O djelatniku
Goran Radoš, dr. sc.
Zvanje:povjera predavanja
Funkcija:predavač
Lokacija: 106
Telefon:012457627
Telefon kućni:7627
Mobilni telefon:+385981717170
E-mail: E-mail
Odsjek: ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU
Godina doktoriranja:2019.
Na odjelu od:2019.

Nastava

preddiplomski

diplomski

Životopis

Goran Radoš |Medveščak, Zagreb, 1965.| stjecanjem akademskog stupnja doktora znanosti, kao poslijedoktorand uključuje se u znanstveno-nastavni rad na Odsjeku za komunikologiju Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu [UNIZG].

Alma mater : Uz obiteljski odgoj, pohađao je predškolski RK vjeronauk, završio OŠ M. Držića te maturirao na Prirodoslovnoj školi V. Preloga (ex KTOC), a nakon odslužene obvezne vojne službe, upisao i na Sveučilištu u Zagrebu diplomirao na Fakultetu političkih znanosti (FPZG) i Filozofskom fakultetu - Odsjek za informacijske znanosti (FFZG). Magistrirao je marketing (EFZG) i međunarodne odnose (FPZG) te završio Diplomatsku akademiju (DAMVP). Na Sveučilištu u Sarajevu magistrirao je komunikologiju (FPN), sigurnosne studije (FKKSS) i kriminologiju (FKKSS). Doktorski studij Menadžment u obrazovanju završio na Ekonomskom fakultetu [IUT] i obranio disertaciju "Koncepti i modeli informacijskog obrazovanja kao podloga izgradnje i razvoja društva znanja u Republici Hrvatskoj" postigavši akademski stupanj doktora znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvena grana menadžment, 2019.

Knjiga : Modeli informacijskog obrazovanja-Benchmark korisnog znanja za djelotvornu primjenu u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini (ECSA, 2O21.).

Bio : Nakon diplomiranja zaposlio se u privatnom sektoru u Londonu, a u Zagreb se vraća odmah nakon objavljenih rezultata prvih slobodnih i demokratskih višestranačkih izbora. Na početku agresije na Hrvatsku dragovoljno pristupa 'R' MUP-u i NZ (1991.). Radi na prvom hrvatskom Popisu stanovništva i na Referndumu o samostalnosti RH, zatim pohađa I. Diplomatsko-konzularni tečaj Vlade RH po čijem završetku prelazi u Ministarstvo vanjskih poslova RH (1992.) tijekom ustrojavanja hrvatske diplomatske službe, gdje je ml. pomoćnik šefa kabineta ministra, potom diplomat - analitičar u Upravi za europsku političku bilateralu - Odjel za Zapadnu Europu. U Ministarstvo obnove i razvitka RH prelazi 1998. kao načelnik Odjela za migracije zatim je imenovan pomoćnikom ravnatelja Uprave za razvoj, a po prijelazu u Upravu za otoke Ministarstva mora, graditeljstva i infrastrukture RH operativno vodi javna nadmetanja i financijski nadzor, te nadzor izvedbe kapitalnih razvojnih projekata na hrvatskim otocima i priobalju. Usporedo s radom u državnom sektoru započeo je unakrsni prijelaz iz javnog u profitni sektor te višekratno služi u članstvima nadzornih tijela tvrtki i javnih institucija, potom je imenovan stečajnim upraviteljem - likvidatorom tvrtke u vlasništvu države, gdje u zakonskom roku provodi i zaključuje stečajni postupak u Trgovačkom sudu u Splitu. U profitni sektor industrije osiguranja prešao 2OO4. gdje je u vodećoj osiguravateljskoj kompaniji do 2OO9. direktor Službe korporativne nabave, te direktor Službe za nabavu i upravljanje imovinom, potom u tvrtki kćeri imenovan direktorom Službe informatike s koje poslovne funkcije provodi i okončava strateški projekt simultane izgradnje dviju STP do etape ključ u ruke, u Splitu i Korčuli. Izabran je naslovni predavač i naslovni asistent u području informacijskih i komunikacijskih znanosti te kao vanjski suradnik predaje osnove komunikologije i komunikacijski menadžment na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i na Veleučilištu Baltazar od ak. godine 2OO6., te po jednogodišnjem ugovoru od 2O1O.- 2O11. Usporedo, interim je predsjednik Uprave - direktor komunalne tvrtke od 2O1O. do 2O11. gdje menadžmentom preokreta upravlja financijskom i organizacijskom konsolidacijom komunalnog društva na Dugom Otoku i Zadru. Od 2O13. i tijekom 2O14. u Državnom uredu za Hrvate izvan RH posebni je savjetnik za gospodarstvenu potporu poduzetništvu, a u menadžment dviju privatnih tvrtki za komunalni inženjering prelazi 2O15. imenovanjem prokuristom tvrtke, potom Izvršnim direktorom za financije, investicije i razvoj, te je predsjednik Uprave - direktor gdje iz Sarajeva upravlja poslovanjem tvrtke u integriranom poslovnom području BiH. Uz posao, član je, potom Tajnik Odjela za društvene znanosti i o.d. Urednika u Hrvatskom društvu za znanost i umjetnost, a od 2O19. predaje na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Područja kolegija i ishodi učenja : Predaje kolegije iz primjenjenog menadžmenta i organizacijskog odlučivanja, komunikologije i medija, te demografije. Ishodima suradničkog učenja i istraživački usmjerenom nastavom, kolegiji su vezani uz komplementarnu uporabu i zaštitu točnosti podataka i informacija za tvorbu akcijabilnih izvjesnica i izradu objektivnih strateških analiza kojima se kreiraju strategije ili poslovni modeli u kompleksnom okolišu i informacijskoj asimetriji. Akcijabilnost, funkcionalnost, priorizacija i komunikabilnost u identitetskom okviru sposobnosti su koje studenti akcelerirano usvajaju kao temeljno znanje, a nadgradnjom i kao napredno operativno i stvaralačko znanje™ o odlučivanju i upravljanju za kreiranje novih ideja, rješavanje problema, i optimalno odlučivanje za ispunjavanje objektivno ciljanih rezultata. Novo znanje služi i za tvorbu korisnoga multidisciplinarnoga znanja kojim se detektiraju, potom učinkovito rješavaju problemi na operativnoj i strateškoj razini u profitnom i/ili javnom sektoru. 

Usavršavanje:

(i) „Tečaj za diplomatsko-konzularne poslove Republike Hrvatske“ - Vlada RH i Pravni fakultet UNIZG, 1992; 

(ii) "Diplomatski stručni studij' - Diplomatska akademija Ministarstva vanjskih poslova RH, 1997.

Sudjelovao je i izlagao na više domaćih i inozemnih stručnih i znanstvenih konferencija i simpozija. Objavio je knjigu-monografiju, a u suautorstvu i samostalno nekoliko znanstvenih poglavlja u knjizi, više znanstvenih radova u znanstvenim časopisima i radova na međunarodnim znanstvenim skupovima.

Nagrade/stipendije za obrazovno usavršavanje :

• Stipendija Ministarstva znanosti RH za poslijediplomski studij na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 1992.

• Stipendija Ministarstva znanosti RH za poslijediplomski (doktorski) studij iz informacijskih znanosti na Sveučilištu u Zadru, 2OO5.

Znanstveni interes : Donošenje optimalnih odluka - menadžersko odlučivanje u profitnom sektoru i dužnosničko odlučivanje u javnom sektoru u informacijsko-komunikacijskoj asimetriji i resursno imperfektnom okruženju; Optimiziranje organizacijskog dizajna i dizanje tehnologije učinkovitog upravljanja; Menadžment državnih institucija i eksterni/interni izvještajni ciklus i prijenos primjenljivog znanja; Upravljivost, kreiranje i učinkovitost poslovnih procesa i operacija; Forenzika, detekcija i redukcija skrivenih (neproduktivnih) troškova i upravljanje preokretom u javnom i profitnom sektoru; Tvorba i komuniciranje akcijabilnim izvjesnicama i odlučivanje izvještajnog menadžmenta.

Član je Hrvatskog društva za znanost i umjetnost, Sarajevo.

Član je Matice hrvatske - Odjela za medije i Odjela za gospodarstvo, Zagreb.

Predsjednik je Kyokushin karate kluba Maksimir, Zagreb.

Dobrovoljni je darivatelj univerzalne krvne grupe 6O puta.

Član je kluba navijača NK Dinamo Zagreb od 1.6.1965.

Oženjen je i otac troje djece.

Hrvatski branitelj - dragovoljac (1991. "R" PUZ > NZ > "R"1O6. d.p.).

Civilno priznanje: Spomenica Domovinske zahvalnosti za uzornu službu. //  Vojno priznanje: Spomenica Domovinskog rata; Trofejno oružje načelnika Stožera 106. d.p.

Član je Kluba veterana 148. brig. HV, Zagreb -Trnje.

Business Resume : Goran Rados, a native of Zagreb, Croatia,1965, Economist, Criminologyst and Politic Scientist has a 2O+ professional years on executive positions in public diplomacy service (Ministry of Foreign Affairs of Republic of Croatia) and profit sector, both in economics and infrastructure projects as well in migrations/demography field (Ministry for Reconstruction and Development; Central State Office for Croats Abroad) and academia (University of Zagreb; University of Applied Sciences Baltazar; Croatian Society for Science and Arts).

In profit sector he had mid to higher managerial positions at insurance industry (Procurement Director, Director of Procurement and Assets, IT Director, and Inspection Stations Construction Coordinator), and as a Liquidation Manager and Interim Executive Manager in profit companies responsible for rapid deploying executive solutions for resolving organizational problems, improving decision making processes and management changes, with advanced verbal and numerical reasoning aproach.

Also, he possesses proficiency business skills and experience as a CEO and in the management of assets, sales (General Manager; Executive Director for Finance |CFO|, Investments and Development), investment and financial management (Temporary Fund Manager). Additionally, he is extra skilled for applicable cost management decisions making and procurement processes in profit and public sector.

Educ : Goran received his PhD in Economics (Management) from IUT (2O19), and both M.A. in Economics and M.S. in International Relations from University of Zagreb. He holds a M.A. in Communication and M.A. in Security Study, as well gained M.A. in Criminology from University of Sarajevo. Graduated degree in Informatics (B.A.) and Political Studies (B.S.) gained from University of Zagreb.

Goran is Homeland war veteran - volunteer.

His civil and military decorations and awards include the Memorial Medal of Homeland Gratitude, Homeland War Memorial Medal and Trophy Weapon Award.

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2023. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS