Demografske mjere i modeli
Šifra: 194397
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Roko Mišetić
Izvođači: Tomislav Belić, mag. geogr. - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predmet ima za cilj razvijanje analitičkih i interpretativnih vještina studenata upoznavanjem s osnovnim konceptima i mjerama smrtnosti, fertiliteta i migracija, kao i sa osnovnim demografskim metodama poput tablica doživljenja, metoda standardizacije i predviđanja kretanja stanovništva. Takvo znanje je neophodno za rad sa statističkim materijalima o stanovništvu i bit će korisno za većinu kvantitativnih društvenih znanosti.

Stečenim znanjem, razumijevanjem i kompetencijama očekuje se da će studenti biti sposobni:

- Formulirati relevantna demografska istraživanja i hipoteze
- Povezati teoriju i demografske metode prikladne za određeno demografsko istraživanje
- Interpretirati i objasniti demografske podatke, uključujući kvalitativne i kvantitativne rezultate istraživanja i raspraviti njihovu valjanost
- Kritički pregledati demografske podatke i literaturu relevantnu za određeno pitanje istraživanja
- Usporediti i procijeniti različite metode koje se koriste u demografskim istraživanjima

Nakon uspješnoga završetka ovoga predmeta studenti bi trebali biti sposobni:

1) razlikovati demografske mjere, stope i koeficijente;
2) izračunati opće i specifične stope prirodnoga kretanja stanovništva;
3) interpretirati dobivene stope i usporediti među zemljama;
4) opisati uzročno-posljedične veze iza kvantitativnih podataka.

Područja i teme koje su obrađuju:

1. Uvodno predavanje
2. prikupljanje i obrada demografskih podataka
3. demografski mjere
4. vjerojatnosti i stope
5. opće i specifične stope
6. Lexis - dijagram
7. standardizacija
8. periodske i kohortne mjere i tablice
9. tablice doživljenja
10. analize doživljenja
11. mjere i stope reprodukcije
12. čimbenici fertiliteta
13. projekcije stanovništva
14. rekapitulacija
15. vrjednovanje kolegija
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. , Preston, S., Heuveline, P., Guillot, M. (2001) Demography: Measuring and Modeling Population Processes. Blakcwell Publishing., , , .
  2. , Rowland, D.T. (2003) Demographic Methods and Concepts, Oxford University Press, Oxford., , , .
Preporučena literatura:
  1. , Weeks, R. J. (2015) Population: An Introduction to Concepts and Issues, 12th Edition, Wadsworth Publishing., , , .
  2. , Breznik, D. (1988) Demografija. Analiza, metodi i modeli, Naučna knjiga, Beograd., , , .
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Demografija 1
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic