Akti

Akti Fakulteta hrvatskih studija

Pravilnik o jednostavnoj nabavi - pročišćeni tekst (20. 2. 2024.)

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Fakulteta hrvatskih studija i Popis dokumentarnog gradiva Fakulteta hrvatskih studija s rokovima čuvanja (25. 1. 2024.)

Odluka o izmjenama Pravilnika o jednostavnoj nabavi (1. 02. 2024.)

Odluka o izboru dekanice Fakulteta hrvatskih studija (21. 12. 2022.)

Odluka Fakultetskoga vijeća o davanju suglasnosti na Program rada izv. prof. dr. sc. Vlatke Vukelić (16. 9. 2022.)

Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strateškoga programa znanstvenih istraživanja za razdoblje od 2018.-2022.

Odluka o koordinatoru za studente s invaliditetom (17.03.2023)

Odluka o imenovanju doc. dr. sc. Antonije Ordulj povjerenicom za zaštitu dostojanstva radnika (25. 01. 2023.)

Odluka o izmjeni točke II. Odluke o izmjeni odluke o pokretanju i provedbi izbora dekana (11. 11. 2022.)

Odluka o imenovanju povjerljive osobe i zamjenika (3. 11. 2022.)

Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju i provedbi izbora dekana (12. 10. 2022.)

Pravilnik o radu knjižnice Fakulteta hrvatskih studija (11. 11. 2022.)

Pravilnik o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti (31. 10. 2022.)

Odluka o dvojnom iskazivanju naknada (2. 9. 2022.)

Odluka o pokretanju i provedbi postupka izbora dekana (11.7.2022.)

Plan spolne ravnopravnosti Fakulteta hrvatskih studija 2022.–2029. (14. 3. 2022.)

Odluka o imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva radnika (20.12.2021.)

Odluka o nagrađivanju zaposlenika za radove visoke međunarodne vidljivosti (20.12.2021.)

Odluka o izboru dekana u mandatnom razdoblju od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2024. (26.4.2021.)

Suglasnost na program rada izv. prof. dr. sc. Ive Džinića (12.4.2021.)

Izvješće o utvrđivanju pristiglih prijava na poziv za izbor dekana i o utvrđivanju popisa predloženika za dekana (6.4.2021.)

Odluka o pokretanju i provedbi postupka izbora dekana (19.3.2021.)

Odluka o imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva radnika (19.2.2021.)

Odluka o pokretanju i provedbi postupka izbora dekana (8.2.2021.)

Statut Fakulteta hrvatskih studija (pročišćeni tekst) (18.1.2021.)

Statutarna odluka o promjeni Statuta Fakulteta hrvatskih studija (18.1.2021.)

Statut Fakulteta hrvatskih studija (4.12.2020.)

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o Prednacrtu statuta Fakulteta hrvatskih studija (2.12.2020.)

Pravilnik o jednostavnoj nabavi (10.3.2020.)

Odluka o izmjenama Pravilnika o jednostavnoj nabavi (1.2.2024.)

Pravila o službenim putovanjima (10.3.2020.)

Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete (27.3.2019.)

Odluka o kliznom radnom vremenu administrativnoga osoblja (18.12.2017.)

Pravilnik o zaštiti arhivskoga i registraturnoga gradiva Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu (12.7.2017.)

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti radnika Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu (12.7.2017.)

Pravilnik o preddiplomskim i diplomskim studijima Hrvatskih studija (pročišćeni tekst) (20.10.2015.)

Odluka o pokriću troškova u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju zakonskih uvjeta za izbor u znanstveno zvanje (1.10.2015.)

Odluka o postupku i rokovima završetka studija studenata završnih godina preddiplomskih i diplomskih studija (7.7.2015.)

Odluka o imenovanju službenika za informiranje (19.6.2015.)

Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine (16.6.2015.)

Odluka o naknadama pravnih i fizičkih osoba u poslovanju s Hrvatskim studijima (16.6.2015.)

Odluka o naknadama studenata, vanjskih suradnika i zaposlenika na Hrvatskim studijima (16.6.2015.)

Pravilnik o radu (24.2.2015.)

Pravilnik o poslijediplomskim studijima Hrvatskih studija (pročišćeni tekst) (9.12.2014.)

Odluka o ustroju i djelovanju odjela Hrvatskih studija (13.5.2014.)

Odluka o službenoj komunikaciji na Hrvatskim studijima (5.7.2011.)

Poslovnik o radu Znanstveno-nastavnog vijeća (7.9.2010.)

Kućni red (27.11.2009.)

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata (4.6.2003.)


Akti Sveučilišta

Odluka o imenovanju prof. dr. sc. Marija Grčevića obnašateljem dužnosti dekana (24.5.2023.)

Savjetodavno mišljenje Odbora za statutarna pitanja temeljem zamolbe rektora, prof. dr. sc. Stjepana Lakušića (18. 5. 2023.)

Odluka o suglasnosti na Program rada izv. prof. dr. sc. Vlatke Vukelić (13. 12. 2022.)

Odluka o imenovanju obnašatelja dužnosti prodekana (24.5.2022.)

Odluka o imenovanju obnašatelja dužnosti dekana (24.5.2022.)

Odluka o razrješenju prof. Ive Džinića službe dekana na osobni zahtjev (24.5.2022.)

Odluka o potvrdi izbora dekana za ak. god. 2021./22. – 2023./24. (19.5.2021.)

Suglasnost Senata na program rada izv. prof. dr. sc. Ive Džinića (20.4.2021.)

Odluka o izmjeni odluke o imenovanju dekana i članova Fakultetskoga vijeća (16.3.2021.)

Odluka Senata o davanju suglasnosti za izmjenu odluke o imenovanju dekana i članova Fakultetskoga vijeća (16.3.2021.)

Odluka o davanju suglasnosti na Statut i Statutarnu odluku (26.1.2021.)

Odluka o prestanku podružnice Hrvatski studiji (7.1.2020.)

Odluka o imenovanju dekana i članova Fakultetskoga vijeća (10.12.2019.)

Odluka Senata o davanju suglasnosti na imenovanje dekana i članova Fakultetskoga vijeća (10.12.2019.)

Odluka o osnivanju Fakulteta hrvatskih studija (10.12.2019.)
 

Akti RH
 

Potvrda Ministarstva znanosti i obrazovanja o reakreditaciji doktorskoga studija kroatologije (15.3.2024.)

Potvrda Ministarstva znanosti o reakreditaciji doktorskoga studija povijesti (12.7.2022.)

Potvrda Ministarstva znanosti o reakreditaciji doktorskoga studija filozofije (17.1.2022.)

Rješenje Visokoga upravnoga suda RH broj Usž-2494/20 od 4.5.2021. (osporavanje Sveučilišnoga odjela)

Rješenje Upravnoga suda u Zagrebu broj UsI-329/20 od 27.1.2021. (obavljanje visokoobrazovne i znanstvene djelatnosti)

Potvrda Ministarstva znanosti o ispunjavanju svih uvjeta za obavljanje visokoobrazovne i znanstvene djelatnosti (4.1.2021.)

Rješenje Upravnoga suda u Zagrebu broj UsI-4303/18 od 13.2.2020. (osporavanje Sveučilišnoga odjela)

Rješenje Visokoga trgovačkoga suda RH broj Pž-440/20 od 4.2.2020. (osporavanje upisa u Sudski registar)

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta


Arhiv akata

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic