Psihologija diplomski
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
4.0 Klinička psihodijagnostika 60
(30PK, 30P)
1 INFO
4.0 Kognitivna psihologija 45
(15S, 30P)
1 INFO
4.0 Psihologija ličnosti 45
(15S, 30P)
1 INFO
4.0 Psihologija ponašanja u organizaciji 45
(15S, 30P)
1 INFO
4.0 Regresijska analiza 45
(15PK, 30P)
1 INFO
4.0 Socijalna spoznaja i percepcija 45
(30S, 15P)
1 INFO
PSI-dipl (4388): Izborni kolegiji
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3.0 Forenzička psihijatrija 30
(15S, 15P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Forenzička psihologija 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Nasilje nad djecom i među djecom 30
(15S, 15P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Palijativna skrb 30
(15S, 15P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Psihologija izbora zanimanja 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Psihologija medija i masovne komunikacije 30
(15S, 15P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Rad s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Suvremena psihologijska istraživanja u Hrvatskoj 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Upravljanje ljudskim potencijalima 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Vojna i poratna psihologija-hrvatska i međunarodna iskustva 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
PSI-dipl (4390): Izborno (NASTAVNIČKI MODUL)
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
4.0 Didaktika 45
(15S, 30P)
1, 2, 3, 4 INFO
6.0 Korelacijske vježbe i nastavna praksa 45
(30M, 15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Metodika nastave psihologije 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Opća pedagogija 45
(15S, 30P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Praktične vježbe predmetne metodike [Psihologija] 45
(30M, 15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Rad s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
4.0 Faktorska analiza 45
(15PK, 30P)
2 INFO
4.0 Grupni procesi i utjecaji 45
(15S, 30P)
2 INFO
4.0 Izrada psihologijskoga istraživanja 45
(15S, 30P)
2 INFO
4.0 Psihologija obrazovanja 45
(15S, 30P)
2 INFO
4.0 Psihoterapijski pravci 45
(15S, 30P)
2 INFO
4.0 Teorija psihologijskih testova 45
(15PK, 30P)
2 INFO
PSI-dipl (4390): Izborno (NASTAVNIČKI MODUL)
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
4.0 Didaktika 45
(15S, 30P)
1, 2, 3, 4 INFO
6.0 Korelacijske vježbe i nastavna praksa 45
(30M, 15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Metodika nastave psihologije 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Opća pedagogija 45
(15S, 30P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Praktične vježbe predmetne metodike [Psihologija] 45
(30M, 15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Rad s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
PSI-dipl (4388): Izborni kolegiji
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3.0 Forenzička psihijatrija 30
(15S, 15P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Forenzička psihologija 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Nasilje nad djecom i među djecom 30
(15S, 15P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Palijativna skrb 30
(15S, 15P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Psihologija izbora zanimanja 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Psihologija medija i masovne komunikacije 30
(15S, 15P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Rad s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Suvremena psihologijska istraživanja u Hrvatskoj 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Upravljanje ljudskim potencijalima 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Vojna i poratna psihologija-hrvatska i međunarodna iskustva 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3.0 Izrada diplomskoga rada 30
(30S)
3 INFO
4.0 Psihološko savjetovanje 45
(15S, 30P)
3 INFO
4.0 Razvoj u društvenom kontekstu 45
(15S, 30P)
3 INFO
3.0 Vještine psihologijskoga testiranja i klinički intervju 30
(30PK)
3 INFO
4.0 Zdravstvena psihologija 45
(15S, 30P)
3 INFO
PSI-dipl (4390): Izborno (NASTAVNIČKI MODUL)
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
4.0 Didaktika 45
(15S, 30P)
1, 2, 3, 4 INFO
6.0 Korelacijske vježbe i nastavna praksa 45
(30M, 15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Metodika nastave psihologije 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Opća pedagogija 45
(15S, 30P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Praktične vježbe predmetne metodike [Psihologija] 45
(30M, 15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Rad s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
PSI-dipl (4388): Izborni kolegiji
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3.0 Forenzička psihijatrija 30
(15S, 15P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Forenzička psihologija 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Nasilje nad djecom i među djecom 30
(15S, 15P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Palijativna skrb 30
(15S, 15P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Psihologija izbora zanimanja 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Psihologija medija i masovne komunikacije 30
(15S, 15P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Rad s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Suvremena psihologijska istraživanja u Hrvatskoj 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Upravljanje ljudskim potencijalima 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Vojna i poratna psihologija-hrvatska i međunarodna iskustva 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
PSI-dipl. (7596): Specifične i profesionalne vještine
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3.0 Pisanje nalaza u kliničkoj praksi 30
(30M)
3, 4 INFO
3.0 Psihologija oglašavanja 30
(30S)
3, 4 INFO
3.0 Psihosocijalna prilagodba hrvatskih branitelja u ratu i poraću 30
(30S)
3, 4 INFO
3.0 Rad s grupama 30
(30S)
3, 4 INFO
3.0 Razvojne poteškoće djece i mladih 30
(30S)
3, 4 INFO
3.0 Stres i psihotrauma 30
(30S)
3, 4 INFO
6.0 Studentska praksa 90
(30S, 60PK)
3, 4 INFO
3.0 Vještine u pružanju psihološke pomoći 30
(30S)
3, 4 INFO
PSI-dipl. (5054): Izborni metodološki kolegiji
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3.0 Priprema preventivnih programa 30
(30S)
3 INFO
3.0 Procjena i mjerenje ličnosti 30
(30S)
3 INFO
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
18.0 Izrada diplomskoga rada
()
4 INFO
PSI-dipl. (7596): Specifične i profesionalne vještine
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3.0 Pisanje nalaza u kliničkoj praksi 30
(30M)
3, 4 INFO
3.0 Psihologija oglašavanja 30
(30S)
3, 4 INFO
3.0 Psihosocijalna prilagodba hrvatskih branitelja u ratu i poraću 30
(30S)
3, 4 INFO
3.0 Rad s grupama 30
(30S)
3, 4 INFO
3.0 Razvojne poteškoće djece i mladih 30
(30S)
3, 4 INFO
3.0 Stres i psihotrauma 30
(30S)
3, 4 INFO
6.0 Studentska praksa 90
(30S, 60PK)
3, 4 INFO
3.0 Vještine u pružanju psihološke pomoći 30
(30S)
3, 4 INFO
PSI-dipl (4390): Izborno (NASTAVNIČKI MODUL)
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
4.0 Didaktika 45
(15S, 30P)
1, 2, 3, 4 INFO
6.0 Korelacijske vježbe i nastavna praksa 45
(30M, 15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Metodika nastave psihologije 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Opća pedagogija 45
(15S, 30P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Praktične vježbe predmetne metodike [Psihologija] 45
(30M, 15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Rad s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
PSI-dipl (4388): Izborni kolegiji
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3.0 Forenzička psihijatrija 30
(15S, 15P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Forenzička psihologija 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Nasilje nad djecom i među djecom 30
(15S, 15P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Palijativna skrb 30
(15S, 15P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Psihologija izbora zanimanja 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Psihologija medija i masovne komunikacije 30
(15S, 15P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Rad s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Suvremena psihologijska istraživanja u Hrvatskoj 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Upravljanje ljudskim potencijalima 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Vojna i poratna psihologija-hrvatska i međunarodna iskustva 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS