O djelatniku
izv. prof. dr. sc. Katarina Dadić
Zvanje:izvanredni profesor
Funkcija:Predstojnica Odsjeka za odgojno-obrazovne znanosti
Konzultacije:

petkom od 8.00 do 9.00 sati

E-mail: E-mail
Odsjek: ODSJEK ZA ODGOJNO-OBRAZOVNE ZNANOSTI
Godina diplomiranja:2006.
Godina doktoriranja:2015.
Na odjelu od:2018.

Nastava

prijediplomski

diplomski

Životopis

Katarina Dadić rođena je 23. srpnja 1982. godine u Dubrovniku gdje je završila osnovnu školu i opću gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je 2001. godine studij sociologije i pedagogije koji završava 2006. godine. Nakon diplomiranja, dvije godine radi kao pedagog- stručni suradnik u osnovnim školama u Zagrebu te je 2008. godine položila stručni ispit za stručnog suradnika-pedagoga. Iste godine izabrana je za znanstvenu novakinju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu u okviru projekta Interkulturalna ishodišta pedagoške misli i odgojnog djelovanja u Hrvata. Godine 2009. boravila je na stručnom i jezičnom usavršavanju u Freiburgu nakon čega upisuje Poslijediplomski doktorski studij pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i doktorira 2015. godine disertacijom Pedagoški apsekti suvremenoga djetinjstva u potrošačkom okruženju pod mentorstvom prof. dr. sc. Marka Pranjića. Od 2008. do 2016. godine bila je stručna suradnica na Odjelu za edukacijske znanosti i naobrazbu nastavnika Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu gdje je sudjelovala u izvođenju nastave iz kolegija: Opća pedagogija, Didaktika, Školska pedagogija, Praktične vježbe iz predmetne metodike nastave, Korelacijske vježbe iz predmetne metodike nastave te Starogrčki odgoj i obrazovanje. Od 2016. do 2018. godine bila je zaposlena kao viša asistentica na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu na Katedri za nacionalnu povijest pedagogije i andragogiju te je izvodila nastavu iz kolegija: Andragogija, Obrazovne politike, Komparativna pedagogija i Stručna praksa pedagogije slobodnoga vremena. U rujnu 2018. godine postaje docentica na Odjelu za edukacijske znanosti i naobrazbu nastavnika Hrvatskih Studija Sveučilišta u Zagrebu, a u lipnju 2019. biva imenovana i predstojnicom Odsjeka za edukacijske znanosti i naobrazbu nastavnika. mandat potom nastavlja nastavlja kao pročelnica Odsjeka za odgojno-obrazovne znanosti na Fakultetu hrvatskih studija do danas. Na Fakultetu hrvatskih studija izvodi nastavu iz sljedećih kolegija: Metodika nastave sociologije, Pedagogija djetinjstva, Pedagogija roditeljstva, Praktične vježbe predmetne metodike, Koraleacijske vježbe i nastavna praksa, Terapijska pedagogija 1. i Terapijska pedagogija 2. Zamjenica je voditeljice Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkoga obrazovanja nastavnika (PPDMN) na Fakultetu hrvatskih studija u sklopu kojeg izvodi nastavu iz kolegija Školska pedagogija. Suradnica je i na Poslijediplomskom interdisciplinarnom specijalističkom studiju prava djece na kojem izvodi nastavu iz kolegija Pravo djeteta na obrazovanje. Sudjelovala je na tri znanstvena projekta, izlagala na više domaćih i međunarodnih konferencija i objavljivala radove u domaćim i međunarodnim časopisima. Područje njenoga znanstvenog interesa jesu opće i posebne pedagoške teme, problemi poput pedagoškoga pluralizma u odgoju i obrazovanju, položaja djeteta i djetinjstva u kontekstu potrošačkoga okruženja, suvremeno roditeljstvo i terapijski smjerovi u pedagogiji. 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic