Obavijesti
Objavljeno: 9. 1. 2018. u 17:52
Kristina Milković

Društveno područje:

Irena Cajner Mraović – „Kriminalitet, druga devijantna ponašanja i socijalna kontrola u urbanim i ruralnim područjima u Hrvatskoj“

Jasminka Despot Lučanin – „Biopsihosocijalni prediktori kvalitete života starijih osoba s obzirom na oblik stanovanja“

Zrinka Greblo Jurakić – „Ponašanje trenera i psihološka dobrobit sportaša“

 

Humanističko područje:

Stipica Grgić – „Živjeti u zajednici – pojedinac i integracije u hrvatskoj povijesti“

Lucija Krešić – „Klasicizam i antiklasicizam u renesansnom latinitetu“

Lucia Miškulin Saletović – „Čimbenici samostalnosti u ovladavanju stranim jezikom struke na visokoškolskoj razini“

Marinko Šišak – „Utjecaj dominikanskog školstva i istaknutih pedagoga na formiranje nacionalnog identiteta. Primjer dominikanskog učilišta u Bolu na otoku Braču“

Mladen Tomorad – „Popularizacija multidisciplinarnih povijesnih istraživanja stare i moderne povijesti i on-line baza podataka 'Stara povijest – Ancient History'“

Objavljeno: 9. 1. 2018. u 17:38
Uređeno: 9. 1. 2018. u 17:54
Kristina Milković

Društveno područje:

Marija Brajdić Vuković – „Suradničke mreže, kompetitivnost i profesionalna etika znanstvenika u Hrvatskoj“

Irena Cajner Mraović – „Kriminalitet, druga devijantna ponašanja i socijalna kontrola na poplavljenim područjima u Hrvatskoj i Srbiji“

Jasmnika Despot Lučanin – „Dugoročni i kratkoročni prediktori kvalitete spavanja i zadovoljstva životom starijih osoba“

Jelena Jurišić – „Obitelj u suvremenom medijskom okruženju“

 

Humanističko područje:

Marko Jerković – „Apostolska komora i Zagrebačka biskupija: povijest socio-ekonomskih veza“

Ivan Koprek – „Život i djelo isusovca p. Filipa Kaušića (1618. - 1683.) – studenta Sveučilišta u Beču i prvoga Rektora Sveučilišta u Zagrebu“

Lucija Krešić – „Klasicizam i antiklasicizam u renesansnom latinitetu“

Lucia Miškulin Saletović – „Čimbenici samostalnosti u ovladavanju stranim jezikom struke na visokoškolskoj razini“

Marinko Šišak – „Utjecaj dominikanskog školstva i istaknutih pedagoga na formiranje nacionalnog identiteta. Primjer dominikanskog učilišta u Bolu na otoku Braču“

Mladen Tomorad – „Popularizacija multidisciplinarnih povijesnih istraživanja i on-lina baze podataka Stara povijest – Ancient history

Objavljeno: 28. 6. 2016. u 17:08
Jasminka Despot Lučanin

Temeljem Odluke Senata od 14. lipnja 2016., te odluke Znanstveno-nastavnog vijeća Hrvatskih studija od 28.lipnja 2016., Hrvatski studiji upućuju poziv zaposlenicima u znanstveno-nastavnim zvanjima u društvenom i humanističkom području da se prijave za  kratkoročnu financijsku potporu istraživanju u 2016. godini.

Moguće je prijaviti novi prijedlog istraživanja u društvenom području i u humanističkom području po istim uvjetima i mjerilima, koristeći iste sveučilišne obrasce iz 2015. godine.

Ukupna preostala financijska sredstva za rapodjelu iznose: 49.640,00 kn.

Prijedlozi istraživanja u interdisciplinarnom području prijavljuju se sukladno članku 2, st. 2 Odluke Senata od 14. lipnja 2016. odnosno izravno Uredu za istraživanja Sveučilišta  Zagrebu.

Prijedlozi istraživanja u društvenom i humanističkom području bit će vrednovani, a potpore raspodijeljene od strane povjerenstva imenovanog od Znanstveno-nastavnog vijeća Hrvatskih studija, u okviru dodijeljenih sredstava i sukladno općim pravilima usvojenim na Vijećima područja i Senatu u akademskoj godini 2014./2015. odnosno bit će rangirani po ukupnom broju bodova (od najvećeg prema najmanjem). Potpore se odobravaju prema redoslijedu na rang listi do iscrpljivanja raspoloživih sredstava.

Svi potrebni dokumenti priloženi su ovoj obavijesti: Prijavni obrazac, Upute za popunjavanje prijavnog obrasca, Kriteriji vrednovanja po područjima, Odluka Senata i natječaj iz 2015., Odluka Senata iz 2016.

Rok za predaju Prijavnog obrasca je nedjelja, 3. srpnja 2016. do 23,59 sati, elektroničkim putem, na adresu: jdespot@hrstud.hr

Rezultati vrednovanja bit će objavljeni u srijedu, 6. srpnja 2016.

Povjerenica za znanost HS

/_news/37060/Prijavni_obrazac_za_potpore_znanstvenim_i_umjetnickim_istrazivanjima_2015.xlsx

/_news/37060/Upute_za_popunjavanje_obrasca_Potpore_2015.pdf

/_news/37060/Kriteriji_za_evaluaciju_potpora_2015_-_Drustveno_podrucje.pdf

/_news/37060/Kriteriji_za_evaluaciju_potpora_2015_-_Humanisticko_podrucje.pdf

/_news/37060/Odluka o raspodjeli sredstava 2016.pdf

/_news/37060/Odluka_Senata_-_o_raspisu_natjecaja_za_Potpore_znanstvenim_i_umjetnickim_istrazivanjima_u_2015.pdf

Objavljeno: 20. 6. 2016. u 16:49
Uređeno: 20. 6. 2016. u 16:51
Jasminka Despot Lučanin

Odluka Senata Sveučilišta u Zagrebu o raspodjeli sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u 2016. nalazi se u prilogu.

Objavljeno: 29. 10. 2014. u 19:38
Uređeno: 30. 10. 2014. u 10:51
Pavel Gregorić

Zaposlenicima Hrvatskih studija odobrene su sljedeće 3 kratkoročne financijske potpore istraživanjima u 2014. godini: 

 • izv. prof. dr. Irena Cajner Mraović za projekt: "Utjecaj modela policije u zajednici, socijalnog kapitala i trendova kriminala na koruptivna i ostala kažnjiva ponašanja policije u post-tranzicijskim urbanim uvjetima: analiza na primjeru Grada Zagreba": 46.511kn 
 • doc. dr. sc. Marinko Šišak za projekt "Transkripcija, prijevod, komentar i publiciranje Conversinijeva rukopisa Historia Ragusii": 20.000kn 
 • prof. dr. Jasminka Despot Lučanin za projekt "Doprinos kognitivnih funkcija i pokazatelja kvalitete spavanja u predviđanju duljine života starijih osoba": 13.400kn

Odobrene su i sljedeće 4 potpore za konferencije:

 • izv. prof. dr. sc. Pavel Gregorić za izlaganje na konferenciji "Aristotle, De Anima III.1-8, 9th Conference of the Southeast-European Association for Ancient Philosophy" (Prag, 4.-6. rujna 2014.): 1.594,00kn
 • doc. dr. sc. Šime Demo za izlaganje na konferenciji "Latin in the 19th Century" (Rim, 17.-19. rujna 2014.): 2.613,00kn
 • doc. dr. sc. Mladen Tomorad za izlaganje na konferenciji "10th Annual Conference Egypt and Austria" (Prag, 1.-3- listopada 2014.): 3.557,00kn
 • asist. Marina Štambuk za izlaganje na konferenciji "11th Alps-Adria Psychology Conference 2014" (Pečuh, 18.-20. rujna 2014.): 774,96kn
Objavljeno: 1. 8. 2014. u 11:58
Pavel Gregorić

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je natječaj za raspodjelu sredstava za 2014./15. za financiranje znanstvenih i umjetničkih istraživanja na Sveučilištu u Zagrebu iz sredstava dodijeljenih Sveučilištu temeljem Ugovora o namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015.

Sve informacije o natječaju, s kriterijima raspodjele sredstava i prijavnim obrascima, mogu se naći na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu:  http://www.unizg.hr/istrazivanje/istrazivanje-i-inovacije/financiranje-istrazivanja/otvoreni-natjecaji/

Rok za predaju prijava je 15. rujna 2014. u 23.59h. 

Objavljeno: 12. 3. 2014. u 22:13
Pavel Gregorić

Zaposlenicima Hrvatskih studija odobrene su 4 kratkoročne financijske potpore istraživanjima u 2013. godini, koji je natječaj raspisalo Sveučilište u Zagrebu temeljem Ugovora o namjenskom višegodišnjem institutcionalnom financiranju znanstvene djelatnosti.

Odobrene su sljedeće 4 kratkoročne financijske potpore istraživanjima:

 • prof. dr. Zvonimir Čuljak, “Znanje, racionalnost i kontekst”: 30.000kn 
 • prof. dr. Branka Tafra, “Europski poticaji u hrvatskom jezikoslovlju u 18. i 19. stoljeću”: 30.000kn
 • doc. dr. Mladen Tomorad, “Popularizacija stare povijesti s posebnim naglaskom na trenutra istraživanja članova projektnog tima te cjeloživotnu edukaciju svih uzrasnih skupina”): 30.000kn 
 • izv. prof. dr. Tomislav Bracanović, “Rodni identitet i etika kirurške promjene spola”: 28.000kn

Odobrene su sljedeće 3 Potpore za konferencije:

 • izv. prof. dr. sc. Irena Cajner Mraović za konferenciju "12th Global Conference - Violence: Probing the Boundaries" (Lisabon, 2.-4. svibnja 2014.): 5.957,38kn
 • doc. dr. sc. Šime Demo za konferenciju "Historical Code-Switching: The Next Step" (Tampere, 11.-13. lipnja 2014.): 3.149,95kn
 • asist. Klara Bilić Meštrić za konferenciju "3rd LINEE International Conference - Linguistics and cultural diversity in space and time" (Dubrovnik, 28.-30. travnja 2014.): 3.067,00kn

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic