O nama

Studij demografije i hrvatskoga iseljeništva znanstvena je i visokoobrazovna novina na hrvatskim sveučilištima po predmetu interesa, teorijskom pristupu, metodološkoj razradi, multidisciplinarnoj zamisli, po važnosti i općem interesu za demografsku i iseljeničku problematiku. Polazeći od spoznaje kako je ljudska populacija najvažniji čimbenik svih djelatnosti u prostoru i društvu, kako su djeca i mladi nositelji hrvatske razvojne budućnosti, kako je hrvatsko iseljeništvo veliko hrvatsko bogatstvo i kako prihvaćanje dekadencije nije povijesna civilizacijska stečevina, ustrojavanje ovakvoga studija u Hrvatskoj velika je akademska, društvena, gospodarska, narodna i nacionalna potreba, osobito nakon što su svi demografski pokazatelji i trendovi u Hrvatskoj postali negativni, a silina recentnoga iseljavanja počela ugrožavati temeljne sustave na kojima počiva svaka, pa i hrvatska država. Iseljenički valovi u cijelom XX. stoljeću i početkom XXI. stoljeća rezultirali su većim brojem hrvatske populacije u iseljeništvu, nego u matičnoj zemlji, pa je razmatranje iseljeničke i migracijske problematike i njezino znanstveno istraživanje i nastavno poučavanje postalo ključno strateško nacionalno pitanje ne samo razvoja, nego i demografskoga opstanka. Shvativši konačno svu složenost demografske, iseljeničke i uopće migracijske problematike, svu uvjetovanost u društvu i prostoru, koju stanovništvo uspostavlja, i objektivnu potrebu za novim razvojnim konceptom temeljenim i na hrvatskom iseljeništvu, ustrojen je potpuno novi studij na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu s izvoditeljima, koji dolaze iz samoga vrha hrvatskih znanstvenih institucija.


Objavljeno: 13. 4. 2022. u 11:49
Uređeno: 2. 5. 2022. u 14:31
Monika Komušanac

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko katoličko sveučilište organiziraju II. Međunarodnu znanstveno-stručnu konferenciju „Suvremeni usud gastarbajterskoga naslijeđa Hrvatske“ kao nastavak planiranoga bijenalnoga održavanja tematskih znanstvenih ciklusa posvećenih demografiji i hrvatskome iseljeništvu. Konferencija koja će se organizirati na Fakultetu hrvatskih studija 28. i 29. listopada 2022. godine, ima međunarodni Organizacijski odbor, a po završetku konferencije predviđena je i objava cjelovitih radova u zborniku radova s međunarodnom recenzijom. Međunarodna konferencija priređuje se zbog nužnosti objektivnoga stručnoga i znanstvenoga razmatranja neposrednih i posrednih učinaka gastarbajterskoga naslijeđa na demografski razvoj Hrvatske nakon 1980-ih godina te se pozivaju svi zainteresirani znanstvenici i stručnjaci demografske i iseljeničke problematike u Republici Hrvatskoj, hrvatskome iseljeništvu i hrvatskome susjedstvu na sudjelovanje. Pozivaju se i znanstvenici srodnih predmetnih područja da se u okviru svojih struka uključe u razmatranja ukupnih uvjetovanja „gastarbajterske ere“ na suvremena civilizacijska, društvena, kulturna i identitetska obilježja Hrvatske.

Predviđene panel-rasprave

  1. Gastarbajtersko demografsko naslijeđe
  2. Gastarbajtersko naslijeđe Hrvata iz BiH
  3. Demografski izazovi samostalne Hrvatske
  4. Usud napuštanja Hrvatske i neizvjesnost opstanka
  5. Demografski učinci pandemije COVID-a 19 u svjetlu Popisa 2021.
  6. Suvremeni civilizacijski, društveni, kulturni i identitetski aspekti razvoja Hrvatske
  7. Studentska promišljanja o demografskom razvoju Hrvatske
  8. Online panel

Zasebna je panel-rasprava predviđena za izlaganja zainteresiranih studenata svih studijskih smjerova kako bi svojim promišljanjima pridonijeli značaju konferencije. Planirana je i organizacija rasprave online za sudionike koji iz opravdanih razloga ne će moći prisustvovati konferenciji u Zagrebu, a koja će se realizirati sukladno iskazanomu interesu.

Važne informacije

Kotizacija iznosi 200,00 kn po sudioniku, a studentska su izlaganja oslobođena plaćanja.

Rok za prijavu izlaganja i dostavu obrasca sa sažetkom (do 300 riječi): 15. srpnja 2022.

Prijave slati na e-mail adresu: suvremeniusud@fhs.hr.

Obavijest o prihvaćanju sažetaka izlaganja: 20. srpnja 2022.

 

Organizacijski odbor

doc. dr. sc. Stjepan Šterc, predsjednik Organizacijskoga odbora, pročelnik Odsjeka za demografiju i hrvatsko iseljeništvo Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. Anđelko Akrap, član Organizacijskoga odbora, Katedra za demografiju Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

izv. prof. dr. sc. Tado Jurić, predstavnik suorganizatora i član Organizacijskoga odbora, Odjel za povijest Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta

izv. prof. dr. sc. Mirjana Milićević, članica Organizacijskoga odbora, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru

doc. dr. sc. Wollfy Krašić, član Organizacijskoga odbora, Odsjek za demografiju i hrvatsko iseljeništvo Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

doc. dr. sc. Monika Komušanac, članica Organizacijskoga odbora, Odsjek za demografiju i hrvatsko iseljeništvo Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

doc. dr. sc. Vera Klopčič, članica Organizacijskoga odbora, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana

dr. sc. Adolf Polegubić, član Organizacijskoga odbora, Frankfurt na Majni

dr. sc. Monika Balija, članica Organizacijskoga odbora, Odsjek za demografiju i hrvatsko iseljeništvo Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

dr. sc. Krešimir Ivanda, Katedra za demografiju Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Tamara Bodor, mag. croat., članica Organizacijskoga odbora, Odsjek za demografiju i hrvatsko iseljeništvo Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic