Filozofijska metodologija
Šifra: 201535
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Matija Mato Škerbić
Izvođači: doc. dr. sc. Matija Mato Škerbić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Filozofija kao znanstvena disciplina nadopunjuje znanstvenu raščlambu stvarnosti sintezom znanja.
Filozofijska metodologija omogućava donošenje utemeljenih zaključaka i prepoznavanje najopćenitijih obrazaca svojstvenih zbilji.
Upoznati studenta s općim filozofijskim metodama i njihovim posebnostima, osposobiti ga za provođenje samostalnoga znanstvenoga istraživanja kroz primjenu istraživačkih metoda i postupak te razumijevanje i kritičko vrjednovanje postojećih istraživanja.
Upoznati studenta s općim načelima i metodama znanstvenoga rada u vidu pripreme izrade diplomskoga rada: s načinima oblikovanja svrhe istraživanja, istraživačkih pitanja, hipoteza i varijabli; moći samostalno izraditi istraživački nacrt, uz poštovanje dostojanstva osobe, pridržavanje etičkih normi, dobrih akademskih običaja i načela znanstveno-istraživačke čestitosti kao što su odgovorno upravljanje podatcima, poštivanje autorskih prava, obveza izvornosti znanstvenih radova i angažirano mentorstvo.

Akademska postignuća na razini programa kojima predmet pridonosi:
1. prepoznati ključna obilježja filozofske i nefilozofske metodologije.
2. uspoređivati i procjenjivati različite istraživačke tradicije i pristupe u polju filozofije.
3. izlagati vlastita stajališta i argumente u usmenom i pisanom obliku.
4. pripremiti i provesti manje istraživačke projekte.

Očekivana akademska postignuća na razini predmeta:
1. Poznavati i razlikovati različite filozofske metode te ih uspješno primijeniti u samostalnom filozofskom radu
2. Kritički procjenjivati sličnosti i razlike filozofske metode od metoda posebnih znanosti
3. Objasniti značaj, ulogu i posebnosti filozofije spram srodnih područja umjetnosti, religije, kulture te posebnih znanosti i disciplina
4. Razviti sposobnost samostalnoga i neovisnoga sagledavanja problema iz različitih perspektiva te formiranja i zauzimanja stajališta
5. Služiti se spoznajama filozofijske metodologije u nastavnom procesu.
6. Usporediti i vrjednovati filozofijsku i znanstvenu metodologiju u odgojno-obrazovnom procesu.
7. Izabrati primjerenu metodologiju u postupku poučavanja.

Opis sadržaja predmeta:
1. Uvodno izlaganje - upoznavanje sa sadržajima kolegija, obvezama studenata i popisom literature
2. Ironija i majeutika (Sokrat)
3. Dijalektika (Platon)
4. Analitika i logika (Aristotel)
5. Eklekticizam (Stoici)
6. Empirizam i indukcija (Bacon)
7. Metodička skepsa i dedukcija (Descartes)
8. Hermeneutika (Vlačić Ilirik, Gadamer)
9. Kriticizam (Kant)
10. Dijalektička metoda (Fichte i Hegel)
11. Fenomenološka redukcija (Husserl)
12. Metode verifikacije i falsifikacije. Kritički racionalizam (Carnap i Popper)
13. Kritičko mišljenje (Dewey, Frankfurtska škola)
14. Jezične igre (Wittgenstein)
15. Interdisciplinarnost i pluriperspektvizam
Ishodi učenja:
Literatura:
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Filozofija
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 7. 12. 2020. u 11:23
Sandro Skansi

Online predavanja ce se odrzavati preko platforme Jitsi u uobicajenom terminu.

Link: https://meet.jit.si/FiloMetoFHS

Rezervni link:

https://meet.jit.si/FiloMetoFHS1

Objavljeno: 10. 10. 2020. u 09:55
Sandro Skansi

Prebacili smo predavanja u utorak, no ovaj utorak imam jedno nastupno predavanje pa moram odgoditi.

Vidimo se tjedan iza!

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic