Kultura pamćenja i mjesta sjećanja
Šifra: 227641
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vlatka Vukelić
Izvođači: Nikolina Šimetin Šegvić, mag. hist. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kultura pamćenja i mjesta sjećanja je metodološko-teorijski predmet u kojem će se studenti:
- upoznati s pojavnostima pamćenja, sjećanja i spomena; zabrane spomena i društvenoga zaborava u oblikovanju povijesne svijesti, predaje, samobitnosti, s povijesnom politikom i njihovim utjecajima na historiografiju;
- naučiti što čini mjesta pamćenja i kako ona nastaju,
- pojmiti zašto je historia - memoria futuri;
- povezati teoriju i praksu povjesničara oko navedene problematike na primjerima iz hrvatske, europske i svjetske povijesti. Na taj se način raščlanjuje izgradnja hrvatskoga nacionalnoga, društvenoga i kulturnoga identiteta, povezujući zamišljene reprezentacije sa stvarnim povijesnim prilikama. Stečeni pojmovno-koncepcijski meritum kodira se u sustavu općeg, pomoću komparativne metode.

Akademska postignuća na razini programa kojima predmet pridonosi:
1. Identificirati i imenovati ključne pojmove te ih objasniti i koristiti u sklopu osnovnih pojmova povijesne znanosti.
2. Diskutirati o pročitanoj literaturi, davati primjere i razviti mogućnost argumentiranoga kritičkoga mišljenja.
3. Primijeniti pojmove i koncepte, povezati ih u cjelinu na temelju izvora i literature te sintetizirati u grupnom radu.
4. Utvrditi pojmove i koncepte te ih povezati i prezentirati ponajviše unutar moderne i suvremene povijesti.

Očekivana akademska postignuća na razini predmeta:
- definirati, objasniti, razlikovati i pravilno primijeniti temeljne pojmove i koncepte koji proizlaze iz proučavanja kulture pamćenja i mjesta sjećanja te objasniti važnost ovoga pojmovnoga koncepta za oblikovanje društva
- opisati pojedine važnije momente iz povijesti sjećanja/kolektivne memorije, kako na globalnoj, tako i nacionalnoj razini
- povezati te izraziti verbalno i pismeno političke, društvene, gospodarske i druge elemente kroz koje je kultura pamćenja bitna za razvoj društva
- analizirati i artikulirati ključne promjene u razvoju kulture pamćenja i mjesta sjećanja, njihove uzroke i posljedice
- analizirati dosadašnju obrađenost određenih procesa kroz razne knjige i dokumente
- integrirati stečena znanja u širi kontekst i razumijevanje hrvatske povijesti, društva, nacije i identiteta, povezati s već stečenim znanjima iz nacionalne povijesti i opće povijesti.

Opis sadržaja predmeta:
1. Upoznavanje sa silabom i obvezama na predmetu; nazivlje i značenje: pamćenje je pohrana sadržaja prošlosti, umni tijek usvajanja i zadržavanja novih sadržaja; spomen, spominjanje ili sjećanje je posadašnjenje pohranjenih sadržaja, osvješćivanje predodžbe o prošlom; kolektivno pamćenje su uspomene određene zajednice; zabrana spomena je protjerivanje iz javne uspomene, brisanja obilježja i tragova spomena na posmrtno osuđenoga; vrsta posmrtne kazne; čišćenje spomena; politika spomena; povijesna politika; sociologija znanja; društveni zaborav prošlosti: javno zaboravljanje vs. ustrajnost pojedinačnih prisjećanja; prisilno potiskivanje spomena, neznanje, promjena okolnosti, prestanak zanimanja vs. narodni običaji, mjesno pamćenje, kolektivna nostalgija, prosvjed; kultura pamćenja ili kulturno pamćenje označava predaju, preko naraštaja stvrdnjavanu u nama kroz tekstove, slike i obrede ponavljane stoljećima, ponekad i tisućljećima, koja oblikuju naše vrijeme i povijesnu svijest, našu sliku o sebi i svjetonazor; mjesto sjećanja je svaka značajna cjelina materijalne ili nematerijalne prirode koja je naporom ljudskoga htijenja ili djelovanjem vremena postala simbolični element spomen nasljeđa koje zajednice (Pierre Nora) / spomen obilježje, spomen mjesto, spomen-ploča, spomen-soba, spomen-znak, spomen-čin, spomenica; kultura spomena je međudjelovanje osobe i društva s njihovom prošlošću i poviješću.
2. Komunikativno pamćenje kao prenositelj pamćenja
3. Institucije pamćenja
4. Simboli
5. Ličnosti
6. Događaji
7. Ratovi
8. Prostori i mjesta
9. Spomenici
10. Rituali
11. Mitovi
12. Povijest i tradicija
13. Identitet
14. Čije pamćenje?
15. Zaključno predavanje, rekapitulacija
Ishodi učenja:
Literatura:
1. semestar
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

2. semestar Ne predaje se
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

3. semestar
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (17191) - Izborni predmeti: Povijest ranoga novoga vijeka i 19.st. - Redovni studij - Povijest
POV (17191) - Izborni predmeti: Povijest ranoga novoga vijeka i 19.st. - Redovni studij - Povijest
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

4. semestar Ne predaje se
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (17191) - Izborni predmeti: Povijest ranoga novoga vijeka i 19.st. - Redovni studij - Povijest
POV (17191) - Izborni predmeti: Povijest ranoga novoga vijeka i 19.st. - Redovni studij - Povijest
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

5. semestar
POV (17192) - Izborni predmeti: Povijest 19. i 20. stoljeća - Redovni studij - Povijest
POV (17192) - Izborni predmeti: Povijest 19. i 20. stoljeća - Redovni studij - Povijest
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

6. semestar Ne predaje se
POV (17192) - Izborni predmeti: Povijest 19. i 20. stoljeća - Redovni studij - Povijest
POV (17192) - Izborni predmeti: Povijest 19. i 20. stoljeća - Redovni studij - Povijest
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic