O nama

Studij demografije i hrvatskoga iseljeništva znanstvena je i visokoobrazovna novina na hrvatskim sveučilištima po predmetu interesa, teorijskom pristupu, metodološkoj razradi, multidisciplinarnoj zamisli, po važnosti i općem interesu za demografsku i iseljeničku problematiku. Polazeći od spoznaje kako je ljudska populacija najvažniji čimbenik svih djelatnosti u prostoru i društvu, kako su djeca i mladi nositelji hrvatske razvojne budućnosti, kako je hrvatsko iseljeništvo veliko hrvatsko bogatstvo i kako prihvaćanje dekadencije nije povijesna civilizacijska stečevina, ustrojavanje ovakvoga studija u Hrvatskoj velika je akademska, društvena, gospodarska, narodna i nacionalna potreba, osobito nakon što su svi demografski pokazatelji i trendovi u Hrvatskoj postali negativni, a silina recentnoga iseljavanja počela ugrožavati temeljne sustave na kojima počiva svaka, pa i hrvatska država. Iseljenički valovi u cijelom XX. stoljeću i početkom XXI. stoljeća rezultirali su većim brojem hrvatske populacije u iseljeništvu, nego u matičnoj zemlji, pa je razmatranje iseljeničke i migracijske problematike i njezino znanstveno istraživanje i nastavno poučavanje postalo ključno strateško nacionalno pitanje ne samo razvoja, nego i demografskoga opstanka. Shvativši konačno svu složenost demografske, iseljeničke i uopće migracijske problematike, svu uvjetovanost u društvu i prostoru, koju stanovništvo uspostavlja, i objektivnu potrebu za novim razvojnim konceptom temeljenim i na hrvatskom iseljeništvu, ustrojen je potpuno novi studij na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu s izvoditeljima, koji dolaze iz samoga vrha hrvatskih znanstvenih institucija.


Objavljeno: 27. 3. 2019. u 16:00
Administrator

Studij demografije i hrvatskoga iseljeništva ustrojen je 18. prosinca 2018., kada je osnovan i Odsjek za demografiju i hrvatsko iseljeništvo, a njegov prvi predstojnik imenovan je 27. ožujka 2019.

Pokretanje novoga studija o hrvatskom iseljeništvu sastavni je dio Programa rada izv. prof. dr. sc. Marija Grčevića od 17. ožujka 2016. u sklopu internacionalizacije studijskih programa kao prinos kvaliteti nastave Hrvatskih studija, potencijal za uspostavu međunarodnih mreža Hrvatskih studija i ostvarivanje hrvatskoga kulturnoga zajedništva kao skupa svih kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, informativnih, gospodarskih, športskih i drugih društvenih djelatnosti bitnih za očuvanje i jačanje hrvatskoga identiteta i napretka kojim Hrvatski studiji postaju središnja akademska ustanova koja održava i osnažuje veze s hrvatskim iseljeništvom.

Povjerenstvo za reformu i izradbu studijskih programa Hrvatskih studija odlučilo je 21. ožujka 2018. da se pristupi izradbi studijskoga programa demografije i hrvatskoga iseljeništva. Znanstveno-nastavno vijeće Hrvatskih studija potvrdilo je tu odluku 29. ožujka 2018.

Radna skupina za studij demografije i hrvatskoga iseljeništva na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu s doc. dr. sc. Stjepanom Štercom na čelu konstituirana je 11. travnja 2018. u nazočnosti rektora Sveučilišta u Zagrebu i pročelnika Hrvatskih studija te je do 7. prosinca 2018. održala deset sjednica, izradila Elaborat o studijskom programu, nastavni plan i opis 71 predmeta. Rezultate njezina rada pozitivno je vrjednovalo Povjerenstvo za reformu i izradbu studijskih programa Hrvatskih studija 12. prosinca 2018. i Znanstveno-nastavno vijeće koje je 18. prosinca 2018. jednoglasno ustrojilo sveučilišni petogodišnji dvopredmetni integrirani studij demografije i hrvatskoga iseljeništva, predložilo Senatu da donese njegov studijski program, osnovalo Odsjek za demografiju i hrvatsko iseljeništvo kao ustrojbenu jedinicu Hrvatskih studija i Vijeće Odsjeka za demografiju i hrvatsko iseljeništvo kao stručno tijelo odsjeka i vijeće studija demografije i hrvatskoga iseljeništva.

Znanstveno-nastavno vijeće Hrvatskih studija dalo je 27. ožujka 2019. suglasnost pročelniku da prvim predstojnikom Odsjeka za demografiju i hrvatsko iseljeništvo imenuje doc. dr. sc. Stjepana Šterca, što je on istoga dana i učinio.

Opise 50 obvezatnih i 21 izbornoga predmeta studija demografije i hrvatskoga iseljeništva na hrvatskom i engleskom jeziku Znanstveno-nastavno vijeće Hrvatskih studija prihvatilo je 30. siječnja 2019.

Na prijedlog Radne skupine Znanstveno-nastavno vijeće Hrvatskih studija 31. listopada 2018. utvrdilo je uvjete upisa u 1. godinu integriranoga studija demografije i hrvatskoga iseljeništva, što je Senat Sveučilišta u Zagrebu potvrdio 13. studenoga 2018., a 28. veljače 2019. utvrdilo je upisne kvote za ak. god. 2019./2020., kao i kvotu za Hrvate izvan Republike Hrvatske, što je Senat potvrdio 19. ožujka 2019.

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic