Objavljeno: 25. 6. 2024. u 17:48
Uređeno: 27. 6. 2024. u 16:17
Josip Papak

Raspored pristupnika po dvoranama

Test apstraktnoga mišljenja počinje 28. lipnja 2024. u 15 sati.

 1. Raspored pristupnika po dvoranama nalazi se u zasebnom dokumentu na kraju ove obavijesti. U pojedinim dvoranama testiranje se odvija u dvije grupe – jedna s početkom u 15h, a druga s početkom u 16h pa vas molimo da obratite pozornost na vrijeme početka testiranja u vašoj grupi.
 2. Pristupnici su dužni doći pred dvoranu određenu rasporedom 15-20 minuta prije najavljenoga početka testiranja. Prozivanje kandidata prije testiranja predviđeno je 15 minuta prije početka testiranja ispred pripadnih dvorana.
 3. Pristupnici  su dužni sa sobom imati identifikacijski dokument s fotografijom (osobna iskaznica ili putovnica) koji im omogućavaju ulazak u dvoranu za testiranje.
 4. Prilikom pripreme i provedbe testiranja pristupnici su dužni strogo se pridržavati naputaka provoditelja testiranja i njihovih pomoćnika. Svako odstupanje od navedenih naputaka može ugroziti daljnje sudjelovanje u testiranju.
 5. U materijalima za testiranje pristupnici će dobiti kemijsku olovku i tijekom testiranja nije dozvoljeno koristiti niti jednu vrstu vlastite olovke. Pristupnici koji se ne budu pridržavali ovoga pravila bit će udaljeni s testiranja.
 6. Za rješavanje Testa apstraktnoga mišljenja nisu potrebna nikakva školska pomagala, poput kalkulatora, ravnala, formula, tablica i slično.
 7. Pristupnici moraju isključiti i spremiti mobilni telefon, kao i druge tehničke aparate (kamere, glazbene sprave, fotografske aparate, minijaturna računala  i slično) te pametne satove. Sve podatke o vremenu ili drugim uvjetima rješavanja testa pristupnicima će pravovremeno dati provoditelj testiranja. Pristupnici koji se ne budu pridržavali ovoga pravila bit će udaljeni s testiranja.
 8. Pristupnici trebaju uzeti u obzir da nakon početka testiranja neće moći napuštati dvoranu otprilike sat vremena.
 9. Pristupnicima se preporučuje da prouče način dolaska do Znanstveno-učilišnoga kampusa Borongaj i šest pripadajućih objekata u kojima će se provoditi testiranje te se upućuju da na mrežnoj stranici Fakulteta hrvatskih studija (Upisi) redovito prate sve obavijesti vezane uz razredbeni postupak, posebice TAM. Kako bi se rasteretio ulaz u glavnu zgradu Fakulteta hrvatskih studija (FHS) svi pristupnici koji će biti raspoređeni u dvorane Čakovec, Dubrovnik i Gospić će koristiti bočni ulaz koji „gleda“ na knjižnicu FHS-a. Karta s točnim lokacijama zgrada u kojima se odvija testiranje nalazi se u zasebnom dokumentu na kraju ove obavijesti. Ulazi u zgrade označeni su crvenim znakom „X“.
 10. Pristupnicima je dozvoljeno i preporučuje se imati uz sebe bocu s tekućinom.
 11. Na ulazima u Znanstveno-učilišni kampus Borongaj pristupnicima će na raspolaganju za moguća pitanja biti mlađi suradnici FHS u bijelim majicama s logom FHS-a.
 12. Pristupnicima koji će za pisanje TAM-a biti raspoređeni u dvorane Fakulteta prometnih znanosti (FPZ) napominjemo da se i te dvorane nalaze na lokaciji Znanstveno-učilišnoga kampusa Borongaj (a NE na središnjoj lokaciji FPZ-a, u Vukelićevoj 4).
 13. Pristupnicima koji su troškove TAM-a uplatili nakon predviđenoga roka (20. lipnja) i ne nalaze se u rasporedu po dvoranama, ne će biti omogućeno pristupanje testiranju.
 14. Molimo pristupnike da obrate pozornost na meteorološke uvjete i vremensku prognozu za 28. lipnja 2024.

Raspored pristupnika po dvoranama

Popis obavijesti
Test apstraktnoga mišljenja (TAM)

OBAVIJEST PRISTUPNICIMA RAZREDBENOGA POSTUPKA ZA SVEUČILIŠNI JEDNOPREDMETNI  PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ KOMUNIKOLOGIJE I PSIHOLOGIJE 

 

Obavijest pristupnicima Testa apstraktnoga mišljenja (TAM) u vezi s aplikacijom Postani student

Obavještavamo pristupnike Testa apstraktnoga mišljenja (TAM) da će, uz objavu na našim mrežnim stranicama, sve potrebne informacije o provedbi TAM-a, uključujući i one u vezi s mogućim pomicanjem termina Državne mature, epidemijskim, ili sličnim slučajevima više sile, biti poslane na adresu e-pošte koju ste naveli u sustavu Postani student, kao adresu za primanje obavijesti.

Kako bi pristupnici pravovremeno dobivali obavijesti o TAM-u, molimo ih da provjere koju su adresu e-pošte naveli za obavještavanje u sustavu Postani student jer pretpostavljamo da istu redovito koriste.

 

DODATNA PROVJERA - TEST APSTRAKTNOGA MIŠLJENJA

Test apstraktnoga mišljenja (TAM) održat će se u petak 28. lipnja 2024. na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83d te u prostorima susjednih fakulteta i ustanova na Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj s početkom u 15 sati.*

Test apstraktnoga mišljenja (TAM) dužni su polagati pristupnici razredbenom postupku Fakulteta hrvatskih studija koji su prijavili sveučilišni prijediplomski studij Komunikologija – jednopredmetni i sveučilišni prijediplomski studij Psihologija.

Prijave za navedena dva studija provode se putem aplikacije Postani student (NISpVU), zaključno s četvrtkom 20. lipnja 2024. (nakon tog roka prijave više nisu moguće).

Za pristupanje Testu apstraktnoga mišljenja (TAM) potrebno je uplatiti 55,00 eura, i to u terminu od 20. svibnja do 20. lipnja 2024. Presliku potvrde o uplati TAM-a nije potrebno dostavljati, a pristupnici koji u navedenom razdoblju ne izvrše uplatu neće moći pristupiti TAM-u. Objava rezultata TAM-a planirana je u utorak 2. srpnja 2024. (moguće su korekcije termina objave unutar jednoga dana). Mogući prigovori pristupnika TAM-u primaju se u srijedu 3. srpnja i u četvrtak 4. srpnja 2024. putem e-adrese: razredbeni_postupak@fhs.hr i osobno, uz prethodnu najavu.

U nastavku slijedi primjer naloga za plaćanje, pri čemu apeliramo na pristupnike da posebnu pozornost obrate na upisivanje točnog OIB-a na uplatnicu i da čitko unesu svoje puno ime, prezime i točnu adresu, budući da temeljem toga Povjerenstvo za provedbu TAM-a odobrava pristup testu.

Rok za dostavu zamolbi za prilagodbu uvjeta provođenja Testa apstraktnoga mišljenja (TAM)

Molimo pristupnike koji trebaju pristupiti TAM-u, a koji traže prilagodbu uvjeta za provođenje TAM-a zbog mogućih teškoća uzrokovanim različitim oblicima invaliditeta, da do srijede 12. lipnja 2024. pošalju zamolbu s preslikom prateće dokumentacije na e-adresu: mhorvat@fhs.hr 

Dodatne upite o TAM-u, studijskim programima i uvjetima upisa možete poslati na e-mail: razredbeni_postupak@fhs.hr.

*Napominjemo da zadržavamo pravo izmjene termina održavanja TAM-a (isključivo zbog mogućega izvanrednoga pomicanja termina Državne mature, epidemijskih, ili sličnih slučajeva više sile). Obavijesti o eventualnim promjenama, obavijesti o tehničkim pojedinostima provedbe TAM-a te raspored pristupnika po dvoranama za testiranje bit će dostupni na mrežnim stranicama Fakulteta hrvatskih studija: https://www.hrstud.unizg.hr/test_apstraktnoga_misljenja.


Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic