O djelatniku
prof. dr. sc. Ivo Džinić
Zvanje:redoviti profesor
Funkcija:redovni profesor
Lokacija: Building 78, room 23
Konzultacije:

 

petkom od 11 do 12 sati

Telefon:01 245-7622
Telefon kućni:7622
E-mail: E-mail
Odsjek: ODSJEK ZA FILOZOFIJU I KULTUROLOGIJU

Nastava

prijediplomski

diplomski

Životopis

Rođen 1975. godine u Vinkovcima. Osnovnu školu završio u Bošnjacima, a srednju u Županji i Zagrebu. Po završetku teološkoga obrazovanja na Teologiji u Đakovu – tada pripojenom učilištu Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 2000. upisao poslijediplomski studij na Katoličkom teološkom fakultetu Sveučilišta u Beču i 2005. postigao akademski stupanj doktora humanističkih znanosti – teologija. Doktorsku disertaciju izradio pod mentorstvom poznatog bečkog pastoralnog teologa prof. dr. sc. Paula Michaela Zulehnera. Godine 2008. upisao poslijediplomski doktorski studij filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te ga uspješno završio obranom doktorske teze 2014. godine. Doktorsku disertaciju „Mit u socijalno-političkoj misli Ernsta Cassirera“ napisao pod mentorstvom prof. dr. sc. Hotimira Burgera. Radio je na nekoliko visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, a od 2018. godine je zaposlen na Odsjeku za filozofiju i kulturologiju Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Stanuje u Velikoj Gorici.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije

Autorska knjiga:

Mladi roditelji o Bogu, Crkvi i odgoju, (suautor: Pero Aračić), Đakovo: Katolički bogoslovni fakultet, 2013.

Uredničke knjige:

Iščekivati i požurivati dolazak Dana Božjega. Zbornik prigodom 65. obljetnice života Pere Aračića (ur. Ivica Raguž - Ivo Džinić), Đakovo: Katolički bogoslovni fakultet, 2009.

Kršćanski identitet i obitelji. Zbornik radova (ur. Pero Aračić - Ivo Džinić - Biljana Hlavaček), Đakovo: Biblioteka Diacovensia, 2011. 

 

Članci:

Erazmovo viđenje nužnosti reformi u Crkvi // Reformacija u Europi i njezini odjeci: povodom 500. obljetnice Lutherovih teza (ur. Božić Bogović, Dubravka - Pejić, Luka), Osijek: Filozofski fakultet u Osijeku, 2019., str. 27.-39.

Kategorija »ekscentrične pozicionalnosti« u teološkoj perspektivi – Wolfhart Pannenberg i Helmuth Plessner // Nova prisutnost: časopis za intelektualna i duhovna pitanja, XVII (2019) 3, str. 429.-441.

Reformacija i(li) revolucija: Erazmo Roterdamski i Martin Luther // Filozofska istraživanja, 38 (2019) 4;, str. 737.-746.

Pokušaji nove evangelizacije u Crkvi danas (auautorica Vikica Vujica) // Uzvjerovah, zato besjedim (2 Kor 4, 13). Zbornik u čast prof. dr. sc. Josipa Balobana povodom 70. godine života (ur. Šimunović, Josip - Migles, Silvija),
Zagreb: Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu - Kršćanska sadašnjost, 2019. str. 129.-146.

(Ne)uvjerljivost političkoga govorništva u Hrvatskoj i utjecaj medija // Mediji i medijska kultura. Europski realiteti (ur. Piližota, Vlasta i drugi), Osijek: Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 2018. str. 162.-173.

Utjeha filozofije i Pohvala ludosti : paradigmatski okvir kvalitete življenja // Filozofska istraživanja, 36 (2016) 3, str. 439.-449.

"Ekscentrična pozicionalnost" u filozofskoj antropologiji Helmutha Plessnera // Nova prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja, XIV (2016) 3, str. 395.-407.

Strossmayer kao govornik - retorička analiza Strossmayerovih govora (suautor Ivica Šola) // Znanstvene, kulturne, obrazovne i umjetničke politike – Europski realiteti 200. obljetnica rođenja Josipa Jurja Strossmayera Zbornik radova (ur. Pavić, Željko i drugi). Osijek: Odjel za kulturologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i dr., 2016., str. 145.-166.

Filozofija i politički mitovi : Izazovi koncepta Ernsta Cassirera // Obnovljeni život, 70 (2015) 4, str. 487.-497.

Čovjek kao "animal symbolicum". Neki aspekti filozofske antropologije Ernsta Cassirera (suatuor Davor Vuković) // Obnovljeni život : časopis za religioznu kulturu, 68 (2013) 4, str. 493.-504. 

Važnost braka i obitelji u hrvatskom društvu. Analiza osnovnih pokazatelja u razdoblju od 1999. do 2008. godine // Bogoslovska smotra, 80 (2010) 2, str. 623.-642.

Erwartungen des Beitrittslandes Kroatien an die Kohärenzpolitik der Europäischen Union // Die EU-Erweiterung gerecht gestalten (ur. Dabrowski, Martin - Wolf, Judith - Abmeier, Karlies), Paderborn – München – Wien - Zürich: Ferdinand Schöningh GmbH & Co KG, 2010., str. 123.-145.

Percepcija rastave braka u kontekstu vjerničkog identiteta. Rezultati znanstveno-istraživačkog projekta „Kršćanski identitet i kvaliteta bračnog i obiteljskog života“ // Obnovljeni život : časopis za religioznu kulturu, 64 (2009) 4, str. 453.-474.

Religioznost i stavovi o rastavi braka. Rezultati znanstveno-istraživačkog projekta „ Kršćanski identitet i kvaliteta bračnog i obiteljskog života“ (suatorica Biljana Čičković) // Crkva u svijetu : CUS, 44 (2009) 2, str. 167.-191. 

 

 

Profesionalni interesi i članstva

Područja znanstvenog interesa: filozofija kulture, filozofska i kulturna antropologija, filozofije mita i religije, te izabrane teme iz praktične teologije.

Član je Hrvatskog filozofskog društva i Mreže pastoralnih teologa Srednje i Istočne Europe (Post-Netzwerk) sa sjedištem u Beču.

Izabrani projekti

Sudjelovao u znanstveno-istraživačkom projektu „Kršćanski identitet i kvaliteta bračnog i obiteljskog života“, koji je proveden 2008. godine u Hrvatskoj. Projekt je podržan i od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

Povijest zaposlenja

Od 2006. do 2014. godine je bio zaposlen na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, gdje je predavao kolegije iz pastoralne teologije. Na tom učilištu je 2010. godine izabran i u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto na visokom učilištu.

Od 2014. do 2018. godine je bio zaposlen na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, gdje je 2017. godine izabran u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za interdisciplinarne humanističke znanosti (izborna polja: 6.01. filozofija i 6.02. teologija). Na Odjelu za kulturologiju je izvodio kolegije iz područja kulturne antropologije, filozofije kulture, religijskih znanosti i retorike.

Od 2018. godine je zaposlen na Odsjeku za filozofiju i kulturologiju Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic