Znanost

Zaposlenici Fakulteta hrvatskih studija istražuju različite teme u područjima humanističkih, društvenih i interdisciplinarnih znanosti, točnije u poljima filozofije, povijesti, psihologije, sociologije, komunikologije, edukacijskih znanosti, hrvatskog latiniteta i kroatologije. Većina zaposlenika bili su, ili još uvijek jesu, uključeni u istraživačke projekte na nacionalnoj ili Sveučilišnoj razini, a neki od njih bili su voditelji istraživačkih projekata. Rezultate svojih istraživanja zaposlenici iznose na znanstvenim i stručnim skupovima koje organizira ili suorganizira Fakultet, kao i na ostalim domaćim i inozemnim znanstvenim i stručnim skupovima. Također, Fakultet hrvatskih studija izdaje interdisciplnarni znanstveno-stručni časopis Kroatologija.

Za sve upite u vezi sa znanstvenom i stručnom djelatnošću Fakulteta hrvatskih studija, možete se obratiti 


Objavljeno: 2. 2. 2018. u 13:44
Uređeno: 2. 2. 2018. u 13:48
Dario Knežić

UPRAVNI ODBOR ZAKLADE HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI 

čiji su utemeljitelji:

Hrvatski sabor, Privredna banka d.d., Grad Rab,  obitelj Torbar, Zagrebački velesajam, obitelj dr. G. i F. Verbič, Školska knjiga d.d., INA industrija nafte, Pliva d.d., Grad Zagreb, Hrvatska gospodarska komora, Dragutin Tadijanović, Zagrebačka banka d.d., Stipan Bilić-Prcić

a kojoj je cilj unapređivanje kulture, umjetnosti, znanosti i odgoja kao bitnih čimbenika duhovnog, gospodarskog, političkog i sveopćeg napretka Republike Hrvatske

o b j a v l j u j e

J A V N I   N A T J E Č A J

I.

Za potpomaganje sljedećih aktivnosti:

– izdavačke djelatnosti (neobjavljena djela) na području znanosti i umjetnosti,

– organiziranje znanstvenih skupova,

– razvijanje znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada,

– otkup umjetnina.

Ukupna svota predviđena dvadesetim natječajem za potpomaganje zakladnih namjena u 2018. godini iznosi 1.000.000,00 kuna.

Pravo predlaganja projekta izdavačke djelatnosti na području znanosti i umjetnosti imaju samo registrirane nakladničke organizacije uz navođenje ukupnih troškova projekta. Uz prijedlog je potrebno priložiti najmanje jednu recenziju.

Nepotpuno obrazloženi i nepravovremeno podneseni prijedlozi neće se razmatrati, kao ni prijave predlagatelja (dobitnika do godine 2016.) koji do dana objave ovog Natječaja nisu ispunili obvezu dostave izvješća prema sklopljenom Ugovoru o dodjeli pomoći Zaklade Akademije.

Odluku o dobitnicima donijet će Upravni odbor Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Svi dobitnici sredstava dužni su, u roku od godine dana od zaključivanja ugovora, opravdati utrošak odobrenih sredstava ili sredstva vratiti Zakladi.

Obrazac prijavnice za natječaj i detaljne informacije o natječaju dostupne su na mrežnim stranicama Zaklade Hrvatske akademije  na sljedećim linkovima:

Obrazac prijavnice na natječaj

Natječaj Zaklade Hrvatske akademije

II.

Iz posebnog fonda Nagrada Dragutina Tadijanovića dodijelit će se:

  • pjesnička nagrada u iznosu od 20.000,00 kuna,
  • jedna studentska stipendija u iznosu od 5.000,00 kuna ponajboljem studentu književnosti iz Brodsko-posavske županije,
  • jedna studentska stipendija u iznosu od 5.000,00 kuna ponajboljem studentu književnosti iz Ličko-senjske županije.

III.

Iz sredstva darovatelja Stipana Bilića-Prcića dodijelit će se:

  • Književna nagrada Stipana Bilića-Prcića u iznosu od 50.000,00 kuna,
  • dvije potpore, svaka u iznosu od po 20.000,00 kuna, ponajboljim učenicima gimnazije u Imotskom.

Pravo predlaganja za točke pod I., II. i III. imaju pojedinci (osim projekata izdavačke djelatnosti), skupine, udruge te znanstvene i umjetničke ustanove. Obrazložene prijedloge treba dostaviti do 19. veljače 2018. na adresu:

Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 

Trg N. Š. Zrinskog 11, Zagreb

RAVNATELJICA ZAKLADE Marina Štancl, dipl. iur., v. r.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA ZAKLADE  Akademik Velimir Neidhardt, v. r.

Poveznica na stranicu Zaklade HAZU

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic