O djelatniku
Vlatko Smiljanić, mag. educ. hist.
Lokacija: objekt 77, ured 725
Konzultacije:

srijedom od 13 do 14 sati uz prethodnu najavu e-poštom

Telefon:245-7665
Telefon kućni:7665
E-mail: E-mail
Odsjek: ZNANSTVENI ZAVOD
Godina diplomiranja:2020.
Na odjelu od:2020.

Nastava

preddiplomski

Rezultati studentske ankete

Hrvatska latinistička historiografija (2022./2023.) - 4,95

Životopis

Vlatko Smiljanić rođen je 7. srpnja 1995. godine u Virovitici. Završio je osnovnu školu i Gimnaziju Petra Preradovića u Virovitici. Tijekom osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga obrazovanja sudjelovao je na školskim, županijskim i državnim natjecanjima iz povijesti u kategorijama znanja i izrade samostalnoga istraživačkoga rada. Bio je nositelj stipendije za izvrsnost Virovitičko-podravske županije. Obavljao je dužnost studenta-demonstratora iz više obveznih i izbornih nastavnih predmeta. Bio je predsjednik Društva studenata povijesti „Ivan Lučić Lucius“ (2019. – 2020.). te osnivač i prvi predsjednik Udruge za projektne aktivnosti studenata „Studia Croatica“ (2018. – 2019.). Dobitnik je Rektorove nagrade za individualni znanstveni rad (2019.), Dekanove nagrade kao najbolji student završne godine diplomskoga studija Povijesti (2020.), tri Pročelnikova priznanja za izvannastavne aktivnosti (2017., 2018., 2019.) te Pročelnikove nagrade kao najbolji student završne godine preddiplomskoga studija Povijesti (2018.). Diplomirao je 7. srpnja 2020. s radom Doprinosi Župe i Franjevačkoga samostana sv. Roka razvoju odgojno-obrazovnih djelatnosti u Virovitici tijekom XVIII. i XIX. stoljeća pod mentorstvom prof. emer. dr. sc. Mije Korade i stekao akademski naziv magistar edukacije povijesti. Od 2020. godine student je poslijediplomskoga doktorskoga studija Povijesti na Fakultetu hrvatskih studija. Temu doktorskoga rada Život i djela Mirka Danijela Bogdanića od 1760. do 1802. godine pod mentorstvom akademika prof. dr. sc. Stjepana Ćosića obranio je 7. srpnja 2022. godine. Od listopada 2022. vršitelj je dužnosti glavnoga urednika znanstvenoga časopisa za hrvatsku kulturu, društvo i povijest Kroatologija.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije

Izabrane knjige

Stjepan Ćosić, Đuro Horvat, Josip Plavšić, Vlatko Smiljanić, Veronika Tomljenović, Martin Vuković, Cerna od prvog spomena do danas 1244. - 2021., Općina Cerna, Cerna, 2021. ISBN 9789538282263.

(ur.) Vlatko Smiljanić, Lucius: Zbornik radova Društva studenata povijesti "Ivan Lučić - Lucius", godina XVI., svezak 23., Društvo studenata povijesti "Ivan Lučić - Lucius", Zagreb, 2021. ISSN 1333-6185.

(ur.) Vlatka Vukelić, Mijo Beljo, Vlatko Smiljanić, Povijesni razvoj primijenjene psihologije u Hrvatskoj tijekom prve polovice XX. stoljeća: Stanica za savjetovanje pri izboru zvanja u Zagrebu (1931. - 1948.), Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2020. ISBN 9789538349058.

(ur.) Vlatka Vukelić, Mijo Beljo, Vlatko Smiljanić, 1918. - 2018. Povijesni prijepori i Hrvatska danas - zbornik radova sa znanstvenoga skupa, Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2020. ISBN 9789537823962.

Vlatko Smiljanić, Čaruga: životopis slavonskoga razbojnika Jovana Stanisavljevića 1897. - 1925., Despot Infinitus, Zagreb, 2020. ISBN 9789538218439.

(ur.) Vlatko Smiljanić, Sabrana djela Mare Matočec, Despot Infinitus, Zagreb, 2017. ISBN 9789537892807.

Vlatko Smiljanić, Mara Matočec: hrvatska spisateljica, prosvjetno-kulturna aktivistkinja i političarka, Vlastita naklada, Virovitica, 2010. ISBN 9789535637127.

Izabrani članci

Vlatko Smiljanić, Danijel Jurković, "Masovne likvidacije političkih protivnika komunističkoga režima na području virovitičkoga kotara nakon Drugoga svjetskog rata", (ur.) Vladimir Šumanović, Vlatka Vukelić, Danijel Jurković, Komunistički zločini I - zbornik radova. Zagreb: Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, 2023., 25-42.

Veronika Novoselac, Vlatko Smiljanić, "»Do not rush like geese into fog!«. Critical analysis of the discourse of a political leader's speech on the example of Stjepan Radić's speech from 24/25 November 1918 in the National Council", Nova prisutnost, 2023. (prihvaćen)

Vlatko Smiljanić, "Povijest difamiranja integrativne bioetike", Filozofska istraživanja, 167(3), 2022., 561-578.

Vlatko Smiljanić, Danijel Jurković, "Odjeci Hrvatskoga proljeća u Virovitici 1971. i 1972.", Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 54(2), 2022., 107-125.

Danijel Jurković, Vlatko Smiljanić, "Učinci Hrvatskoga proljeća na politiku i društvo u Koprivnici", Podravina: časopis za geografska i povijesna multidisciplinarna istraživanja, 21(41), 2022., 180-194.

Katarina Dadić, Ružica Bešlić-Grbešić, Vlatko Smiljanić, "Consideration of the Child's Image in Historical and Social Context in Modern Consumptive Society of Croatia and Bosnia and Herzegovina", Nova prisutnost, 19(2), 2021., 359-370.

Vlatka Vukelić, Vlatko Smiljanić, "Stanica za savjetovanje pri izboru zvanja u Zagrebu između tri državno-pravne preobrazbe Hrvatske (1939. - 1941. - 1945.)", u: Povijesni razvoj primijenjene psihologije u Hrvatskoj tijekom prve polovice XX. stoljeća: Stanica za savjetovanje pri izboru zvanja u Zagrebu (1931. - 1948.), (ur. Vlatka Vukelić, Mijo Beljo, Vlatko Smiljanić), Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2020., 13-49.

Katarina Dadić, Vlatko Smiljanić, "Odgoj i obrazovanje u Plemićkom konviktu u Zagrebu od 1852. do 1914. godine", Obnovljeni Život, 75(4), 2020., 521-535.

Vlatko Smiljanić, "Mara Matočec i iseljenički HSS", (ur.) Marin Sopta, Vlatka Lemić, Marija Benić-Penava, Povijest hrvatske političke emigracije u 20. stoljeću: zbornik radova s međunarodne konferencije, Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva, 2020., 277-285.

Vlatko Smiljanić, "Odgojno-obrazovna kultura u Hrvatskoj tijekom Drugoga svjetskoga rata u svjetlu dokumenata sukobljenih strana", Kroatologija, 10(2), 2019., 19-46.

Vlatko Smiljanić, "Spisateljska djelatnost Mare Matočec od 1945. do 1967.", Kroatologija, 10(1), 2019., 89-111.

Vlatko Smiljanić, "Značaj Ljudevita Modeca u povijesti hrvatske pedagogije", Cris, 21, 2019., 113-126.

Vlatko Smiljanić, "Ključni vojno-politički odnosi i događaji u kotaru Gacko tijekom druge polovice 1942. godine", Stolačko kulturno proljeće, 16, 2018., 103-114.

Dejan Pernjak, Vlatko Smiljanić, "Tragovima pavlina u Špišić Bukovici: Ordo fratrum S. Pauli primi eremitae in Bakwa Inferior", Croatica Christiana periodica, 42, 2017., 17-29.

Profesionalni interesi i članstva

Profesionalni interesi

  • hrvatska moderna povijest
  • povijest znanosti i školstva
  • povijest institucija
  • povijest Virovitice
  • kroatologija

Članstva

  • Hrvatska akademska zajednica
  • Hrvatska paneuropska unija
  • Hrvatski sveučilišni sindikat
  • Matica hrvatska
  • Zavičajno društvo Virovitičana u Zagrebu
Izabrani projekti

2022. Međunarodni znanstveni skup "Intelektualna povijest i hrvatska historiografija: stanje i perspektive", Fakultet hrvatskih studija, Zagreb, 15. prosinca 2022. (član Organizacijskoga odbora)

2020. Znanstveni skup "Važnost europskoga sjećanja za europsku budućnost: komunistički poratni zločini", Fakultet hrvatskih studija, Zagreb, 19. lipnja 2020. (član Organizacijskoga odbora)

2018. - 2020. Znanstveni projekt "Povijesni razvoj primjenjene psihologije u Hrvatskoj - Rad Stanice/Zavoda za savjetovanje pri izboru zvanja od 1931. do 1948." (mladi istraživač)

2018. Znanstveni skup "1918.-2018.: Povijesni prijepori i Hrvatska danas", Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 29. listopada 2018. (član Organizacijskoga odbora)

Povijest zaposlenja

1. rujna 2020. - danas, Fakultet hrvatskih studija, Znanstveni zavod

1. prosinca 2022. - danas, Fakultet hrvatskih studija, Odsjek za povijest

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2023. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS