Demografske baze podataka
Šifra: 214013
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Roko Mišetić
Izvođači: Dino Bečić, mag. geogr. - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predmet se fokusira na dvije glavne teme.
U prvoj polovici semestra cilj je upoznati studente s modelima baza podataka, načinima njihova kreiranja, održavanja i pretraživanja pomoću strukturiranoga jezika za upute (SQL).
Druga polovica sadržaja predmeta obuhvaća upoznavanje studenata s primarnim i sekundarnim izvorima podataka u demografiji u Hrvatskoj i svijetu.
Glavni je cilj osposobiti studente za njihovo korištenje, pretraživanje i analizu.
Predmet je posebno važan za stvaranje svijesti o količini dostupnih podataka, ali i razvijanju kritičkoga promišljanja o njihovoj kvaliteti i pouzdanosti.

Predmet pridonosi:
- osposobljavanju studenata za samostalno pretraživanja relevantnih izvora podataka o stanovništvu
- razvijanju svijesti o količini i raznolikosti dostupnih podataka o stanovništvu na domaćoj i međunarodnoj razini
- razvijanju kritičkoga osvrta na kvalitetu i pouzdanost podataka
- poznavanju temeljnih propisa i logike zaštite privatnosti podataka korisnika
- osposobljavanju studenata za pripremu i preliminarnu obradu podataka za potrebe statističke analize
- razvoju analitičkih kvantitativnih i kvalitativnih, grafičkih, kartografskih, jezičnih i prezentacijskih vještina

Nakon odslušanoga i položenoga predmeta studenti će moći:
- identificirati i pronaći odgovarajuće izvore podataka o stanovništvu za rješavanje različitih vrsta problema
- procijeniti kvalitetu i pogodnost podataka iz različitih baza za različitu namjenu
- poznavati propise o zaštiti privatnosti korisnika i ispitanika
- pretraživati baze postavljanjem strukturiranih upita pomoću programskoga jezika SQL
- dovoditi podatke u oblik potreban za provođenje daljnje analize (data cleaning)
- kreirati nove baze podataka

Opis sadržaja predmeta:
1. Uvodno predavanje
2. Uvod u baze podataka. Relacijski model baza podataka
3. Uvod u SQL - teorijska pozadina i osnovni upiti
4. Uvod u SQL - napredniji upiti
5. Logičko i konceptualno oblikovanje baza podataka
6. NoSQL baze
7. Kolokvij
8. Vrste izvora podataka u demografiji. Pregled međunarodno dostupnih demografskih baza podataka za potrebe seminara, projekata i znanstveno-istraživačkoga rada.
9. Popisi stanovništva - obilježja, metodologija i kritički osvrt
10. Vitalna statistika
11. Ankete i komercijalni izvori podataka
12. Kvaliteta i pouzdanost podataka
13. Statistička i kartografska propaganda
14. Mjere zaštite privatnosti podataka
15. Kolokvij
Ishodi učenja:
Literatura:
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic