Povjerenstvo za nakladničku djelatnost

Povjerenstvo za nakladničku djelatnost stalno je tijelo Fakultetskoga vijeća koje skrbi o nakladničkoj djelatnosti Fakulteta hrvatskih studija i o njezinu unaprjeđenju. Ono pomaže dekanu i Fakultetskomu vijeću u promišljanju, promicanju i ostvarivanju nakladničke djelatnosti Fakulteta koja obuhvaća pribavljanje i izbor rukopisa, uređivanje, grafičko-likovno oblikovanje, organizaciju tiska, promidžbu i raspačavanje knjiga, učila, časopisa, zbornika, godišnjaka, službenih izdanja, sitnoga tiska i dr. u tiskanom i elektroničkom obliku, a tematski se odnosi na sve vidove djelatnosti Fakulteta, provodi postupak recenziranja, daje mišljenje radi imenovanja glavnoga urednika i članova uredništva Kroatologije i drugih časopisa Fakulteta i urednike nizova fakultetskih izdanja, razmatra izvješća o radu urednika i uredništava i obavlja druge zadaće koje mu povjere Fakultetsko vijeće, Dekanski kolegij i dekan.
 

Sastav:

1. prof. dr. sc. Neven Hrvatić, predsjednik,

2. Krešimir Baraba, mag. iur., glavni tajnik Fakulteta, član,

3. Branko Ivanda, prof., tajnik,

4. Ružica Bešlić Grbešić, prof., članica,

5. doc. dr. sc. Monika Komušanac, članica,

6. Danijel Jurković, mag., član,

7. Marija Zelić, mag., članica.
 

Zadnja promjena: 10. srpnja 2023.


Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic