Pristupnici koji su maturirali prije 2010.

Radi omogućavanja dostupnosti obrazovanja svakomu pod jednakim uvjetima, izbjegavanja stavljanja u nepovoljniji položaj osoba prema dobi i naobrazbi, poticanja međunaraštajne solidarnosti i cjeloživotnoga školovanja utvrđena je kvotu za pristupnike koji su četverogodišnji srednjoškolski odgoj i obrazovanje završili prije 2010. godine, a koji upisuju preddiplomske i integrirani studij na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Utvrđuju se kvote za pristupnike koji su četverogodišnji srednjoškolski odgoj i obrazovanje završili prije godine 2010., a koji upisuju preddiplomske i integrirani studij na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2024./2025. i to:

 1. Studij demografije i hrvatskoga iseljeništva – dvopredmetni – 1
 2. Studij filozofije i kulture – dvopredmetni – 1
 3. Studij komunikologije – jednopredmetni – 1
 4. Studij komunikologije – dvopredmetni – 1
 5. Studij kroatologije – jednopredmetni – 1
 6. Studij kroatologije – dvopredmetni – 1
 7. Studij odgojno-obrazovnih znanosti (pedagogije) – jednopredmetni – 1
 8. Studij odgojno-obrazovnih znanosti (pedagogije) – dvopredmetni – 1
 9. Studij povijesti – jednopredmetni – 1
 10. Studij povijesti – dvopredmetni – 1
 11. Studij psihologije – jednopredmetni – 2
 12. Studij sociologije – jednopredmetni – 1
 13. Studij sociologije – dvopredmetni – 1.

Pristupnici koji su četverogodišnji srednjoškolski odgoj i obrazovanje završili prije 2010. godine nisu dužni polagati državnu maturu i za njih se pripadajući bodovi određuju 100 % prema prosjeku ocjena svih predmeta u srednjoj školi, osim za jednopredmetni studij komunikologije i psihologije, kojima se prosjek ocjena svih predmeta u srednjoj školi vrjednuje 75 %, a 25 % test apstraktnoga mišljenja, koji su dužni polagati. Pristupnici jednopredmetnoga studija komunikologije i psihologije informacije o Testu apstraktnoga mišljenja pronaći ovdje.

Prijave se zaprimaju preko obrasca na mrežnoj adresi Obrazac prijave Pristupnici prije 2010 do ponedjeljka, 15. srpnja 2024.

Isključivo za sveučilišni prijediplomski studij psihologije (jednopredmetni) i sveučilišni prijediplomski studij komunikologije (jednopredmetni) prijave su do srijede, 19. lipnja 2024. godine, a za sveučilišni prijediplomski studij Odgojno-obrazovne znanosti (pedagogija) (jednopredmetni i dvopredmetni)* do nedjelje 30. lipnja 2024. godine. 

 

* za upis na studij Odgojno-obrazovne znanosti (pedagogija) (jednopredmetni i dvopredmetni), sveučilišni prijediplomski studij čeka se potvrda MZO-a o upisu u Upisnik studijskih programa Republike Hrvatske. Sveučilišni studij Odgojno-obrazovne znanosti (pedagogija) (jednopredmetni i dvopredmetni) studijski su program koji je ustrojen odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu od 21. lipnja 2022., čiji se početak izvođenja, nakon upisa u Upisnik studijskih programa MZO-a, očekuje u ak. god. 2023./2024.


Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic