Naš tim
    
 
 
            doc. dr. sc. Iva Ivanković, mag. logoped.
 
Diplomirala je logopediju na Edukacijsko-rehabilitacijskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te doktorirala u polju pedagogije na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Položila je stručni ispit za stručnog suradnika logopeda u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u kojem je radila dvanaest godina te ujedno bila mentorica pripravnicima logopedima pri polaganju stručnih ispita. Završila je opći verbotalni seminar I. i II., seminar za primjenu metode „Talking Mats“ u radu s osobama s komunikacijskim teškoćama te seminar za primjenu augmentativne i alternativne komunikacije kao i asistivne tehnologije u radu s djecom s teškoćama jezično-govorne (DART Center for AAC and AT Sahlgrenska University Hospital, Goethenburg, Sweden). Stručno i znanstveno područje rada usmjereno je na pedagogiju uključivosti, metodiku rada s učenicima s posebnim potrebama, didaktiku te višejezičnost. Od travnja 2018. godine izabrana je za članicu Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme Republike Hrvatske u kategoriji stručnjak u odgoju i obrazovanju, potkategoriji rani i predškolski odgoj i obrazovanje.
                                         
 
 

 

        Klara Saganić, mag. psych.
 
Završila je studij psihologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Ima iskustvo provođenja preventivno-socijalizacijskih radionica za djecu te psiholoških radionica za studente i opću populaciju na razne teme (asertivnost, suočavanje sa stresom, upravljanje emocijama, osobine ličnosti). Od 2020. g. zaposlena je kao asistent na Odsjeku za psihologiju Fakulteta hrvatskih studija. Istraživački interesi su joj u području socijalne psihologije, psihologije romantičnih odnosa i obitelji te moralnosti. Trenutno studira na poslijediplomskom sveučilišnom studiju psihologije na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Članica je sekcije za povijest psihologije Hrvatskog psihološkog društva.

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic