O nama

Studij demografije i hrvatskoga iseljeništva znanstvena je i visokoobrazovna novina na hrvatskim sveučilištima po predmetu interesa, teorijskom pristupu, metodološkoj razradi, multidisciplinarnoj zamisli, po važnosti i općem interesu za demografsku i iseljeničku problematiku. Polazeći od spoznaje kako je ljudska populacija najvažniji čimbenik svih djelatnosti u prostoru i društvu, kako su djeca i mladi nositelji hrvatske razvojne budućnosti, kako je hrvatsko iseljeništvo veliko hrvatsko bogatstvo i kako prihvaćanje dekadencije nije povijesna civilizacijska stečevina, ustrojavanje ovakvoga studija u Hrvatskoj velika je akademska, društvena, gospodarska, narodna i nacionalna potreba, osobito nakon što su svi demografski pokazatelji i trendovi u Hrvatskoj postali negativni, a silina recentnoga iseljavanja počela ugrožavati temeljne sustave na kojima počiva svaka, pa i hrvatska država. Iseljenički valovi u cijelom XX. stoljeću i početkom XXI. stoljeća rezultirali su većim brojem hrvatske populacije u iseljeništvu, nego u matičnoj zemlji, pa je razmatranje iseljeničke i migracijske problematike i njezino znanstveno istraživanje i nastavno poučavanje postalo ključno strateško nacionalno pitanje ne samo razvoja, nego i demografskoga opstanka. Shvativši konačno svu složenost demografske, iseljeničke i uopće migracijske problematike, svu uvjetovanost u društvu i prostoru, koju stanovništvo uspostavlja, i objektivnu potrebu za novim razvojnim konceptom temeljenim i na hrvatskom iseljeništvu, ustrojen je potpuno novi studij na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu s izvoditeljima, koji dolaze iz samoga vrha hrvatskih znanstvenih institucija.


Objavljeno: 25. 4. 2023. u 12:56
Uređeno: 25. 4. 2023. u 12:57
Monika Komušanac

Izaslanstvo škole Holy Family Primary School Bell Park iz australske Viktorije posjetilo je 21. travnja 2023. Fakultet hrvatskih studija. Izaslanstvo su činili:

  • gospodin Peter Brunt,  ravnatelj škole Holy Family Primary School;
  • gospođa Katica Perinac, dopredsjednica Udruge učitelja hrvatskoga jezika u Viktoriji te članica Uprave Hrvatske kulturne udruge iz Geelonga i
  • gospođa Ivana Fakac, viša stručna savjetnica u Sektoru za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja.  

Katolička osnovna škola Holy Family od 1978. godine ima u školski kurikulum integriranu nastavu hrvatskoga jezika, odnosno nudi učenje hrvatskoga jezika kao obvezni predmet. Osim u spomenutoj školi, hrvatski se podučava i u Victorian School of Languages iz Melbournea koja okuplja sve subotnje škole hrvatskoga jezika. Obje su škole imale i imaju značajnu ulogu u očuvanju hrvatskoga nacionalnoga identiteta, odnosno hrvatskoga  jezika i kulture u Australiji.

Radnom sastanku su u ime Fakulteta hrvatskih studija nazočili:

  • Lidija Bogović, mag. croat. s Odsjeka za kroatologiju;
  • izv. prof. dr. sc. Rona Bušljeta Kardum s Odsjeka za odgojno–obrazovne znanosti;
  • doc. dr. sc. Monika Komušanac s Odsjeka za demografiju i hrvatsko iseljeništvo;
  • doc. dr. sc. Vanja Kopilaš s Odsjeka za psihologiju te
  • doc. dr. sc. Antonia Ordulj, voditeljica Centra za učenje hrvatskoga jezika.

Izv. prof. dr. sc. Rona Bušljeta Kardum otvorila je radni sastanak te ukratko predstavila sve nazočne. Na sastanku su, između ostalog, predstavljeni vizija i misija Fakulteta hrvatskih studija kao i djelovanje Fakulteta, posebice s obzirom na njegovu ulogu u očuvanju hrvatskoga nacionalnoga identiteta, hrvatskoga jezika i kulture te održavanja veza s hrvatskim iseljeništvom. U tom su kontekstu predstavnici Fakulteta istaknuli prošle, ali i buduće projekte kojima je cilj unaprjeđenje hrvatske nastave u inozemstvu kao i učenje i poučavanje hrvatskoga kao inoga jezika, njegovanje hrvatskoga nacionalnoga identiteta te izgradnja još čvršćih veza s hrvatskim iseljeništvom.

Na sastanku je načelno dogovorena buduća suradnja u pogledu potpore i pomoći Fakulteta hrvatskih studija, odnosno pojedinih odsjeka Fakulteta u očuvanju i unaprjeđenju učenja hrvatskoga jezika te očuvanju hrvatske kulture u okviru odgojno-obrazovnih institucija u Australiji. 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic