Studijski program

Studij demografije i hrvatskoga iseljeništva dvopredmetni je integrirani petogodišnji sveučilišni studij.

Dvopredmetni znači da se upisuje i studira u paru s još nekim studijem na Hrvatskim studijima. Student sam bira kombinaciju, pa se  demografija i hrvatsko iseljeništvo mogu studirati istodobno studirati s: filozofijom i kulturom, latinskim jezikom, komunikologijom, kroatologijom poviješću ili sociologijom.

Moguć je prijelaz na ovaj studij uz polaganje ispita razlike za prethodnu godinu/godine ili upis pripremne godine.

Integrirani znači da nema birokratskih zaprjeka između 3. i 4. godine studija, izrade završnoga rada na 3. godini i upisa na diplomski studij na 4. godini studiranja.

Studij traje pet godina. Sastoji od deset semestara i traje pet godina. Obuhvaća ukupno 69 kolegija, 50 obvezatnih i 19 izbornih (od kojih se mora izabrati 7) i diplomski rad.

 

Pregled obveznih predmeta po semestrima


1. semestar

 • Demografija 1
 • Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva
 • Osnove matematike u demografiji
 • Osnove statistike u demografiji
 • Povijest hrvatskoga iseljeništva
 • Teorija migracija

2. semestar

 • Demografija 2
 • Demografske mjere i modeli
 • Hrvatske iseljeničke manjinske zajednice
 • Javni sustavi i stanovništvo
 • Povijesna demografija
 • Tipologija iseljavanja

3. semestar

 • GIS-analiza stanovništva
 • Filozofsko-teološki pristup stanovništvu
 • Hrvatska iseljenička umjetnost i kultura
 • Hrvatsko iseljeništvo i ukupni razvoj
 • Kulturni identiteti hrvatskoga iseljeništva
 • Računalni programi u demografiji

4. semestar

 • Demografske baze podataka
 • Hrvatski velikani u iseljeništvu
 • Integrativna bioetika
 • Novi koncept države
 • Pravni aspekti iseljeništva i povratništva

5. semestar

 • Globalna strategija
 • Hrvati u Bosni i Hercegovini
 • Integracija Hrvatske i iseljeništva
 • Populacijska politika
 • Stanovništvo Hrvatske

6. semestar

 • Demografski teorijsko-metodološki koncept
 • Hrvatsko političko iseljeništvo
 • Iseljeničko-povratničke organizacije
 • Odgoj i obrazovanje u iseljeništvu
 • Terenska nastava 1

7. semestar

 • Hrvati u Njemačkoj
 • Gospodarski potencijali iseljeništva
 • Hrvatska žena u iseljeništvu
 • Korporativna demografija
 • Hrvatske katoličke misije

8. semestar

 • Hrvatsko iseljeništvo i Domovinski rat
 • Integracijski pristup
 • Izborni sustavi
 • Regionalna ekonomika
 • Terenska nastava 2

9. semestar

 • Stanovništvo svijeta
 • Regionalna demografija
 • Stanovništvo i financijski sustav
 • Stanovništvo, migracije i nacionalna sigurnost

10. semestar

 • Diplomatski i konzularni poslovi
 • Demografski revitalizacijski obrasci
 • Useljenički modeli
 
Izborni predmeti
 • Demografske projekcije i simulacije
 • Demografski aspekti agresije na Hrvatsku 1990.–1998.
 • Ekonomika rada
 • Geopolitika i geostrategija
 • Hrvati u Australiji i Novom Zelandu
 • Hrvati u Južnoj Americi
 • Hrvati u Sjevernoj Americi
 • Hrvatski iseljenički mediji
 • Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje
 • Identitet moliških Hrvata
 • Integracija hrvatskih useljenika
 • Migracije mladih visokoobrazovanih
 • Prostor i stanovništvo
 • Stanovništvo Europe
 • Tranzicija, država, dijaspora
 • Znameniti Hrvati u svijetu
 • Knjižno nasljeđe zapadnougarskih Hrvata

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic