Preparation of prevention programs
Code: 214005
ECTS: 3.0
Lecturers in charge: izv. prof. dr. sc. Lovorka Brajković
Lecturers: Katarina Jelić, mag. psych. - Seminar
Take exam: Studomat
English level:

1,0,0

All teaching activities will be held in Croatian. However, foreign students in mixed groups will have the opportunity to attend additional office hours with the lecturer and teaching assistants in English to help master the course materials. Additionally, the lecturer will refer foreign students to the corresponding literature in English, as well as give them the possibility of taking the associated exams in English.
Load:

1. komponenta

Lecture typeTotal
Seminar 30
* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)
Description:
Literature:
  1. Udžbenik iz primijenjene socijalne psihologije, s naglaskom na osmišljavanje rješenja za važna društvena pitanja.
  2. Eksperimentalne i neeksperimentalne metode; osnove statističkih analiza.
  3. Poglavlja: strategije istraživanja, metode prikupljanja empirijskog materijala, umjeće interpretacije i evaluacije.
  4. Havelka, M.: Zdravstvena psihologija
  5. Bašić, J.: Teorija prevencije - Prevencija poremećaja u ponašanju i rizičnih ponašanja djece i mladih
Optional literature:
  1. Programi evaluacije i evaluacijska istraživanja su objektivne činjenice, ali i socijalno-konstruirane kategorije koje oblikuje specifični kontekst unutar kojega djeluju različiti sudionici: klijenti/korisnici, multipli stakeholdersi i evaluatori.
  2. U priručniku je razrađen model socijalnopedagoških intervencija u osnovnoj školi koji je utemeljen na suvremenim teorijama učenja i promjena.
  3. Trening je usmjeren na izgradnju i poboljšanje radnog i socijalnog ponašanja djece i mladih u dobi od 13 do 20 godina. Širok raspon primjene: agresivno-nesocijalno ponašanje, te pomanjkanje inicijative i problemi s motivacijom, osobito radnom.
3. semester
PSI-dipl. (5054): Izborni metodološki kolegiji - Regular studij - Psychology
Consultations schedule:
News

Informations

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Address: Borongajska cesta 83d, Zagreb (map)
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS