Objavljeno: 14. 3. 2014. u 09:18
Pavel Gregorić

Bilateralni ugovori osiguravaju studentsku mobilnost u svrhu studijskog boravka na stranim sveučilištima u periodu od 3-12 mjeseci, kao i mogućnost sudjelovanja u Erasmus natječaju za financijsku potporu koji raspisuje Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.

Natječaj se u pravilu raspisuje 1 x godišnje (6.mj. unaprijed) za sljedeću ak.godinu.   Sukladno Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu, student može sudjelovati u mobilnosti kad ispunjava sljedeće uvjete:  1) u trenutku odlaska na mobilnost ima status redovitog studenta (definiran Statutom Sveučilišta) preddiplomskog studija i ima najmanje ostvarenih 60 ECTS bodova odnosno ako ima status redovitog studenta diplomskog ili poslijediplomskog studija. 2) hrvatski je državljanin ili osoba sa statusom izbjeglice odnosno osoba bez državljanstva ili osoba s registriranim stalnim boravištem u Republici Hrvatskoj; 3) ispunjava ostale uvjete određene institucionalnim sporazumom u okviru kojeg se ostvaruje mobilnost.

 PRIJAVA

Prijava treba sadržavati:

  • motivacijsko pismo (upute možete preuzeti ovdje)
  • životopis na Europass CV obrascu
  • prijepis ocjena (na hrvatskom ili engleskom jeziku studenti mogu dobiti putem Studomata)
  • potvrdu o upisanoj godini (na hrvatskom ili engleskom jeziku studenti mogu dobiti putem Studomata)
  • potvrdu o znanju jezika na kojem se izvodi nastava na stranome sveučilištu

Studenti prilikom prijave i sastavljanja motivacijskog pisma moraju odabrati predmete koji će im se nakon povratka na matični fakultet moći priznati. Stoga se pri izboru stranog sveučilišta i predmeta trebaju konzultirati s ECTS-koordinatorom.  

Priznavanje predmeta

Priznavanje odslušanih predmeta i položenih ispita moguće je na temelju Ugovora o učenju (Learning Agreement). Ugovor o učenju na nematičnoj visokoobrazovnoj ustanovi dokument je kojim se određuje program studiranja za pojedinoga studenta, a potpisuje ga student, matično sveučilište i sveučilište domaćin. Tim se ugovorom osigurava da će matična ustanova studentu priznati program koji je pohađao na ustanovi domaćinu. Ugovor se može mijenjati uz suglasnost svih potpisnika. Osim studenta, na matičnome fakultetu obrazac potpisuje ECTS-koordinator i/ili prodekan za nastavu. Stoga student prije odlaska na studentsku razmjenu mora u dogovoru s ECTS-koordinatorom na matičnome fakultetu izabrati predmete koje će pohađati na stranome sveučilištu te potom ispuniti i potpisati Ugovor o studiranju.   Financijsku potporu ne mogu dobiti studenti ako se njihov boravak paralelno financira iz sredstava Europske unije. Nacionalne/lokalne stipendije koje student prima ne smatraju se dvostrukim financiranjem. Moguća je i dodatna stipendija/financiranje za sudjelovanje u Erasmus intenzivnom tečaju stranog jezika (EILC)- priprema za studijski boravak ili stručnu praksu - samo početni i srednji stupanj jezika, za manje poznate jezike (ne za jezike: engleski, njemački, francuski, standardni španjolski).  

ZNANJE STRANIH JEZIKA ZA ODLAZNE ERASMUS STUDENTE

Praksa pokazuje da dio Erasmus studenata koji studiraju na stranim sveučilištima nema dovoljno znanje jezika (engleskog ili drugog) te imaju poteškoća u savladavanju gradiva na stranom sveučilištu. Iz tog razloga strana sveučilišta postupno postrožuju uvjete za znanje stranih jezika i za Erasmus studente.

Strana sveučilišta traže visoki stupanj znanja jezika i službene potvrde kod Erasmus prijave – kao naprimjer: -         Stupanj znanja jezika B2 ili za engleski jezik obično se traži viši stupanj C1

(stupnjevi prema “Common European Framework of Reference for Languages”),”

Potvrde o znanju jezika:

  Međunarodni certifikati: engleski jezikobično se traži određeni broj bodova = npr.

  • TOEFL- IBT:110,CBT:220, PBT:560 ili minimum score: 550 points (Paper-based)

                           Or 213 points(Computerbased)  or 79-80 points  (Internet-based):,

  • IELTS: minimum band score 6.5/7.0                                                                                                                                                                                                                                                               

njemački jezik:. Goethe institut certifikat, ÖSD diploma;

francuski jezik: npr. DELF/DALF, Diploma francuske alijanse(Diplômes de l’Alliance française)

Službene potvrde: (izdane od fakulteta ili škole stranih jezika) moraju sadržavati stupanj znanja napisan prema “Common European Framework of Reference for Languages“   Iznimke od pravila mogu biti: studenti kojima je engleski jezik ili drugi strani jezik materinji jezik, studenti koji studiraju jezik na kojem se održavaju predavanja ili druge –ovisi o pravilima određenog stranog sveučilišta.  

Važno:Visoki stupanj znanja jezika je uvjet za sudjelovanje u mobilnosti. Potrebno je da se student prije prijave za mobilnost dobro pripremi i informira o detaljima i posebnim uvjetima znanja stranog jezika za svako pojedino strano sveučilište na kojem želi studirati (odnosno i prije prijave na Erasmus Natječaj).

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2023. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS