O nama

Studij demografije i hrvatskoga iseljeništva znanstvena je i visokoobrazovna novina na hrvatskim sveučilištima po predmetu interesa, teorijskom pristupu, metodološkoj razradi, multidisciplinarnoj zamisli, po važnosti i općem interesu za demografsku i iseljeničku problematiku. Polazeći od spoznaje kako je ljudska populacija najvažniji čimbenik svih djelatnosti u prostoru i društvu, kako su djeca i mladi nositelji hrvatske razvojne budućnosti, kako je hrvatsko iseljeništvo veliko hrvatsko bogatstvo i kako prihvaćanje dekadencije nije povijesna civilizacijska stečevina, ustrojavanje ovakvoga studija u Hrvatskoj velika je akademska, društvena, gospodarska, narodna i nacionalna potreba, osobito nakon što su svi demografski pokazatelji i trendovi u Hrvatskoj postali negativni, a silina recentnoga iseljavanja počela ugrožavati temeljne sustave na kojima počiva svaka, pa i hrvatska država. Iseljenički valovi u cijelom XX. stoljeću i početkom XXI. stoljeća rezultirali su većim brojem hrvatske populacije u iseljeništvu, nego u matičnoj zemlji, pa je razmatranje iseljeničke i migracijske problematike i njezino znanstveno istraživanje i nastavno poučavanje postalo ključno strateško nacionalno pitanje ne samo razvoja, nego i demografskoga opstanka. Shvativši konačno svu složenost demografske, iseljeničke i uopće migracijske problematike, svu uvjetovanost u društvu i prostoru, koju stanovništvo uspostavlja, i objektivnu potrebu za novim razvojnim konceptom temeljenim i na hrvatskom iseljeništvu, ustrojen je potpuno novi studij na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu s izvoditeljima, koji dolaze iz samoga vrha hrvatskih znanstvenih institucija.


Objavljeno: 17. 10. 2023. u 10:07
Administrator

U okviru institucionalnoga projekta Fakulteta hrvatskih studija „Demografski, odgojno-obrazovni i kulturološki aspekti hrvatskoga iseljeništva u Italiji“, nastavnice Odsjeka za demografiju i hrvatsko iseljeništvo i Odsjeka za odgojno-obrazovne znanosti, doc. dr. sc. Monika Komušanac i izv. prof. dr. sc. Rona Bušljeta Kardum, boravile su u radnom posjetu Rimu od 11. do 15. listopada 2023. godine.

Tijekom svoga boravka nastavnice su posjetile Papinski hrvatski zavod Svetoga Jeronima u čijim se prostorijama održava Hrvatska dopunska nastava te je pritom održano nekoliko radnih sastanaka s učiteljicom, gospođom Anom Blajić koja od 2021. godine podučava djecu i mlade hrvatskih iseljenika u Rimu. U dogovoru s njome, zbog heterogenosti grupe učenika, priređena je dvojezična anketa (na hrvatskom i talijanskom jeziku) o sadržajima i aktivnostima nastave. Nastavnice su prisustvovale Hrvatskoj nastavi u nekoliko termina uz upoznavanje i druženje s učenicima koji su podijelili svoje dojmove o Hrvatskoj.

Uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, u okviru znanstvenoga istraživanja  provedena je i anketa o stavovima učitelja Hrvatske nastave u inozemstvu u svim nastavnim mjestima u Italiji, vezanim uz organizaciju nastave, demografske izazove, poticanje interesa među djecom za učenje hrvatskoga jezika i sl. Pored toga u tijeku je i analiza sadržaja dvojezičnoga časopisa „Insieme“ (Zajedno) koji izlazi od 1993. godine i koji je namijenjen očuvanju hrvatskoga identiteta i njegovanju hrvatskoga jezika i kulture u Italiji.

Također, usporedit će se i razina poznavanja hrvatskoga jezika, kulture, tradicije i identiteta među učenicima koji pohađaju Hrvatsku dopunsku nastavu u Rimu s već provedenim istraživanjima u drugim zemljama, kako bi se izdvojili zajednički izazovi, ali i specifičnosti pojedinih nastavnih mjesta (država). Navedene se aktivnosti vežu uz zaključke okrugloga stola „Izazovi Hrvatske nastave u inozemstvu“ kojega je u rujnu ove godine organizirala izv. prof. dr. sc. Rona Bušljeta Kardum na Fakultetu hrvatskih studija, a na kojemu je istaknuta važnost metodičke pripreme, interaktivnih didaktičko-nastavnih materijala te edukacijskih programa za učitelje Hrvatske nastave u inozemstvu.

 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic