Povijest albanskoga naroda
Šifra: 226938
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Stjepan Ćosić
nasl. pred. mr. sc. Joško Pavković
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje studenata s najvažnijim povijesnim silnicama koje su oblikovale albansku povijest.
Upoznavanje s različitim historiografskim pristupima i tradicijama kod tumačenja određenih problemskih pitanja albanske povijesti.
Postavljanje albanske političke, gospodarske, kulturne i državno-pravne povijesti u regionalnu (Jugoistočna Europa i Sredozemlje), ali i u globalnu povijesnu perspektivu.
Razvijanje analitičkih i sintetičkih umijeća u cilju rekonstrukcije životnoga puta znamenitih pojedinaca iz albanske prošlosti.
Upoznavanje studenata sa značajem hrvatsko-albanskih veza u prošlosti, ali i u suvremenom dobu.

Akademska postignuća na razini programa kojima predmet pridonosi:
Konceptualno jasno prezentirati različite informacije i stajališta te kritički procijeniti vjerodostojnost tvrdnji, pretpostavki i argumenata posredovanih kroz razne medije.
Vrjednovati povijesne činjenice i procese nacionalne, europske i svjetske povijesti te njihove problematike interpretiranja.
Prepoznati interdisciplinarnu značajku povijesti i njezinu relevantnost za druga područja znanja te za promicanje niza moralnih, društvenih i kulturnih vrijednosti
Prezentirati i argumentirati svoje zaključke o materiji usvojenoj na predmetu stručnoj i općoj publici na jasan i nedvosmislen način.
Znanje stečeno na predmetu primijeniti u novim i nepoznatim situacijama u interdisciplinarnom kontekstu koji je povezan s područjem studiranja.

Očekivana akademska postignuća na razini predmeta:
opisati najvažnije povijesne silnice koje su oblikovale albansku povijest;
razlikovati pojedine historiografske pristupe i tradicije kod tumačenja određenih problemskih pitanja albanske povijesti;
postaviti albansku političku, gospodarsku, kulturnu i državno-pravnu povijest u regionalnu (Jugoistočna Europa i Sredozemlje), ali i u globalnu povijesnu perspektivu;
rekonstruirati životne putove određenih znamenitih ljudi iz albanske prošlosti te argumentirati kakav je bio doprinos tih pojedinaca u albanskoj intelektualnoj, kulturnoj i političkoj povijesti;
argumentirati kakav je bio značaj hrvatsko-albanskih veza u prošlosti, ali i u suvremenom dobu.

Sadržaj predmeta
1. Uvodno predavanje: ciljevi i sadržaj kolegija, literatura.
2. Razvoj i perspektive albanologije, hrvatski albanolozi
3. Podrijetlo albanskoga naroda
4. Albanski narod u srednjem vijeku
5. Između Mletaka i Osmanskoga Carstva: albanski narod u XV. stoljeću
6. Albanski narod pod osmanskom vlašću
7. Oblikovanje albanskoga običajnoga prava,
8. Razdoblje albanskoga narodnoga preporoda (1878.-1912.)
9. Samostalna država, okupacija i građanski rat (1913.-1944.).
10. Totalitarna diktatura: Narodna Republika Albanija (1945.-1992.),
11. Demokratska tranzicija Republike Albanije (1992.-2014.)
12. Kosovo: od autonomije do državne samostalnosti (1974.-2008.)
13. Povijest albanske dijaspore
14. Hrvatsko-albanske veze u prošlosti i sadašnjosti
15. Zaključno predavanje, rekapitulacija
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. Albanci: od srednjeg do kraja 20. veka, , Peter Bartl, Clio, 2019.
Preporučena literatura:
 1. Albanska plemena: povijest, društvo i kultura, , Robert Elsie, Društvo albanskih umjetnika Hrvatske - Dea, 2022.
 2. O poreklu albanskog nacionalizma, , Nathalie Clayer, Akademska knjiga, 2022.
 3. Savremena Albanija: od diktature do demokratije u Evropi, , Fred C. Abrahams, Clio, 2019.
 4. Kosovo: Kratka povijest, , Noel Malcolm, Dani, 2000.
 5. Rječnik albanske religije, mitologije i narodne kulture, , Robert Elsie, Društvo albanskih umjetnika Hrvatske - Dea, 2023.
1. semestar Ne predaje se
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

2. semestar
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

3. semestar Ne predaje se
POV (17191) - Izborni predmeti: Povijest ranoga novoga vijeka i 19.st. - Redovni studij - Povijest
POV (17191) - Izborni predmeti: Povijest ranoga novoga vijeka i 19.st. - Redovni studij - Povijest
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

4. semestar
POV (17191) - Izborni predmeti: Povijest ranoga novoga vijeka i 19.st. - Redovni studij - Povijest
POV (17191) - Izborni predmeti: Povijest ranoga novoga vijeka i 19.st. - Redovni studij - Povijest
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

5. semestar Ne predaje se
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

6. semestar
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Stjepan Ćosić:

  ponedjeljkom u 16.30 – 17.30

  Lokacija: zgrada 77, ured 718
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic