O nama

Studij demografije i hrvatskoga iseljeništva znanstvena je i visokoobrazovna novina na hrvatskim sveučilištima po predmetu interesa, teorijskom pristupu, metodološkoj razradi, multidisciplinarnoj zamisli, po važnosti i općem interesu za demografsku i iseljeničku problematiku. Polazeći od spoznaje kako je ljudska populacija najvažniji čimbenik svih djelatnosti u prostoru i društvu, kako su djeca i mladi nositelji hrvatske razvojne budućnosti, kako je hrvatsko iseljeništvo veliko hrvatsko bogatstvo i kako prihvaćanje dekadencije nije povijesna civilizacijska stečevina, ustrojavanje ovakvoga studija u Hrvatskoj velika je akademska, društvena, gospodarska, narodna i nacionalna potreba, osobito nakon što su svi demografski pokazatelji i trendovi u Hrvatskoj postali negativni, a silina recentnoga iseljavanja počela ugrožavati temeljne sustave na kojima počiva svaka, pa i hrvatska država. Iseljenički valovi u cijelom XX. stoljeću i početkom XXI. stoljeća rezultirali su većim brojem hrvatske populacije u iseljeništvu, nego u matičnoj zemlji, pa je razmatranje iseljeničke i migracijske problematike i njezino znanstveno istraživanje i nastavno poučavanje postalo ključno strateško nacionalno pitanje ne samo razvoja, nego i demografskoga opstanka. Shvativši konačno svu složenost demografske, iseljeničke i uopće migracijske problematike, svu uvjetovanost u društvu i prostoru, koju stanovništvo uspostavlja, i objektivnu potrebu za novim razvojnim konceptom temeljenim i na hrvatskom iseljeništvu, ustrojen je potpuno novi studij na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu s izvoditeljima, koji dolaze iz samoga vrha hrvatskih znanstvenih institucija.


Objavljeno: 23. 9. 2022. u 19:10
Uređeno: 12. 7. 2023. u 13:20
Monika Komušanac
OBJAVLJENO DIGITALNO IZDANJE ZBORNIKA...

S velikim zadovoljstvom čast nam je obavijestiti vas da je dostupno digitalno izdanje Zbornika radova s I. Međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Gastarbajterska iseljenička poema – od stvarnosti do romantizma“. Pripremu Zbornika za tisak financirao je Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatskem putem javnoga poziva za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan RH. Tiskanje Zbornika radova očekuje se početkom 2023. godine.

Zbornik cjelovitih radova nastao je kao rezultat kontinuiranoga dvogodišnjega rada na prikupljanju i uređivanju rukopisa i analiza o nedovoljno istraženom gastarbajterskom razdoblju i njegovom značaju za demografski, društveni, povijesni i ukupni razvoj Hrvatske. Digitalno izdanje Zbornika sadrži ukupno 32 rada na hrvatskom i engleskom jeziku, od čega je 29 znanstvenih radova te 3 stručna rada ukupnoga opsega od 525 stranica. Svojim znanstveno-istraživačkim radom autori su obradili i prikazali niz tema iz različitih problemskih područja, demografskoga, povijesnoga, kulturološkoga, sociološkoga, politološkoga i dr.

Cilj Zbornika je znanstveno razmatranje iseljeničkih i stradalničkih valova hrvatske gastarbajterske populacije, u okviru društvenih i interdiciplinarnih znanosti te ostalih predmetno srodnih područja, grana, polja i disciplina pa je, sukladno tomu, Zbornik sadržajno podijeljen na sljedeća tematska područja:

  • Gastarbajterski romantizam (san o povratku),
  • Društvena i politička marginalizacija gastarbajtera,
  • Uloga gastarbajtera u obrani i oslobađanju Hrvatske,
  • Političke i ekonomske uvjetovanosti iseljavanja,
  • Demografski potencijali i gubitci,
  • Identitetsko bogatstvo dijaspore,
  • Umjetnost u egzilu i
  • Politička emigracija i emigrantski tisak.

Urednici Zbornika su doc. dr. sc. Monika Komušanac i doc. dr. sc. Wollfy Krašić s Odsjeka za demografiju i hrvatsko iseljeništvo Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu te izv. prof. dr. sc. Tado Jurić s Odjela za povijest Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta. Recenzenti Zbornika su međunarodno priznati znanstvenici i stručnjaci, prof. dr. sc. Tihomir Luković, dr. sc. Regina Meyer, dr. Sebastian Kiessig te izv. prof. dr. sc. Mirjana Milićević.

Digitalno izdanje Zbornika dostupno je na poveznici: https://gastarbajteri.fhs.hr/hr.

 

 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic