Staff and Courses
Assistant Professor
Title Name and surname Phone num. Phone priv. e-mail Location
doc. dr. sc. Ivan Burić 01 2457 613 e-mail  
doc. dr. sc. Ivana Greguric e-mail 18
doc. dr. sc. Jelena Jurišić 245 7644 7644 e-mail 117
doc. dr. sc. Vladimira Rezo 245-7652 e-mail 013
OTHERS
Title Name and surname Phone num. Phone priv. e-mail Location
dr. sc. Tamara Kunić e-mail 018
dr. sc. Dražen Maleš e-mail 203
dr. sc. Goran Radoš 012457627 7627 e-mail 106
dr. sc. Davor Trbušić e-mail 203

Lecturer
Title Name and surname Phone pub. Phone priv. e-mail Location
pred. Spomenka Bogdanić 245-7642 7642 e-mail  
pred. Ivana Jeleč e-mail  
pred. Vladimir Preselj e-mail  

Senior lecturer
Title Name and surname Phone pub. Phone priv. e-mail Location
v. pred. mr. sc. Zdeslav Milas e-mail  
v. pred. dr. sc. Jagoda Poropat Darrer e-mail  

Full Professor
Title Name and surname Phone pub. Phone priv. e-mail Location
prof. dr. sc. Danijel Labaš 245-7640 7640 e-mail 203

Associate Professor
Title Name and surname Phone pub. Phone priv. e-mail Location
izv. prof. dr. sc. Ilija Musa e-mail  

Assistant Professor
Title Name and surname Phone pub. Phone priv. e-mail Location
doc. dr. sc. Suzana Peran e-mail  

OTHERS
Title Name and surname Phone pub. Phone priv. e-mail Location
doc. dr. sc. Tanja Baran e-mail  
mag. comm. Petra Begović e-mail  
v. pred. Adrian Jadranko Beljo e-mail  
mr. sc. Duje Bonacci e-mail  
mag. comm. Lucija Brkić e-mail  
doc. dr. sc. Lana Ciboci Perša e-mail  
doc. Krešimir Dabo e-mail  
mag. psych. Paulina Degiuli e-mail  
prof. Vanja Gavran e-mail  
doc. dr. sc. Tanja Grmuša e-mail  
izv. prof. dr. sc. Ljubica Josić e-mail  
izv. prof. dr. sc. Vine Mihaljević e-mail  
dr. sc. Nina Ožegović e-mail  
dr. sc. Lana Pavić e-mail  
dipl.nov. Marko Pavić e-mail  
Snježana Pavić e-mail  
prof. dr. sc. Nenad Pokos e-mail  
pred. Siniša Prekratić e-mail  
mag. comm. Stipan Rimac e-mail  
dipl.nov. Antonija Rimac Gelo e-mail  
dr. sc. Natasha Kathleen Ružić e-mail  
prof. Željka Sruk e-mail  
doc. dr. sc. Mario Stipančević e-mail  
doc. dr. sc. Vanesa Varga e-mail  
dr. sc. Ana Volarić-Mršić e-mail  
dr. sc. Igor Vranić e-mail  

Title English level Semester Program INFO
19th Century Philosophy
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 undergraduate INFO
Academic Literacy
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 undergraduate INFO
Academic Literacy
1,0,0
1 undergraduate INFO
BA work
0,0,0
6 undergraduate INFO
Business Communication
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 undergraduate INFO
Communication Management
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 undergraduate INFO
Computer-mediated communication and virtual management
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 undergraduate INFO
Concepts and Theories of Media Effects
1,1,0
2 graduate INFO
Corporate Communications
1,1,0
1, 2, 3 graduate INFO
Culture,Identity and Globalization
1,1,0
1, 2, 3 graduate INFO
Cyborg Ethics and Robot Ethics
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 undergraduate INFO
Digital Journalism
1,0,0
5 undergraduate INFO
English for Journalists
1,1,1
3 undergraduate INFO
English language:Journalistic Translation
1,1,1
5 undergraduate INFO
Ethics in Journalism
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 undergraduate INFO
Event Management & Planning.
1,1,0
1, 2, 3 graduate INFO
Film and Religion
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 undergraduate INFO
Forms of Communication in Journalism
1,0,0
2 undergraduate INFO
Geopolitics and National Security
1,1,0
1, 2, 3 graduate INFO
Graduate work
1,1,0
4 graduate INFO
Great Directors of European Cinema
1,1,0
1, 2, 3 graduate INFO
History and Theory of Film
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 undergraduate INFO
History of Media Communications in Croatia
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 undergraduate INFO
How Language Works: Introduction into Pragmatics
1,1,1
1, 2, 3, 4, 5, 6 undergraduate INFO
Image, Reputation Management and Lobbying
1,0,0
2 graduate INFO
Introduction to Communication Sciences
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 undergraduate INFO
Introduction to Journalism
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 undergraduate INFO
Introduction to Public Relations
1,0,0
3, 4, 5, 6 undergraduate INFO
Introduction to Social Research Methods and Statistics
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 undergraduate INFO
Introduction to Sociolinguistics
1,1,0
1, 2, 3 graduate INFO
Journalism as a Profession: Practicum
1,1,0
1, 2, 3 graduate INFO
Language and Style Practicum
1,0,0
1 undergraduate INFO
Legal and Ethical Public Relations Standards
1,1,0
1, 2, 3 graduate INFO
Magazines and Periodicals
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 undergraduate INFO
Marketing Communications and Publicity
1,0,0
3, 4, 5, 6 undergraduate INFO
Mass Communication and Journalism in the Contemporary World
1,1,0
1, 2, 3 graduate INFO
Mass Communication: Cultural Aspects
1,1,0
3 graduate INFO
Mass Communication: Legal Aspects
1,0,0
6 undergraduate INFO
Mass Communication: Political Aspects
1,1,0
1, 2, 3 graduate INFO
Mass Communication Research: A Historical Overview
1,0,0
5 undergraduate INFO
Mass Communication Research Methodology
0,0,0
1 graduate INFO
Mass Communication: Sociological Aspects
1,1,0
1, 2, 3 graduate INFO
Media and Bioethics
1,1,0
1, 2, 3 graduate INFO
Media and Communication History
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 undergraduate INFO
Media and Homeland War
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 undergraduate INFO
Media and Journalism Genres
1,1,0
3, 4, 5, 6 undergraduate INFO
Media and National Security
0,0,0
1, 2, 3 graduate INFO
Media and Terrorism
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 undergraduate INFO
Media Communication Stylistics
1,0,0
3 undergraduate INFO
Media Language
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 undergraduate INFO
Media Management
1,0,0
2 graduate INFO
Media Pedagogy
1,1,0
1, 2, 3 graduate INFO
Media psychology
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 undergraduate INFO
Media Relations
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 undergraduate INFO
Media Training
1,1,0
2 graduate INFO
Modern English and the Media
1,1,1
6 undergraduate INFO
New Media and Digital Marketing
1,1,0
1, 2, 3 graduate INFO
Opinion Polls and Media Market Research
1,1,0
1, 2, 3 graduate INFO
Organizational Communication
0,0,0
3, 4, 5, 6 undergraduate INFO
Originators of Communication Sciences and Their Works
1,0,0
1 undergraduate INFO
Participatory journalism
0,0,0
1, 2, 3 graduate INFO
Perception of the Other / Die Wahrnehmung des Anderen
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 undergraduate INFO
Philosophy of communication
0,0,0
1, 2, 3, 4 graduate INFO
Philosophy of History
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 undergraduate INFO
Political Communication
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 undergraduate INFO
Political Geography
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 undergraduate INFO
Practice - research methods of mass communication
1,1,0
2 graduate INFO
Production process in the Media
0,0,0
1, 2, 3 graduate INFO
Proofreading and Editing
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 undergraduate INFO
Psychology of Mass Media and Mass Communication
0,0,0
1, 2, 3 graduate INFO
Public Promotion of Science
1,1,0
1, 2, 3 graduate INFO
Public Relations in Culture and Sports
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 undergraduate INFO
Public Relations Practicum
1,1,0
1, 2, 3 graduate INFO
Public Relations Techniques
1,0,0
3, 4, 5, 6 undergraduate INFO
Public Speaking
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 undergraduate INFO
Qualitative Research Methods in Communication Sciences
1,1,0
1, 2, 3 graduate INFO
Quantitative Research Methods in Communication Sciences
1,1,0
1, 2, 3 graduate INFO
Republic of Croatia: Information Systems
1,1,1
1, 2, 3, 4, 5, 6 undergraduate INFO
Research Project
1,1,0
3 graduate INFO
Rhetorics
1,0,0
3, 4, 5, 6 undergraduate INFO
Risk Management and Crisis Communication
1,1,0
1, 2, 3 graduate INFO
Risks of Mass Communication
1,0,0
1, 2, 3 graduate INFO
Sectoral Public Relations
1,0,0
3, 4, 5, 6 undergraduate INFO
Semiotics in Mass Communication
1,0,0
4 undergraduate INFO
Social media
0,0,0
1, 2, 3 graduate INFO
Social Media in Public Relations
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 undergraduate INFO
Speaking and Presentation Skills in English
0,0,0
1, 2, 3 graduate INFO
Speaking and Presentation Skills in German
1,1,0
1, 2, 3 graduate INFO
Statistics for Communication Sciences
1,0,0
3 undergraduate INFO
Strategic Thinking in Public Relations
1,1,0
1, 2, 3 graduate INFO
The Media: A Critical Approach
1,1,0
1 graduate INFO
The Media and Children
1,1,0
1, 2, 3 graduate INFO
The Media and Violence
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 undergraduate INFO
Theories and Systems of Print Communications
1,0,0
3, 4, 5, 6 undergraduate INFO
Theories and Systems of Radio Communications
1,1,0
3, 4, 5, 6 undergraduate INFO
Theories and Systems of Television
1,0,0
3, 4, 5, 6 undergraduate INFO
Theories of Media and Mass Communication
1,0,0
5 undergraduate INFO
TV Journalism
1,1,0
2 graduate INFO
Visual Communication
0,0,0
3, 4, 5, 6 undergraduate INFO
Writing in English
1,0,0
3 undergraduate INFO

Informations

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Address: Borongajska cesta 83d, Zagreb (map)
© 2013. - 2023. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS