Znanost

Zaposlenici Fakulteta hrvatskih studija istražuju različite teme u područjima humanističkih, društvenih i interdisciplinarnih znanosti, točnije u poljima filozofije, povijesti, psihologije, sociologije, komunikologije, edukacijskih znanosti, hrvatskog latiniteta i kroatologije. Većina zaposlenika bili su, ili još uvijek jesu, uključeni u istraživačke projekte na nacionalnoj ili Sveučilišnoj razini, a neki od njih bili su voditelji istraživačkih projekata. Rezultate svojih istraživanja zaposlenici iznose na znanstvenim i stručnim skupovima koje organizira ili suorganizira Fakultet, kao i na ostalim domaćim i inozemnim znanstvenim i stručnim skupovima. Također, Fakultet hrvatskih studija izdaje interdisciplnarni znanstveno-stručni časopis Kroatologija.

Za sve upite u vezi sa znanstvenom i stručnom djelatnošću Fakulteta hrvatskih studija, možete se obratiti o.d. prodekanu za znanost prof. dr. sc. Nevenu Hrvatiću.


Objavljeno: 20. 6. 2016. u 21:39
Jasminka Despot Lučanin

MZOS objavilo je Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2016. godini.

Rok za prijavu: 15. srpnja 2016.

Više informacija na: http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=14754&sec=1933

Financijska potpora dodjeljuje se u najvećem iznosu od 50.000,00 kuna za pokriće:

  • pripremnih troškova organizacije skupa odnosno škole (tiskanje poziva, obavijesti, programa, materijala, poštarina, izrada internetske stranice skupa ili škole),
  • najma dvorane i opreme za vrijeme održavanja skupa odnosno škole (do pet dana),
  • tiskanja knjige sažetaka radova i ostalih materijala sa skupa odnosno škole na drugim medijima,
  • troškova pozvanih izlaganja (samo za skupove). 
Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic