Pristupnici koji su maturirali prije 2010.

Radi omogućavanja dostupnosti obrazovanja svakomu pod jednakim uvjetima, izbjegavanja stavljanja u nepovoljniji položaj osoba prema dobi i naobrazbi, poticanja međunaraštajne solidarnosti i cjeloživotnoga školovanja utvrđena je kvotu za pristupnike koji su četverogodišnji srednjoškolski odgoj i obrazovanje završili prije 2010. godine, a koji upisuju preddiplomske i integrirani studij na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Utvrđuju se kvote za pristupnike koji su četverogodišnji srednjoškolski odgoj i obrazovanje završili prije godine 2010., a koji upisuju preddiplomske i integrirani studij na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2023./2024. i to:

 1. Studij demografije i hrvatskoga iseljeništva – dvopredmetni – 1
 2. Studij filozofije i kulture – dvopredmetni – 1
 3. Studij komunikologije – jednopredmetni – 1
 4. Studij komunikologije – dvopredmetni – 1
 5. Studij kroatologije – jednopredmetni – 1
 6. Studij kroatologije – dvopredmetni – 1
 7. Studij odgojno-obrazovnih znanosti (pedagogije) – jednopredmetni – 1
 8. Studij odgojno-obrazovnih znanosti (pedagogije) – dvopredmetni – 1
 9. Studij povijesti – jednopredmetni – 1
 10. Studij povijesti – dvopredmetni – 1
 11. Studij psihologije – jednopredmetni – 2
 12. Studij sociologije – jednopredmetni – 1
 13. Studij sociologije – dvopredmetni – 1.

Pristupnici koji su četverogodišnji srednjoškolski odgoj i obrazovanje završili prije 2010. godine nisu dužni polagati državnu maturu i za njih se pripadajući bodovi određuju 100 % prema prosjeku ocjena svih predmeta u srednjoj školi, osim za jednopredmetni studij komunikologije, psihologije i sociologije, kojima se prosjek ocjena svih predmeta u srednjoj školi vrjednuje 75 %, a 25 % test apstraktnoga mišljenja, koji su dužni polagati. Pristupnici jednopredmetnoga studija komunikologije, psihologije i sociologije informacije o Testu apstraktnoga mišljenja pronaći ovdje.

Prijave se zaprimaju preko obrasca na mrežnoj adresi Obrazac prijave Pristupnici prije 2010 do ponedjeljka, 17. srpnja 2023.

Isključivo za preddiplomski sveučilišni studij psihologije (jednopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij sociologije (jednopredmetni) i preddiplomski sveučilišni studij komunikologije (jednopredmetni) prijave su do ponedjeljka, 19. lipnja 2023. godine, a za sveučilišni prijediplomski studij Odgojno-obrazovne znanosti (pedagogija) (jednopredmetni i dvopredmetni)* do nedjelje 2. srpnja 2023. godine. 

 

* za upis na studij Odgojno-obrazovne znanosti (pedagogija) (jednopredmetni i dvopredmetni), sveučilišni prijediplomski studij čeka se potvrda MZO-a o upisu u Upisnik studijskih programa Republike Hrvatske. Sveučilišni studij Odgojno-obrazovne znanosti (pedagogija) (jednopredmetni i dvopredmetni) studijski su program koji je ustrojen odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu od 21. lipnja 2022., čiji se početak izvođenja, nakon upisa u Upisnik studijskih programa MZO-a, očekuje u ak. god. 2023./2024.


Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2023. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS