaru, Zagrebu, na Visu i u Austriji) koje sudjeluju u projektu formirat će online timove. Računalno posredovani komunikacijski web alati poput Moodle chat rooma omogućuju nastavnicima i učenicima olakšan pristup radu u virtualnim timovima s drugim školama stvarajući tako ciljanu skupinu za rad. Projekt omogućuje znanstvenicima, roditeljima, nastavnicima i učenicima suradnju tijekom obavljanja određenih zadataka, izgradnju odnosa, širenje perspektive i dijeljenje ideja. Omogućuje razrednim učiteljima da rade međusobno kao zajednica kako bi osnažili svoj profesionalni razvoj, kao i ishode učenja za svoje učenike služeći se računalnom tehnologijom. Roditelji će biti uključeni na način da sudjeluju u projektnom sastanku tijekom kojega će se upoznati s ciljevima i metodama te strategijama za korištenje ove metode kod kuće kako bi mogli analizirati pritom koristeći otvorena i zatvorena pitanja.

Ciljevi programa
Ovaj projekt koristi E-tandem kritičko razmišljanje kao metodu kojom će:
1) olakšati razvoj vještina kritičkog razmišljanja kod učenika razvijanjem njihovih ispitivačkih vještina,
2) pružiti stručno usavršavanje nastavnicima u korištenju ICT-a u njihovim učionicama kroz trening i stvaranje virtualnih zajednica za praksu,
3) olakšati razvoj vještina učenika i nastavnika vezanih uz izgradnju i djelovanje u timovima za suradničko učenje kao i učenje i stvaranje virtualnih veza s djecom na drugim područjima,
4) pomoći u razvijanju jezičnih vještina hrvatskoga jezika,
5) kod roditelja unaprijediti razumijevanje uloge istraživanja u obrazovanju i njihove uloge u tom procesu (sudjelovanje i evaluacija na treninzima).

*primjer aktivnosti

Škole u projektu: * Privatna umjetnička gimnazija Zagreb; Osnovna škola Dragutin Tadijanović, Vukovar; Osnovna škola Vis, Otok Vis; Udruga za poticanje kreativnog razvoja Obzor, Beč

Vajnski suradnici: Davor Kajić ravnitelj - Privatna umjetnička gimnazija Zagreb,  Lidija Miletić ravniteljica i  Domagoj Rapčak - Osnovna škola Dragutin Tadijanović, Vukovar, Anela Borčić - ravnateljica Osnovna škola Vis, prof. hrvatskog jezika Adrijana Markon Jurčić - Udruga za poticanje kreativnog razvoja Obzor, u Beču u Austriji.

istraživački tim projekta: 

dr. sc. Natasha Kathleen Ružić (Znanstveni zavod Fakulteta hrvatskih studija)
dr. sc. Katica Jurčević (Znanstveni zavod Fakulteta hrvatskih studija)
prof. dr. sc. Marie Kavanagh (University of Southern Queensland, Australija)
doc. dr. sc. Davor Piskač (Odsjek za Kroatologiju Fakulteta hrvatskih studija)                                                                   
doc. dr. sc. Katarina Dadić (Odsjek za Edukacijske znanosti i naobrazbu nastavnika Fakulteta hrvatskih studija)               
prof. dr. sc. Stipan Tadić (Odsjek za Sociologija Fakulteta hrvatskih studija)   
mr. sc. Mateja Župančić (prof. hrvatskog jezika)

Prijava za sudjelovanje/kontakt osoba za prijavu: Natasha Ružić na: nruzic@hrstud.hr   


Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic