Isusovci: misije, mitovi i pripovijesti
Šifra: 248675
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Stjepan Ćosić
Izvođači: nasl. pred. mr. sc. Joško Pavković - Seminar

nasl. pred. mr. sc. Joško Pavković - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Nakon izvršenih svih obveza na predmetu student će argumentirati kakav je bio doprinos isusovačkog reda u intelektualnoj, kulturnoj i religijskoj povijesti.
Nakon izvršenih svih obveza na predmetu student će opisati životne puteve i dostignuća pojedinih znamenitih članova isusovačkog reda.
Nakon izvršenih svih obveza na predmetu student će razlikovati različite pristupe i tradicije kod tumačenja pojedinih historiografskih pitanja (npr. uloga isusovačkog reda u pokretanju određenih povijesnih procesa).
Nakon izvršenih svih obveza na predmetu student će definirati pojedine problemske teme (npr. misije, akomodacije, stereotipi o isusovcima u različitim povijesnim razdobljima).

1. Uvodno predavanje: ciljevi i sadržaj kolegija
2. Ignacije Loyola osniva Družbu Isusovu
3. Franjo Ksaverski odlazi na kraj svijeta
4. Bilanca prvog stoljeća Družbe Isusove
5. Dostignuća isusovaca u znanosti i umjetnosti ranog novovjekovlja
6. Stvaranje protuisusovačkog mita
7. Globalni misionarski pothvat i misionarske metode Družbe Isusove
8. Paragvajske redukcije: ostvarenje isusovačke utopije
9. Hrvatski isusovci kao otkrivači novih obzorja
10. Isusovci kao graditelji hrvatske kulture
11. Prosvjetiteljstvo, ukidanje i ponovna uspostava reda
12. Velike protuisusovačke kampanje 19. stoljeća
13. Isusovci u svjetskim ratovima i revolucijama 20. stoljeća
14. Družba Isusova i intelektualni izazovi moderne
15. Završno predavanje
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. Isusovci, , Alain Guillermou, Kršćanska sadašnjost, 1992.
Preporučena literatura:
 1. Isusovci i hrvatska kultura, , Mijo Korade, Mira Aleksić, Jerko Matoš, Hrvatski povijesni institut u Beču, 1993.
 2. Isusovci u Dubrovniku: Komentari Stefana Desiderija iz 1693., , Stjepan Ćosić i Mijo Korade (priredili), Leykam international, 2019.
 3. Hrvatski isusovci - misionari, , Mijo Korade, Hrvatska pokrajina Družbe Isusove, 1991.
 4. Ivan Rattkay: Izvješća iz Tarahumare: izvješća iz Meksika misionara, putopisca i istraživača Ivana Rattkaya (1647. - 1683.), , Mijo Korade (priredio), Artresor naklada, 1998.
 5. Paragvajska pisma: Ivan Marchesetti i Nikola Plantić: isusovci u Paragvajskoj provinciji Družbe Isusove, , Mirjana Polić Bobić, Mijo Korade, Matica hrvatska, 2015.
 6. Istraživači novih obzorja: djelovanje hrvatskih misionara i profesora od 16. do 20. stoljeća, , Mijo Korade, Matica hrvatska, 2015.
2. semestar
POV (17190) - Izborni predmeti: Srednjovjekovna povijest - Redovni studij - Povijest
POV (17190) - Izborni predmeti: Srednjovjekovna povijest - Redovni studij - Povijest

3. semestar Ne predaje se
POV (17191) - Izborni predmeti: Povijest ranoga novoga vijeka i 19.st. - Redovni studij - Povijest
POV (17191) - Izborni predmeti: Povijest ranoga novoga vijeka i 19.st. - Redovni studij - Povijest

4. semestar
POV (17191) - Izborni predmeti: Povijest ranoga novoga vijeka i 19.st. - Redovni studij - Povijest
POV (17191) - Izborni predmeti: Povijest ranoga novoga vijeka i 19.st. - Redovni studij - Povijest
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Stjepan Ćosić:

  ponedjeljkom u 16.30 – 17.30

  Lokacija: zgrada 77, ured 718
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic