Prodekani

Dekanu u radu pomažu prodekani. Dekan može ovlastiti jednoga od prodekana da ga zamjenjuje u zastupanju i predstavljanju Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Prodekane bira i razrješava Fakultetsko vijeće na dekanov prijedlog. U odluci o izboru pobliže se određuje područje djelovanja i nadležnost prodekana. Prodekani su članovi Dekanskoga kolegija i Fakultetskoga vijeća.

​​​​​​​

 


Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic